Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

CURED A MOST TRYING COUGH.…

Advertising

IPrincipal Welsh Fairs.I

I _____The Chase,

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

Price ONE PENN f lhe Original Llandudno Directory I And Visitor. I i y —— Established 1854. Publishing Office: lIPPER IOSTYN STREET. Largest Penny Paper Published in LLANDUDNO. Local News. Local Notes. le "Directory is by isi Best Local Paper. It has grown with Llan- dudno. All the influen- tial Residents take it and scores are sent a way weekly to Visitors allover England durIng the Winter Months; The Reports IN THE Directory ARE SUPPLIED BY BILlABLE AND QUALIFIED REPORTERS. The "Directory" is the Original Pioneer Newspaper in Llandud- no. Efforts have been made to rival it, Irit the Old-established Jour- nal than maintains I its position. Get the" DIRECTORY" Every WEDNESAY and SATURDAY ¡ WITH THK WBBK'S NEWS. I Hysbysiad Pwysig ret Cyhoedd Darllengar. Am Newyddion Cymreig Newyddion Rhanbarthol, Newyddion Lleol, Newyddion Amaethyddol Marchnadoedd, Ffeiriau gweler JSORTII WALES CHRONICLE. N orth Wales Chronicle, Pris2g. Sefydlwydyn 180i javyr hynaf a'r un teuluol goreu » gynooddir yn Ngogledd Oymru. Cyaosddir ef bob 3jdd GWEHKR I Y Llandudno Directory, Prisle. Sefydlwyd yn 1851 Y papyr Ceiniog mwyaf a gyhoeddir yn Ngogledd^Oymrn. Drwy yr haf cynwyaa restr gyflawn o ymwelwyr a Llandudno. Y GffALIA, Pris ic. Sefydlwycl yn fSSi. Newyddladur i ddarllenwyr Cymrefg Cynwysa erthyglau o ddyddordebneillduol i'r Cymry. Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, yr Eisteddfod, Gwleidyddiaeth, a Chrefydd. Cyhoeddir et bob Boreu Dydd Mawrth. Y CLOR1ANYDD Tis iC. Sefydlwyd yn 1891 I Newyddiadur yn cynwys pynciau o ddyddordeb arbenig I Amaethwyr. Ad- roddiadau mwyaf diweddar o gyfarfodydd Amaethwyr, Marchnadoedd, Ffeiriau, Prisiau Stoc, Grawn, &c., &c 1) Boreu Djdd Ian. CRONICL CYMRU Pris ic Wythnos. Fe gynwysa y papyr hwn holl newyddion yr wythnoa yn fyr a chryno, yn nghydag erthyglau byrion ar bynciau o flaen y cyhoedd, brasluniau, a gossip. Rhoddir arbenJgrwydd neillduol i newyddion Gog ledd Cymru. y Cnwarelwr Cymreig Prls lc. Cynwysa newyddion o ardaloedd y Chwar elan, yn nghydag eithyglau ar bynciau llafur- awl. Cerddoriaeth Gymreig, Barddoniaeth Llenyddiaeth, a'r Eisteddfod* Cyboeddir Boreu Iaú Prif Swyddfeydd I Caxton House, Han Swyddfeydd Oanghenol: Siyddfa y Directory, Mostyn street, LlaBdiidno Swyddia y Clorianydd, Bridge Street, Llangefni Ac hefyd yn Pt>rtfimadog,PwUhdi, Dinbych, Bkyl, Caernarfon Amlwch, a bi. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Meddyginiaeth Deuluaidd! f M eddyginiaeth Lwyddianus I I I '———————"———————————————————————————" QUININE BITTERS GWILYM EVANS. ¡ TYSTIOLAETHAU. Dywed Dywed y MBDDTGOK ei fod yn Feddyginia«th ° YiTffoi hunf™ CYNONFAKDD. FEDDYGINIAETH 5 — Lwyddianus* Ysgrifenai y Parch James Simkin, Woodleavas, TrffoifMrtl Newport, Sir Amwytrug :Anwyl Syr,—Y mae 7—~ | QUININE BITTERS GWILYM EVANS wedi bod Tystia j yn foddion i Iwyr adferyd fy machgen i'w iechyd" DADANSOOTWYB MILOEDD I BITTEES GWILYM EVANS." ei M yn FeddrgimwU. P6m"reh' 1392. Lysieuol a MEDDYGINIAETH — « wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dioddef yn Phnr. lOren yr lies. |awr oddiwrth ddiffyg anadl ar ol yr ymdreoh leiai ————- j wrth ddifyn ei goruchwylion. Byddaf yn cadw Quin- A7j/7 imi hiith 1111 methu ine Bitbers Gwil7m Evans bob amser yn y ty, gan fy l\ia 1JW OljUl yn mtuiu. mod yn cael si fad yn gwneud mwy o les i'm plant na „ „ dim a gawsant erioed. Befnyddir Quinine Bitters GwilytH Evans gan yr eiddoch, offlon yn mhob gwlad sydd yn dioddef odaiwrth PARCH D. W. JONTiS. Nychdod, Gwendid, a Llesgedd. Y mae yn rhoddi ) NERTH TB TCVAN.^IEOHYD I'K CLAF, M\TZN-j BITTEES GWILYM EVANS. HAD BYWYD I BA WB.. Sy Bhvbadd Pwysig. .gorol hwn wedi temtio GOCHELWCH DWYLLWYR. —Y mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion di-egwyddor mewa amryw au o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan GWYLIWGH. jrvfielyb enwau i'r cyhoedd. Pan n ei brynu, mynwch weled fod enw GWILYM EVANS ar y Label, y Stamp, a'r BoteL Owertbir mewn potelau 2s 9c yr un; dwbl maint, s 6c; blycbau yn cynwys tair Dotal 4s 60 am 12s 6c. Fw gael yn mhob man. Anfonir ef am y prisiau uchod yn rhaj a dyogel drwy y post i anrhyw gyfeiriad yn j Deyrnaa Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y P erchenogiotl,- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., LTD., J Llanelly, South Wales, D.S.—Gellir cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn yr America oddiwrth y Prif Oruohwyiwr-MTt R. D. WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth, Pennsylva nia. 8^37

I YD.

ANIFEILIAID.

I CIG.

YMENYN.

TATWS.

GWAIR, GWELLT, MAIP, etc.

GWLAN.

,linadcadd Cymreig, &c.

Shipping,

Local Tide Table.

I Racing Fixtures.__

._-- -LONDON AND NORTH-WESTERN…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising