Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

BETHESDA

News
Cite
Share

BETHESDA Rhoddioa X adolig.-Mw y dosbarth trugarog a liaelioniis yn Betbesda wedi dyfod allan eleni eto yn ardderchog, ac vredi gwasgaru i'r tlawd a'r angiienus werta ugainiau o bunau. Yr oedd ein "doreas' ni yn Mpthesda, a'r haelionus Mrs Dr. Lloyd, i'w gweled I yn brysur ddydd Tau a'r dyddiau canlynol yn myned o dy i èy, gj_da'u rhoddion bendith fawr, megys zwltineni, etc., yn nghyd a tha i hen wragedd eraill nad oedd arnynf angen y pethau hyny. Daeth Mrs Roberts, Ty'n Maes Farm, allan eleni eto fei arfer,gan ba.rotoi defnydd ciniaw ardderchog i ugeiniau yn Nhy'n Maes, kc hefyd rha.nodd lawer o gig yn JSTeth- esda. Un arall a arferodd haelioni neillduol yw Mr D. Griffith Davies, cyfraithiwr, Hengoed, ac nid yw byth yn btin. t rhanu. LlYfJ Ynadol i Bethesda.—Pvydnawn ddyd:i Mawrlh diweddaf cynhaiifryd cyfarfod cyhoeddus o dretTTdal- wyr Bethesda, n y Caie, dan lywyddiaeth Dr. Lloyd, I, er cael barn y trethdalwyr gyda golwg ar wneud un cais to i sefydln Ilys ynadol i Bethesda. Yr oedd cynulliad da Tvc-li dyfod yn nghyd. Wedi i'r lly- I wydd wneud ycbydig sylwadau ar "natur ac amcan y cyfarfod" g;.Iwodd ar Mr D. Griffith Dayies i ddar 11cm copi o lvthyr oedd wedi cael ei anfon gan Mr j Pritch&rd, clere Ynadon Bangor, yn eu gwahodd i gyfarfod Ynadon Bangor dranoeth, er dyfod i rhyw j bendwfyni&d pa beth i'w wneud yn ngwyneb y fath nifer o dros;^ chvyr oedd yn dvfod o u blaen yn bar- haus. Y dnredd fu "penodi dirprwyaeth i fyned i Fangor ond ymdc ^n^ys iddynt ddychwelyd i "beth- esda lot b ly ddo yn eu hamcan i gael llys ynadol.

DYFFKYN CONWYT

,DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

LLANRWST A'R CYLCH.

rPORTHMADOG.

, PWLLHELL

------__-_._-TALYBONT.

Mothdallad Pedwar o Amaethwyr…

-------_--Adgcflcn Henafol…

Nodion Amaethyddol, Sec.

[No title]

[No title]

[No title]

A yw Amaethyddiaofch yn Gwella…

Family Notices

[No title]

Advertising

BANGOR.

-----------CAERNARFON.

OORPX8.'

TALSARNAU.

-----Ysgolion Not ac Amaetb.;yddiaeth.