Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

-.--"-----.--ARFWISG Y MARCHOG.…

News
Cite
Share

ARFWISG Y MARCHOG. CECWEDfL GARU NADOiLIGw (Oymtejgiwyd i'r^ "Gwalia" gan Elidirfab.) L "Felly ni bydd, i eh-wi byih beidio a fy ngharu?" "Byth, byth, tra y deil yr haul a'r lloer i dywynu .wch fy mben i Byth"—gan dremio o'i chwmpaa, hyd nes y sjTtJiiodd ei golwg ar yr hen axfwieg filwraidd1 yn y gcngl wrth droed y grisiau, yr hon, os oes ar ddarllenwyr y "Gwalia" eisiau darlun cy- wir o honi, bydded iddynt edrych y rhifyn am heddyw, a chant ei weled ar uwchaf hysbysiad Mr Jacob Hughes, Manufacturing Chemist, Penarth, Oaerdydld. "Byth!" ebe hi unwaith yn rhagor, hyd nes y daw perche-nog yr arfwisg yna yn ol i fywyd, se iddo ef o'i mewn ofyn i mi beidio. A fydd i hynyna eich boddloni chwi, Alun I" Yr oedd y ddau yn sefyll yn nghydl yn hen Neuadd Maenor Eryri, ac yr ydoedd yn noswyl hen wyl deilwng y N adolig1. Yr oeddynt wedi bod yn dodi i fyny y byth-wyrddion, y hi yn cylymu y torehau yn nghyd ac yntau yn sefyll ar ysgol i Vir gosod ar fframau y pictiwrs. Yr oeddynt wedi dy- fod at y cwestiwn pwysig pa le y dodent y mistltw, a aafent mewn cyfyng-gynghor. O'r diwedd pen- derfynwyd ei didodio dan y llusern a grogai yn y neuadd, yr oedd efe wedi dyfod yno er gweled a ydoedd wedi ei glyrnu yn gymwys, a thra y safai hi ychydig uwch ei ben ar yr ysgol, meddyliodd y buasai hwn yn g'yfle dia iddo ef ddadguddio pe deimladau dirgelaidd ei g|alon wrthi. ynyn nid ydoedd efe wedi bwnadu dywedyd dim wrthi Wdiea y byddai yn fwy sicr pa fodd y deum y^i j^aen yn New Zealand. Yr oedd efe wedi bwr- iadu gofyn a wnai hi ysgrifenu ato ef weithiau, ac anfon iddo ef mewyddlion cartrefol, dynar cwbl. Byddai yn ddigon cadw i fyny yr hen gyfeillgar- -woh,ain enyd, hyd nes y gallasai ysgrifenu a dy- wooyd wrthi ei lwyddiant yn y fro bell, a gofyn allasai efe ddychwelyd adref i'w hymofyn hi. jWia ydoedd bwriadau Alun Thomas y eynt tra yrysmociai ei fygyn o'r cetyn cwta. Ond S ei holl fwriadau a'i gj-nUumau gda tra y syllai ar aeron gwyrnon y mistltw, a gwefu&- au melusKittr-wel, rhyw dwediedd fer pellach na'r eiddo ef. iClaiff y darllenyddl ddyfalu beth ^'ynawr yr oeddynt yr. dechxeu dyfod^yn ol drachefn i fywyd rh^dyeittaol wedi bod am eoyxi m mydi y mel a'r farddomaeth. At°W" efe arm i ddywedyd wrtho, pan y ti a gyfaddSodd ei bod nid ychydig, ond llawer Yr oeddynt yn sefyU law-yn-llaw ar nsyn STy gjdi, jTiXl MighofuB ov Mth y gall- W rhywun ar unrhyw foment agor drws mawr y ffiynt ac yimdori i mewn ar eu hunigrwyd ^T^dd V tan yn llamu i fyjiy -yn goch ar yT aelwydlydan, vr oedd y boncyffion uchel yrioleo- Jfifaglu, yr oedd y llawr yn orchuddiedig « ddail celyn a britgau ffimdwydd a e^rhydau_^ linynau a wires; mewn haner awr byddai yn Thaid iddynt fyned ymaith i dwtio eu hunain ar gyfer te. Aceto yno yr eisteddent hwy, yn ;gwenu i wynobau eu gilydd, ac yn gofyn y naill i'r Uall pa mor hir y parhaieu cariad. Troes Alun i gyfeiriad. yr arf-wieg rhag ofn fod T'hywun yn ymguddio o'i mewn, ac yn gwrandaw ar eu cyfrinachau cysegredig. Yr oeddynt hwy -ac n digrifwch wedi decoratio ei helm a chelyni, .ac edrychai. yn anghydmarol. Na, nid oedd neb o'i mhewn; yr oedd y pen yn wag—mor wag a phen llawer huityn heb fod yn mhell oddiwrthyt, ) ■didarllenydd! Nid oedd yn rhaid i Kitty ofni jgwg na cherydd hwn yn awr, beth bynag, am amser i 4dyfod. Yr oedd Alun yn cofio yn dda, ac efe yn hogyn ysgol yn Eton, iddo ddyohwelyd ar ei wyl- iau i FaenoT Eryri; cofiai ddlarfod iddo y pryd wnw ddarganfod toriad yn nghefn yr arf-wisg, -wrth ba un yr oedd hinges er mwyn ei phlygu a l «ymud ymaith 09 y byddai eisiau. Yr oedd efe Aei hun wedi bod! yn ymguddio o'i mhewn unwaith pan yr oedd cor llawen o honynt yn chwareu "mig" yn yr hen dy—"hide and gecok" y geirwr Sais y chwareu diniwed hwn. Wrth feddwl am y -pryd meddienidi efe gan ofn a chryndod. "A ohwi a arhoswch am danaf fi hyd nes y deuaf adref? Gallaf ddywedyd yr holl hanes wrth y Sgweier, a gofyn iddo adael i ni gael priodi pan y gwnaf ddigon o arian." "0, ie! Y mae papa yn eich lecio chwi; gwydd- ooh ei fod ef b-ob amrer yn eich lecio 'Ond yn unig y buasai yn well ganddo ef i chwi Ixciodi eich; car ThomLos, eh 7 Ie, yr ydwyf yn gwybod." "Thomas druan! Ond wedyn yr ydych yn gweled, y chwi wyf fi'yn ei garn, ao nid efe,' aneddai Kitty, gydag ochenaid fechan. A rhywun yn dyfod gyda chamau didwrf fel camau cath, ac wrth son am gath adgofir fi o ddar- limiad Dewi Havhesp o honi. "Nith angeu, ffals a thyngawl," a'i, un hwn eto, Iteb fod yn anhebyg iawn i hono, a gerddai yn -ddistaw a lladrataidd i lawr y griaiau, ac yn umon I «n y drofa efe a eiifodd- i glustfeinio a gwrandaw ar ei enw ei hun yn cael ei adrodd. Edrychodd. i lassrr dros y canllaw, and nis galUaai efe ond yn an-eglur wneuthur allan y ddau ffigwr ar y griJ. iud. Llithrodd y bachgen i Iswr o ris iris yn araf- aidd a lladraaaidd o hyd. Safodd am enyd; efe a allasai weled a chlywed digon yn awr. Pan y 43axfu i swn y llestri teyn y pellder ben i'r car- iadon gyfodi i fyny yn sydyn mewn dyryawch a ohymeryd arnynt fod yn brysur gydar darnau gweddilledig o'r bythwyrddion, nid ydoedd yr liogyn mawr Thomas i'w weled yn unniajv. Yr vdoedcl efe wedi dringo yn ol yn ddistaw (eto) i'r landing dywell, a'i wyneb yn orlawn o ddigllon- «dd, easineb, a s iomedigaeth,o blegid nid; y _oe y Paenor yn rhwym, a Kitty ydoedd etiieddes ei thad oedranua. A bet hi yn awr yr oedd efe ncwydd ei glywed '"Th.omas druan! Ohwi wyf yn ei garu nid efe. y ofer y bu iddo eie fynwosu disgwyliad am yr 4ftifeddiaeth. Dyma yr anrheg ddu oedidy -Noswyl Nadolig hon wedi ei Awyn iddo ef, bron yn yr adeg hefyd yr oedd arnn llongyfarch ei htm iod yr Alun hwn ar < hwylio o Brydain am byth, a pho-b nonsans yn ei jgyleh a'i waith yn talu sylw i Xitty, ar ben. Do, 1m ganfldo y digywilydd-dra i siarad gyda hi. Yr oedd afe yn myned i ofyn i'r Sgweier am ei gyd, syiiiad. Rhaid i hyny gael ei xwystro rywffordd na'i gilydd. Yr oedd ei ewythr yn hen ffwl, yr nwn nil. wrthodai ddim i Kitty pan y dewisai hi ei hud-ddenu ef. Os y byddai iddo unwaith gyd- eynio gallasai efe fod yn allaog 1 roddi digon iddynt i fyw ar ol priodi a ciiadw Alun adref. Rhaid iddo -ef feddwl am gynllun i rwystro hyny. Yr oeddganddo ef ddigonedd o ddylanwad gyda r eier; dylanwad y dyn diegwyddor ar wr di- niwed ei feddwl. Efe a aeth ato ef i'w ystafell ymwisgo cyn ciniaw tra yr oedd y Sgweier yn llawn ffwdan yn ceisio rhoddi ei gadach gwyn yn briodol am ei wddf, ao efe a'i cyfarchodd ef gyda b difrif. "Y mae arnaf eifn, ewythr, nad ydyw Alun wedi bod yn bihafio yn hollol ysgwar." "Eh, beth V Yr oedd y Sgweier yn dsl dau ben y cs.dach-unyn mlllivD !law! Syrthiodd Q~ i ddwy- law i'r llawr. "Alun J" Diegynodd Thomas Lloyd i gadsir yn ysgafn, ac edrychai yn hynod ddlgaion. "Yr ydwyf wedi dyfod i wy'bod ei fod yn treio earu Kitty mewn ffordd d'dirgelaidd." "Oaru Kitty, aie? ELerwhela ar eich tir chtri, ^onide ? Deweh, dewch, peidiweh llaesa eich ;gr?idd. Wrth gwrs, buasai yn llawer gwell genyf cael chwi yn fsfc-yiwighyfraith—yr enw, J ^q^ed, a phobpeth fe-lly-er y cwbl nid ydyw Alun -yn un i'w ddiystyni. Yr oedd ei dad a minau yn ivfesKolheigioB. Piii garw o«dd iddo gael ei goll- tm.:gan yr amndai i&emy yn Awstral- *Ona»ut ydych j11 r,.eaclwl. -rhzddi iddo ef Kitty drat fy ahen, syr, ac Jll: gwyho(Î fy nheiml3Jd3u, a phofe-petfc axall ? v „ "3fsg yfovyf, yn s'.cr. 0, nag jfyryf. Y mae "re gen ysh chwi y si awns ao -j- 1 ° amser wedi «ddiaw hyn i chwi. Kkfli 1 c wi beidio cael <ewh taflu ymaith. "Yr hya a4^imlaf fi yn weithred llecliTrr^idd yn Alun"w efe a giaradai gyda difrifwcli ii,toledig- •4ydyW ei fod ef yn awr wedi siarad gyda hif ^an nad oes ganddo yr tin ffyrling i briodi. Pe f »U- ssa; de wedi aros hrd nes y buasai ganddo ry-.V- beth i'w gynyg iddi, yni lie cael gan Kitty i addaV ei hvw» iddo ef—bellaeh ni fydd yn rhydd i dder- 1byn cynygiad neb, ac efallai y bydd iddi farw yn hen ferch. Nid ydyw yn deg i'w thynu i ym ywymiad o dan yr A1}JS¡¡c:b.i¡d3u. Y mae efe yn I bi-Wg fel SwL" I r "Ie, ie, fy hge 1" Yr oedd y Sgweiar o'r diwedd wedi cael ei gadach gwddf i drefn, a throes ei wyneb ato, gyda golwg un wedi cael rhyddhad mawr. "Digywilydd-dra o'r mwyaf yr ydwyf yn ei alw. Dylid t&dael y lodes fechan yn rhydd, !'I "Felly yr ydwyf finau yn meddwl, syr. Ond os y rhoddwcli chwi y cydsyniad y meddyliant ofyn am dano ——" "Y cy dsyniad ? Jove! Na, nis gwuaf Ni chaiff ef I Gadawer iddo ofyn Gall efe fyned ymaith a chasglu arian i briodi arnynt a dyfod yn ol wed'yn, os y dewisa ef. Ac mi a ddywedaf hyny wrtho. Nis mynaf ddim ymrwymiad yn y cyfamser. Yr ydwyf yn hollol o'r un olygiad a chwi. Yr ydych yn llanc synwyrol, Thomas—yr oeddych chwi bob amser felly." i wnewch chwi giybwyll fy mod i yn y gth o gwbl, a wnewch chwi," meddai Thomas, gan jrni- symud tua'r drws i ymwisgo vn drefnusach. "-Gall- ent feddwl fy mod yn ddrwg fy hwyl, a bydd iddynt eich parchu yn fwy pe yn meddwl eich bod wedi ei wneut-hur o'ch bwriad eich hun." "Ac felly yr ydwyf I felly yr ydwyf yn gwneuthur. Beth yr andros ydych yn ei feddwl, eh? Gallaf feddwl fy mod yn alluo-g i drefnu fy materion fy hun heb gael fy nghymell gan arall. Nid oes a wneloch ddim ag ef, syr; peidiweh a gweilieitliio i chwi eich hun Fy inhenderfyniad i fy nun ydyw yn gyfan, a rhaid iddynt ymfoddioni iddo ef. Nid oes dim arall i'w wneuthur." jj-Ti Ac felly y daeth o gwmpas, pan y siaradodd Alun a'r Sgweier Lloyd y noson hono, efe a gwrddodd a nag mwyaf annisgwyliadwy erioed. Caru Kitty, aie? Wei, nid oes llawer o newydd-deb yn hyny; nid efe oedd y cyntaf i wneuthur hyny. Pa beth oedd ganddo ef i fyw arno ar ol priodi? Kh, beth? 0, ie, gwyddai y Sgweier amgylchiadau ei ddiweddar dad yn llawn mor dda ag yntau. Yr oedd yn fusnes tra anlwcus ;i nid oedd neb yn fwy gofidus yn ei herwydd nag ef; nid ydoedd neb i'w feio. A aliasent ysgrifenu? 0, wel. Petrusodd y Sgweier. Ysgrifenu? O, efe a feddyliai hyny. Ond na. srwell neidio. Eisiau cael gwybod pa fodd y byddai pethau yn dyfod yn mlaen yn Nghymru.' Byddai yn dro lied1 wael i'w amddifadu o hyny. Je, boed iddo ysgrifenu wrth gwrs ni wnelai hyny lawer o ddrwg yr un ffordd na'r lilall.^ Yna, pan y ^wnai efe ffortiwn ac yn alluog i briodi, gallasai dayfod adref wed'yn; ao os y byddai Kitty yn yr un meddwl y pryd hwnwr pobpeth yn dda. Os na fyddai ac yr oedd lodesi yn anhawdcl, i roddi coel arnynt-yna ynte nid oedd efe i roddi ei galon i lawr; byddai digon o ddewis o lodesi glandeg iddo ef. Yr ydoedd yn dymor y Nadolig-adeg o lawenydd. Dylai pawb wisgo gwen yn awr, a, dal ei ben i fyny yn syth. Dewch gyda fi i brofi drachtiad o gwrw brag haidd o'm bragiad i fy hun. Nid oes ei well tuallan i Faenor Eryri, ac y mae yn feddyglyn heb ei fath i roddi calon newydd o fewn un. Dewch yn mlaen; ni chewch wrthod. # A gadawyd Kitty druan ei hun—m chafodd ady- wedyd gair, er cymaint a ewyllysiai. prwahanwyd hwy gan y Sgweier yn y dull hwn—rhywbeth rhwng difrif a chwareu. Ychydig a wyddai v cariadon pwy ydoedd wedi gwneuthur y drwg. Yr adeg yma. y noson cynt yr oedd mor eu carwriaeth yn llyfn a gwastad heb yr un awel groes i'w darfu. Nid oedd ganddynt yn awr ond edrych vn fud a distaw ar eu gilydd, ond er hyn yr oedd eu llygaid yn mynu siarad iaith eu calonau. "Hyd nes y daw eich perchenog chwi yn ol1, onade, yr hen fachgen? dywedodd v Sgweier, dan wenu yn gellweirus yn ngliyfeiriad yr arfwisg, ond nid yn ddigon hyglyw i'r un o'r (idau glywed. ll. "Amwyl Mr Alun Thomas,—A dyne. ydyw y rheswrn? Myfi a allaswn vn haws ei gessio. Nis crallaf ond yn unig obeitliio y byddweh yn hapusacb, a hithau yn hapuccich nas gallaf fi byth fed^-l bod. Y mae eich cariad yn beth diwerth. Myfi a ddylwn beidio gofidio. am dano. Myfi a ddvlwn ewyliysio llawenydd iddi hi o'i feddu. ond nis gallaf ond yn unig dosturio wrthi hi. Peidiweh a cheisio ysgri^nu bvth mwy ataf fi. Bydd i mi ddychwelyd eich iyth- vi-au os y gwnewch chwi. Yr ydwyf yn gobeithio JL gwelaf byth mwy eich gw^isby- m ediychafbyth arno, os y gallaf ei helpu, credwch fi.-K LLOYL "Dvmi Kitty yn chwareu ryw gast byciian del gyda mi eto!" ydoedd y cyfan a allasai Alun ei ad- rodd, tra y daliui y llythyr yn agored ar ban ei Iil— VT hwn lythyr ydoedd yr olaf O gyfres o lythyrau SfFelyb ag oedd ef wedi eu derbyn oddiwrthi er ei •ymadawiad. "Ehaid bod Kitty druan wedi gwall- gofi, neu fy mod i, neu eto y mae, rhywun yn chwareu ffwl a mi. Nid oes ond un peth wedi ei adael i mi i'w wneuthur yn y mater, a gwnaf hyny yr awr ar dydd hwn-heliaf fy mhethau at eu gilydd, ac af yn ol i'r hen wlad i geisio dadrys y dirgelwch hynod hwn. Os yr arhosaf yma i ysgrifenu neu wifro, bydd y diafol yn sicr o fyned i'r bag post, neu ar y gwifrau, a throi fy ngeiriau o chwith. Cymeraf y llong gyntaf gartref, a mynaf weled i waelodion hvn. Y Nefoedd a gadwo Kitty rhag cyflawni eto rywbeth mwy dych- rynllyd cyn i ffii aUu cyrhaedd ati I .» Efe a. neidiodd ar ei draed, a rhedodd i mewn i'r ty i bacio ei ""bortmanteau"—nid ydoedd amser i wneuthur dim rhagor. Cyn y nos yr oedd efe ar ei ffordd i Brydain, a'i ymenydd yn dal yn ddyrysedig. GMuiodd y 23ain o Rtgfyr, ac yr ydoedd yn noswyI Na-dolig pan y gwelodd ef gatiau y Faenor unwaith yn rhagor. Yr ydoedd yn dxa hwyr, ac nid ydoedd efe wedi pellebru at Kitty ei fod wedi glanio, ac ni efe wedi pelIebru at Kitty ei fod wedi glanio, ac ni fuasai llythyr yn ei chyrhaedd hi yn nghynt nag efe I ei hun. A gwell oedd ganddo iddi beidio gwybod am I ei ddvfodiad hyd nes y byddai yn sefyll ger ei bron i hawlio gwybod ystyr y llytliyrau rheiny o'i heiddo. YmafaeLedd rhyw ddiflasdod sydyn ynddo ef wrth feddwl am ei chwrddyd a. phobl eraill yn agos. Pa fodd y gallasai efe ei chwestiyno am yr hyn a ysgrif- odd, a'i chymeryd i'w ff2:(hiau, a gwneuthur iddi gydnabod ei amheuon am da:f q efNis gallasai feddwl goddef ei chywilydd, tra y feg^iel Sc. JChykg bobt eraill yn sefyll yn ymyli Yr oedd efe yn cerdded ar draws y pare, lie yr oedd yr eira ysgafn yn gorwedd yn grisb ar y gwellt- glas a'r brigau coed; acyr oedd ei galon yn llamu wrth weled yr hen le unwaith vn rhagor-cartref y ddynes a garai. Efe a safodd, tra yn gwneuthur ei ffordd at ddrws y Srynt, ehynsidrodd. Gallasai fod yno wasanaethyddion newydd, y rhai nas adwaenent ef, ac nas helpæt ef i weled Kitty ei hun. Yr oedd drws yn yr ochr drwy y "conservatory" a'r "study." Gallasai ollwng ei hun i mewn v ffordd hono, a myned or ei union i ystafell foreu Kitty. Pe y cwrdaai a gwasanaethydd gallasai anion cenhadwri ati i ctdy- fod a'i weled ef yno. Ond os nad ydoedd arferion Kitty wedi newid byddai yn ei hystafell foreu ar y prydnawn o flaen y N adolig yn cylymu i fyny barseli i dlodion y pentref. Efe a gerddodd oddiamgylch i'r drws yn yr ochr. Yr oedd heb ei fario, ac agorodd ar ei gyffyrddiad. Ni chymerodd iddo fwy na moment i fyned drwy y "conservatory," ac i'r "study fecban, yn cael ei goleuo yn egwan gan y tan. Yna efe a arhosodd mewn am-lieuaeth sydyn.. Yr oedd