Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. Gellir > F. ddyginiaeth hou mewn Tri o DJulliau Gwahanol fel y canlyn •— ot j; 02 (1\ .1 BARN MEDDYGON AM GEORGE'S [Arwyddion GOOHELWCH DWYLLWYR. PILE AND GRAVEL PILLS. I Y pH^a'r Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod T maefMeddygcn y Wind bon a'r America | Gravel. yn cael Peleni gwirioneddol George, pan yn eu cymeradwyo a'a cefno#i, ac y mae yn P°en *n y Ccfn mewn gwiriontdd ni fydd yn oael ond BMddiant y Percheoot* luaws o dyattolaeibaa YCoH"nar '^yw eymysgedd diwertb a pberyglna o pwysig oddiwrth Feddyuon Enwog »g ydynt Poeth wueutburiad aTall yn eu lie. Byddenwau wedi rnoddi prawf trsryvll aruynt. Dwfr-ataliad. y darpariaeth&u ffugiol byn yn fynyob Y BWren yneaeleuoJytioi fvny oeiriaa "cyffelyb"i BARN FPERVLLWYR A3I GEORGE'S a^oenus," Registered Title Pills'George, gyda'r PILLS. Rhwymedd ucig amcan o dwyllo vr anwyliadwrns. mw » T?f0^u»T7». «?n GwJad Teimlaf rwymedigaeth i ddynoethi y Mae rban twyaf o Fferynwyr «n Gwlad y Cylla yn cvfrvw dwvllwaith an i rvbuddio y w«di boi yn gobebu ag awiiwr y Feloni byo Chwyddo, aa # i v *aa a*™*? *n «ewn pertbynaB i'w rbinweddau rbyfeddol, Teimlad cyboedd fel na byddo iddynt drwy an- AAmvn Marwaicid a wybo' aeth eyrthioi faglsu yr efelyobwyr a'r gwsllsantaa faynod y rnaenfc wedi ddwyD Chysglvd) twvlJodrns a daroetvneol hvn oddiamgylch ya ea cvtny>1ofrraethai' a a bam Surni yn yr f}^nw«hvn mJ. a'*nro*'R Pile on ao oil ydyw ei bod ya feddygmiaeth «« heb Ystumosr, Gofynwch yn eglur am -George s Pile h fK'■ Cwsg Anes- and Grave) Pills," edrychwch a ydyw 61 DaU,• row yth, Hon yr Eryr ar y papyrau sydd o IACHAU YR ANOBEITHIOL. Gwaew^Uwynt.i anajzylob y blwch, ao os yw enw y Perch- Da gwellhawyd roiloedd, lliniarwyd pocn- GweWiad Pwli enog, J. E. George," yn ysgrifenedig au deeau o fllo«drt. ac a H'erwyd oanoedd a ac Aneglur, ar stamp vLlywodraeth fydd o'iamgylch. ■dd.W.nii fu y' UMvm- J" .obeitbiol » bijohi.d o HI, and Gr.v.i Pill. *w hechyd oyneffool drwv V P^leai gwerth- iiaelder YsbrydJ 10" niftodunt, nad ydyw yn dal yr oil o r fawr hvn. Gwo" y Tystiolaetban a dtfer- Chwyddiant prawfion hyn gwybyddwoh eich bod wedi byniwyd a»n ddyWiydd y P,leni hyn gyfrol cael oifh yu cynwys droa fil o dudalenan o Dlyg oyft- Llysnafedd TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. y Bendro' "Yr ydwyf wedi edrvch dros ganoedd o ENWOGRWYDD I GSORGE'3 PILLS Anmhuredd ]«tw ysgrifau gwreiddiol a dderbyniwyd gan WEDI AMOYLOHD Y BYD. JGWERF, | T melMwegr-yad j P.1.DIi Jyo «di »'?» mynal droa cvfnDfiiroedd a rcoro^dd, ao wedi Njoodjw, nythyr;uL hyn yn unfrydol yn tjniolaethi Oyrhaedd gwlfldydd pelli>niK y ddaear. iVla Brycj,au 0 flaen am ryfeddol riawoddau pcleni Mr George, at* cenedl wareiddiedia dan haul y Nefoedd y LIyRaid, Ystynwyf y bw ndel tyatiolaethau aosodwyd mftj vdvw vn brofiadol o'q rhiuweddau Diffyg Anadl, mron, yn i w°j nad ydyw vn Dronaa t oannf Curiad y Galon Mr George drwy ex ddarganfyddiad wedi bod lachaol." X iDatnt am cnwarrer uo r Marweidd-dra 5"n ^oddlon i limaru poenau tvrfa luoaog o wedi bod ar y blaen yn mhlith darpariaethao y^fu a-r ddioddefwyr.~D. E. WILLIAMS, LP., for meddyginiaethol at y doluriau poenofa hyn. Arenau. the Conntieaof Brecon and Glamorgan. Mewn Blychau, Is. 1 ie. a 2s. 9c yr uc Drwy y Post, Is. 3c. a 3?. yr un. ) PERCHENOG G. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE DANNEDD GELXJR ymweled a DR. JONES, Bangor, bob dydd Iau yn No. 16, Lledwigan-road, Llan- gefni. Yn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrth a Iau. Yn Llanercliymcdd o 10 tan 1, ac Amlwch o 2 tan 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, Mehefin 14, Gorphenaf 14, Awst 10. Medi 7, Hydref 6, Tachwedd 2 a 30, Rhagfyr 28. Yn Bethesda, Llan- beris, ac Ebenezer ar ol Sadwrn tal. II I 4 Wonderful MedSoinom J -e- 8 liSffflisi I PlLL69 0 For Bilious and Nervous Disorders, such as VVind 4D ( A and Pain in the Stomach, Sick Headache, Giddi- I ness, Fulness and Swelling after meals, Dizziness [ A and Drowsiness, Cold Chdls, Flushings of Heat, A [ — Loss of Appetite, Shortness of Breath, Costive- ness, Blotches on the Skin, Disturbed Sleep, O —. Frightful Dreams, and all Nervous and Trembling A SensaUons, &c. THE FIB8T DOSE WILL GIVE 9 m RELIEF IN TWENTY MINUTES. This is no fiction, a Every sufferer is earnestly invited to try one Box m RELIIF IN TWENTY MINUTES. This is no fiction, a Every sufferer is earnestly invited to try one Box • of these Pills, and they will be acknow- 0 0 ledCed to be 0 • Worth a Guinea a Box • • 9 4* BEECHAM'S PILLS taken as directed, m will quickly restore Females to complete health. They promptly remove any obstruction or irregu- 0 — larity of the system. For a • Weak Stomach, 8 Impaired Digestion, 0 Disordered Liver, a th*j act like magic—a few doses will work Q wonders upon the Vital Organs; Strengthening a the muscular System, restoring the long-lost V Complexion, bringing back the keen edge of O a appetite, and arousing with the Rosebud of • Health tho whole physical energy of the W A human frame. These are "facts" admitted by a thousands, in all classes of society, and one of the A best guarantees to the Nervous and Debilitated is A — that BEECHAM'S PILLS hsvo tho V Laraamt Saha of any Pstont BSadlctno 9 0 In the Wepid. j% A Prepared only by J THOMAS BEECHAM, ST. HELENS, LANCS. J Sold everywhere in Boxes wi-1/1% &2/9 each ACCIDENT ASSURANCE. AENT AND DISEASE ASSURANCE. EMPLOYERS' LIABILITY ASSURANCE. FIDELITY GUARANTEE. ai-tvvay Passengers Assur-; ance Company. j jESTABLISHED 1849. I Claims Paid £ 3,850,000. A. V IAN, 64, Cornhiil, London. Secretary. 47 ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE S T U~B BS MERCANTILE OFFICE (Stnbba' Ltd.), 48, GRESHAM STREET, LONDON, E.O. 80aSgJUJul:aø, IT OBTAINING TIKBLT UWOMUTIOH THROUGH THE S rATUS ENQUIRY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. EYXBY TKAOBU SHOULD BEAD STUBBS' WEEciLY Q-AZBTTB, With wbioh is issued a Supplement containing LISTS OF CREDITORS r NDKB ALL THE IMPORTANT TArtURJtB. THE OOMMEROIAL REGISTER3 contain more than EF NINE MILLION EJntriea DKBTS KECOYaRED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUESD1Y and FRIDAY in eash wk Head Offioe :-92, Cheapaide. Lond on. Liverpool Branch :-1, Tithebarn Street. BRANCHEB at Charlea-Bt. Chambers, CARDIFF, JD Swansea Arcade, SWANSEA; Aberdeen, Bit- millha.m, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin- burgh, Exeter, Glasgow, Hall, Leeds, Leicester, Liverpool, London (West End), Manchester, New. castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Porte- a-onth, Shoitield, Suuthampton. su),-Oriricia.