yr ystafell wedi ei haltro. Edrychai fel pe y buasai wedi cael ei neiUduo at wasanaeth un person, yn lie r teullu. Ei drem oddiamgylch ax y rlarluniau cynefin iddo ar y muriau a'r "inkstand" ar y bwrdd ysgrIfenl1 a ddanghosodd iddo ef pwy ydoedd yr un person hwnw. Rhaid fod Thomas Lloyd wedi cymeryd y "study" fechan at ei wasanaeth ei b:UD a'r peth olaf ar y ddaear oedd Alun Thomas ei eisiau, ydoedd syxthio i'w freichiai4 Efe a lithrodd yn ol yn nghy ffrawd y darganfyddiad bychan, ac a darawodd yn erbyn y bwrdd ysgrifenu. Darfu i foes cloedig, yn herwydd ei symudiad trwsgl, syrthio gyda thwrf ar y ffender, a. thori yn deilchion. Efe a wyrodd a chod- odd i fvny y darnau, ac o fewn un dror fewnol taraw- odd arlythyr. Yr oedd hwnw yn hoilol o'r un papyr teIleu glas a ddefnyddiai efe er vn ddiweddar i ysgrif- enu ei lytlivrau gartref. Yr oedd efe wedi prynu ugam sheet o honynt, ac nid ydoedd yn hidio ryw lawer am v papyT; ond meddyl- iai mai gwell ydoedd iddo ei ddefnydoio. Yr oedd efe wedi gofyn i Kitty yn un o1 lythyrau paf odd yr ydoedd hi yn lecio y papyr, ond nis atebodd hi ef. Yr oedd rhywun arall hefyd yn defnyddio y cytielvb bapyr yr oedd yn amlwg. Yn ddiarwybod braidd gadawodd i'w lygaid syrthio ax y ^sheet, yn y dodai hi yn ol yn rsror y bocs. Pa beth ? Ei ysgnf- en ei hun odd yn tremio arno ef o wyneb y papyr glas teneu hwnw. Efe a adwaenodd mewn amrantiad ei lythyr diweddaf ei hun at Kitty Pa fodd yn y byd yr ydoedd ef wedi dyfod yma, 1 foes Thomas Lloyd heb ei amlen? A ydoedd yn bosibl ddarfod iddi hi ei roddi iddo 1 w ddarUen, 1 w tradw a'r go'riau cariadus yna 01 eiddo ef yn_dew arno;' halogrwydd ydoedd i neb arall d■ ddarlleu! Khuthrodd y gwaed i fyny i'w dalcen. Nis gallasai fod yn Thomas Lloyd rhaid mai eiddo Kitty ydoedd. Ond wedvn pit fodd yn y Dyd v gallasai ddyfod yma. Efe a edrychodd i awr ar y gweddill o'r papyrau, gan eu daTyn Lg03 i oleuni v tan, er gweled beth oeddynt fawv. Biliau, cof-bapyrau, etc., a'r oil yn dwyn enw y Sgwcler Lloyd. fiefyd daeth o hyd i bapyr w¿m e linellu, ac "Mun Thomas" yn agos i ddwsin o weithiau wedi ei vsgrifenu arno ef. Yr oe-dd y naill ysgrifeniad ar ol v Tall yn dwyn o hyd fwy o. debygobwydd i'w ddull ef ei hun o arwyddo ei enw. Fflachiodd v gwirionedd Pvt feddwl fel mell- ten. Dyma, ynte, ydoedd yr eglurhad. Gwyddai vn awr mai i Thomas Lloyd yr oedd efe i ofyn am eglùr- had, ac nid i Kitty clruan. Llythyrau wedi eu Had- rata!—twyll—llythyrau yn eu lie f A ydoedd yn bosibl fod a.nfadwaith uiwv melMigedig na, hwn? Yr oedd Nadolig tra thywyll ar ei r,%n,,ef I fJwnaeth. i ngorifid drws yn y PPUd1 ft. tWrf ei gaat drachefn, iddo ef frawychu. (I'w gorphen yn y nosaf.)

" A LADDO A LEDDIR"

Bwrdd 7 Pysgodfeydd Gorllewinol.I

NODION O'R DEHEUUIlL

-------Pigwyddiad ABghjfredin…

[No title]

IGemau Colledig Duges Sutherland.

ESGOBAETH LLANDAF.

[No title]

Advertising

Gwneuthur Daicni yn Ddirgel.

Maiwolaeth Mrs Williams, Treicorfa.

Elusenau y Nadolig.

Tri o Weilch Galongaled. -.