-Higit-st., NEWPORT (MON.) Buxton, Cambridge, Derby, Dumfries, Gloucester, G.-aenook.Grimsby, Halifax,Hanley, Huddersfield, Inverrvjss, IpRwioh, Limeriok, Londonderry, Midd- leaboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston, Reading, Stookton-on-Teea, Sunderland, Torquay, Wa aaU, Waterford, Wolverhampton, Woroeater, York. Tbbms— £ 1 I o, 22 2s, G3 3a, 25 Ss, aocording to r" iiiyements. PaoepBCius forwarded on application to any cf g abavl3 Offioes. JOIIN LLUYD & TOWN CRIERS, Billposters & Distributors, 18, SKINNER STREET, ABERYSTWYTH, HAVE the largest number of most prominent Post- ing Stations in all parts of Aberystwyth and District. Having lately purchased the business and stations at Aberystwyth Advertising and General Bill Posting Stations, they are able to take large contracts of every description. Over 100 Stations in the Town and District, Official Billposters to the Town and County Coun- cils, G. W. R. Co., Cambrian Railway Co., all the Auctioneers of the Town and District, and other public bodies. I EVAN DAVIES, BILL-POR'f'EK A TOWN CBIJiin 2, Eughenden Cottage, JfOKTMADOO Bui P to inform the Publio thai he Rents all rh<3 mincipal Posting Stations in Portmadoo and d atric, 155'0 CAMBRL4N RAILWAYS.—Birmingham Cattle and Poultry Show, Bingley Hall; Dog "Show, I Curzon Hall; NOVEMBER 28th, 29th, 30th. and DECEMBER 1st. On MONDAY, TUESDAY, and J WEDNESDAY, November 28th, 29th, and 30th, Cheap One Day and Two or Three Days' Tickets will be issued to Birmingham as under:— I Times of Third Class Fares There FROM Starting. and Back. a.m. 1 Day. 2 or S Days Pwllheli 6 85) Afon Wen 6 40 A /«. 10/- Criccieth 6 49 f u/ AV/ Portmadoc 7 0/ Minffor(ld It 4 6/- 9/9 Penrhyndeudraeth 7 9l fi/„ 9/6 Talsarnau 713 3 °/ Harlech 7 201 ft/ Q/m Llanoedr & Pensara 7 30 J I Dyffryn 737 5/6 9/- Bannouth «.. 7 52) q Tovryn 8 25 r 0/— v/m Aberd ovey •• 8 35^ Children under Three years of age, Free: above Three and under Twelve, Half-price. Holders of One Day Tickets return from Birmingham (JNew- street) at 10.50 p.m. on date of issue of Ticket. Holders ofTwo orThree Days Tickets return from Bir- mingham (New-st.) as under Tickets issued on Nov. 28th will be available to return at 11.25 a.m. on November 29th or 30th. Tickets issued on November 29th will be available to return at 11.25 a.m. on November 30th or December 1st. Tickets issued on November 30th will be available to return at 1.1.25 a.m. on December 1st or 2nd. All information re- garding Excursion Trains and Tourist arrangements on the Cambrian Railway can be obtained from Mr W. H. GOUGH, Superintendent of the Line, Oswes- try.-C. S. DENNISS, General Manager, Oswestry, November, 1898. aj6& WOODLEY1 CENTRAL LIBRARY (in connection with Mudie's), UPPER MOSTYN STREET, LLANDUDNO. Reduced Terms of Subscriptions. The foltowing are a few of the books now in circulation:— Hope, the Hermit .By. Edna lyall The Castle Inn Stanley J. Weyman. The "Battle of the Strong Gilbert Parker. The Day's Work Rudyard Kipling. The Angel of the Covenant J. Maclaren Cobban. A Cloud of Dawn Annie Victoria Dutton. The Cost of Her Pride Mrs Alexander. A Deliverance Allan Monkhouse. The Hospital Secret James Compton. In the Forbidden Land A. Henry Savage Landor. Mistress Nancy Molesworth Joseph Hocking. The Pathway of the Gods Mona Caird. Petticoat Loose Rita. A Romance of Canvas Town Rolf Boldrewood. Sent to Coventry Esme Stuart. Settled Out of Court G. B. Burgin. Sheilah McLeod Guy Boothby. The Two Magics Henry James. Windyhaugh Graham Travers. A Drama in Sunshine H. A. Vachell. Children of the Mist Eden Philpotts. Roden's Corner S. Merriman. Wild Eclin W. -olack Why Did She Love Him? Florence Marryat. Phantom Army Max Pemberton. Mollie's Prince ..Rosa Carey. Master of Mysteries -L- S. Domitia S. Baring Gould- Fatal Gift Frankfort Moore. Miss Raburn's Diamonds. Mra Jocelyn. Widower. W. E. Noms. Town Traveller George Gissing. Owd Bob Alfred OllivanU In High Places. Miss Braddon. Valuable Life Adeline Sergeant. Peggy of the Bartous B. M. Croker. Rupert of Hentzan Anthony Hope. Ways of a Widow Mrs Lovett Cameron. Via Lucis Vivaria. The Terror Felix Gras. Christian Hall Caine. Housie of Hidden Treasure Maxwell Gray. Hebbeck of Bannisdale Mrs Humphrey Ward. Master Key Florence Warden. Clive Roscoe Everette Green. Through Russian Snows Henty. For Life and Liberty Gordon Stables. The Sun by the Shore.Florence Warden. Dr. Nikola.Guy Boothby. Dream that Staved.Florence Marryat. The Mistress of Brae Farm.R. N. Carey- In Kedar's Tents Mernman. Mv Run Home Rolf Boldrewood. Wayfaring Men Edna Lyall. Roufh Justice Miss Braddon. Dr. Luttrell's First Patient Rosa Carey. Miss Balmaine's Past B. M. Oroker. Jessamy Bridie Frankfort Moore. At the Cross Roads Montresor. Paris. Zola. Fascination of the King Guy Boothby. Lovice Mrs Hungerford. PIA NOFORTES ON SALE AND HIRE. Woodley's New MaD of Llandudno and District Mounted on Cloth. Published at 1/. 1M MR GORDON LEWIS, Teacher of the MANDOLINE and MANDOLA (Italian Method), Visits and Receives Pupils. Address—HURCOTT HOUSE, Mostyn Avenue, Llandudno. SELECT CLASS being formed for the Winter Months, for terms of membership address as above. 8416-121 JOHN DAVIES, BANDMASTER, LLANDUDNO, TEACHES all kinds of Wind and String Instru- ments, including GUITAR, MANDOLINE, and BANJO. 8351 EVERY VISITOR TO LLANDUDNO SHOULD BUY WILLIAMS' ILLUSTRATED GUIDE TO LLANDUDNO. CONTAINING a history and description of Con- C way Castle, the Vale of Conway, Llanrwst, Bettwsycoed, Capel Curig, Swallow Waterfalls, and other places of interest in the Snowdonian district; Colwyn Bay, Penmaenmawr, Llanfairfechan, Aber, etc., with directions how to see them at the least possible expense and loss of time. The New Edition contains 100 pages of reading matter, and gives much valuable information to the Residents as well as Visitors, such as the Authorised Hackney Carriage, Boating, and Bathing Fares, Postal Information. Railway Fares, Town Porters' charges, etc., etc., Walks, Brake Drives, Steamboat Communication, etc. Crown 8vo., 100 pages, contains map of district and numerous Illustrations. "The work is very comprehensive. A num- ber of historical facts not generally known are intro- duced, and to the traveller will increase the interest he must naturally take in making a tour of this ro- mantic neighbourhood."—"Liverpool Mercury." "The book is full of a mass of really useful and practical information. There are directions to the tourist where to go and how to go at the least possible expense and loss of time."—"Liverpool Courier." "Will be found as useful as it is cheap. "Liverpool Daily Post." To be had (by post, 7id), of the Publisher, EVAN WILLIAMS, Market-place, Bangor, and of all Book- sellers. h 'Y PEIRIANAU MWFAF POBLOGAIDD YN NGHYMRO J Wedi en flitio gyda Dunlpp Tyres Dunlop-Welch Rims,3Brook's addles, a Reynold's Chains. Mae y PEIRIANAU i fyny a'r amser yn hollol, wedi ea gwneud o'r Ddefnyddiu Gorea, i aln Gorphen yn Ysplenydd. MONA CYCLES Hefyd Stock Fawr o JBEIRiANAU AIli LAW Rhagorol am brisiau hynod isel. Mae Peirianau yn cael eu Hadgyweirio Jeu^Re-enamellio, a'u Re-platio, yn y style goreu posibl gan weithwyr celfydd a medrua. Y mae Electro-Silver Plating a Gilding o bob.desgrifladl-n cael ei wneuthur ar y lIe gan Sheffield Plater trwyadl gymhwya i'r gwaith. 1\11 AE Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO., LTD., yn awr wedi introdiwsio 1 patrwm newydd Juvenile Safety sydd yn cymeryd i mewn yr oil o'r diwygiadau diweddaraf mewn gwheMtbnriad Cyeles, ac wedi etf gofphen mewn dull mor ddifai ag ydyw en Mona Bicycles adnabyctdus. Felly peidiweh rhoddi eich arcnebion hyd y gwelwch y Peirianau tlysion hyn. Y Welsh Cycle Manufacturing Co., Ltd., CARNARVON. 2789 WHERE THE POUND GOES FARTHEST. VISIT THE Pioneer omplete. Furnishing Stores, 9 to 19, Bold Street, Liverpool. BHBT VALUE IN THE KINGDOM IN CABINET FURNITURE, CARPETS AND LINOLEUMS, BEDSTEADS AND BEDDING, FURNISHING DRAPERIES, IRONMONGERY, GLASS AND CHINA. ALL GOODS SOLD FOR CASH ONLY. PURCUI&M OVER 40s. DELIVERED FREE. SEND FOR ILLUSTRATED CATALOGUE POST FREE, OR, BETTER STILL, CALL AND JUDGE FOR YOURSELVES. 17100 v. J> kAlfID) kl( BENSONJSWATCHES Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength, at Maker s Cash Prices. In Silver Cases. la lS-ct- Gold Cases. WORN BY EVERYBODY. c/0m Q. rfiTm BENSON'S ENGLISH LEVER "LUDGATIE" IWifc. I flHEAPEST, STRONGEST, and BEST London made Jml 'j&XWEk THKEK-QUARTER PLATE English Lever Watch ever VvaX ABIB Bold for £6 61. ■O /iVfln Thirteen Jewels, Chronometer Balance, Patent Large Barrel M n I and Damp and Doitt Proof Brae Band, Massive Silver Cases fffk3P^taa*Ar |Hwith Unbreakable Crystal Glass, double the Strength and laffr* Value of any other 5s. Watch. lift Made in Four Sizes, at one Price, £ 5 6s.No. 1, Gentlemen's I aft A. Sty f (as lllustratedv; No. 2, Working Men's; No. 3, Bail way Men r • f SHMand Mineris; No 4, Ladies'. \V^ ttj J In massive 18-ct. Gold Cases, with Crystal Glass, Gentlemen's BENSON'S £ 12 12s. Lady's, £ 10 10*. p. Thousands of Testimonials from Wearers all the World over. gEHT FREE at our risk, to all parts of the World for i. P.O.O., payable at G.P.O. END FOR BEN80N'S"B00K of WATCHES from P.2 2s. to JMOO. CLOCKS, CHAINS, 0 ENGAGEMENT RVGS'L BROOCHZ" Q PLATE, &c, &c. Post free on application. In Silver Oaao^ BENSON'S rK. KEYLESS ENGLISH LEVER Jf "BANK," A good Knockabout Watch for rough wear at a low price. MM. b iNSVwnIHk Best London made, Three-Quarter Plate English Lever, I wk 11 Chronometer Balance, fully Jewelled, Keyless Action, in 3 Mm » < Wl WL Sterling Silwr, Crvstal Glass Cases. Post free at my risk, Mif r' U Kjtt for £ 5 Note, or P.O.O., or in strong 18-ct. Gold Cases, £ 16. r mul M Select^01** Watches or Jewellery tent free on receipt ef m,-nk tPW W A TCRES AND JEWELLERY TAKEN IN EXCHANGE. tt. BEN SUM. H.M. BENSON, ui. 31 jBBw the STEAK FACTORY, ■jfBSf, -WlLJMHy 62 & 64, LUOCATE HILL, E.C. f-J Jlnd at 28, ROYAL EXOHiHQE, B.C.; and jBBw THE STEAK FACTORY. ■jfBSf, -WlLJMHy 62 & 64, LUOCATE HILL, E.C. f-J Jlnd at 28, ROYAL EXOHiHQE, B.C.; and 25, OLD BOND STREET, LONDON. W. r CLOCKS, tor Churches, Schools, and Public Buildings, from 0. Estimates Free. ESTABLISHED 1812. Proctor and .Ryland's PREPARED BONE MANURES. tvorks SALTNEY, CHESTER. Offlcps CARRS LANE, BIRMINGHAM. REVISED LIST WITH VA R rICUfJARSOFIPRIZES FOR ROOTS OFFERED IN 1898, POS FREE AGENTS :— Mr John Jonte, Llwyflon, Llanfair, Anglesey. ] Mr H. Edwards, Sirior Hir, Abergele. Mr Jos. Lloyd, Miller. St. Asaph. Mr w £ n' L1 £ nsanna,n- Abergele. Messrs J. Daviea and Son, K^le House, Ruthin. L^lr \V Giimths, Cross Keys, Chirk, Mr T. Roberts, Brynsrwran, Valley. 3 John Humphreys, Railway Station, Towyn. Mr W. P. Jones, The Cross, Wi-exham-street. Mold. |Mr Owen Roberts, Post Office, Penygroes, Carnarvon. Mr Richard Jones, Nan -dd Ucha, Llanfair. Mr Hugh Roberts, Hendrewen Rhvdyclaf-i PwlIheli. Mr Ood/rey Parry, Carrot, Corwen. The 'Gardenere' Chronicle,' on,. of r. most JUStly r-L.o xned > ortioaltural journals of the wield the fiftieth anniversary of its fA)uudation.Rzvuz Hobticole, Paris, January 16tb, 1891- "itisone of those gardening journals that have become a necessity. Tnu Botanical Gazbtt America), February, 1891 ilhe Gardeners' Chronicle has faithfnlly held to its promisee. It is still, to-day, the best garden ngjournal, being indispensable equally to the praotioal gardener and the man of science, because each flrd in it something useful. We wish the journal still further success."—Gjbtin Floba, Berlin,Januar 15tb. I THE GARDENERS' CHRONICLE "I TVE TIMES OF HORTICULTURE "), 3d. a WEEKLY IIj-LUSTBATEJD JOURNAIj 3d < (Established 1841,) EVERY FRIDAY. THE OLDEST HORTICULTURAL NEWSPAPER. THE SARD BJIERS'CHRONIC lK" be a been for over tlfty years the leading journal of its ciatee j T It has achieved this position because while specially devoting itself to supplying the daily require ments of gardeners of all classes, much of the information furnished is of such general and permanent value that. tb. Gardeners' Chronicle" is looked up to &p th standard authority on the subjects on which It treats, CIRCULATION Itf) relations with amateur and professional gardoners, and with the Horticultura Trade 0F ail countries, are of r specially extensive character, and its circulation is constantly increasing Since the reduotion in price the circulation has increased to the extent of over 90 per oent. 00 li TRIBUTORS Its contributors comprise the leading British Gardeners and many of the most eminent men of sofonoe lot home and abroad. ILLUSTRATION The "Caetjknkiss' (',HROKICLx"' hatt obtained an international reputation foi tho enrancy, permanent utility,and artistic efieet of its illustrations of olants. These illustrations, together with the original eiiIsles and monographs, reader the Gardeners' Chronicle an indispensable work of referece in all garde.4 reading-rooms and botanical libraries. SUPPLEMENTS: Double-page Engravings,Lithographs,and other luujsTmATioss or LARen 8zza,an fteicently given as Supplements without extra charge. ALL SUBSCRIPTIONS PAYABLE IN ADVANCE.—The United Kingdom: Twelve Monthi 158; Six Months, 7a 6d Three Months, 38 9d Poet Free. All Foreign Subscriptions Including Post age, 17s 6d for Twelve Months. P.O.O. to be uiade payable at the Post Office, Gbxai Qduh-siuii LokdoMi to a. tI. Cora. Cheques should be crossed Dsckkond." Tolegra-hic Address:-GARDCHRON, LONDON. OFFIOE 41, Wiuukoton Sxaxrr, Stband, LONDON, W.O. May be ordered of all Booksellers and Newsagents, and at the Railway bookstall* 'í f r J W BILE E I PELENAU JONES, TREMAPOO 'JONES' TREMÅDOGPILLS), ^iEF YR HEN FEDDYGINIAETH GYMREIG ADNABYDDUS, ac sydd wedi BEFYLL O PRAWF dros HANER CAN' MLYNEDD gan y Deyrnaa hon a Chyfandiroedd Ewrop., fel nad oes braidd Deulu yn Nghymru na chlyweant en JI &dau a'u Teidiau yn eon am eu rhia weddau at wellhau pob anechyd sydd a'i dueddiad o'r It jta^og a'r Afu &0 Anmhuredd y GwaecJ a'r dolor cyffredin a chyndyn hwnw y Crydcymalau. jrwerttiir gan yr holl WholesaleHonsea a Manwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwaredieuig mewn blyehau Is lie, aø 6e, a 4s CI yr un. Os methir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwertli mown staocps i'r CAMBRIAN PILL DEPOT, Lrbnodog, orttt Wales D.B.-Nid oes llai na Box cyfan o'r Pills h-r, i » tIO OWAY'S PILLS & OINTMENT NED DYC:rINIA,,E'I'-UAU KHYPEDOOL Y i jiLENAU A burant y Gwied, a gywirant bob uihwy'.dsz tn ft AFU. YRJYSTUMOG. Y& AEENAU. A'a PJULFSDDI09. aoaest yn cryfhau ac yn adferu Cyfansoddiadau Llesg a liycixil, ac yn anmhrisiadwy = ",I, Anhwylderau sydd yn dueddol; ymosod ar Feaywod o bob oedraa. 1 blant a phobl men u.1i Hetyd y maent yn dra gwerthfawr. YR "OINMENT" ydd feddyginiaeth aaflaeledifr Gossan Orwg Biestiau DnrC. Sea Archollion, Snwi^a, a C ,Wl ydd. Y am feddyginiaethn y Trodwrt a'r Cryd Cy KID OES EI GYFAB AM ANHWYLDEKAb YM Y FAEST, AT DDOLU& TN Y GWDD CAKTHDBA., PESWCB. ANWYD, OHWY ODIADAU YN Y 8 WOOF,J phob r math o Anhwyderau yn y Croon, nid oes ei gyffelyb; ac ir gymafaui anystwyth a chrebachty j ymaeyn gweithredu fol awyn.-Gwneathuredigyn unig yn sefydliadTaovas Bollowat. 78, Nw OXFORD STREET (diweddar 533,OXFORD-STREET), LLU SDAIN, so ar werth n 13 1 j, 2BJ 49 6e, lis. 22sa 33 y bocIlLeg itweb, a gellir en cael gan bob Fferyllydd drwy yr heU fyd bob dydd yn v cyfeiriad achod rhwag li ya y boroa Important Shows or Exquisite Autumn & Winter Novelties, Commencing THURSDAY, OCT. 13th. j LONDON HOUSE, THOMAS'S BAN GOR. a. I. BANGült Ironmongery Warehouse, 224, 226, ana 228, HIGH-STREET, BANGOR. ROBT. WILLIAMS & Co., (Late W. Francis Williams a ad Compy.), Beg to inform the Public that they hold an Enormous and Carefully bought Stock of Table, Suspension, and Hand Lamps, BY THE BEST MAKERS. LEA AND Observe that the DL }) i \j Signature 1 L I i I IX. L\ O .# ( <J Printed in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ot every Bottle of the ORIGINAL WORCESTERSRIT B iTOU> CHEAP SAUCE. 4.' IMITATIONS. f ]-j E "NOKIH WAt tB CIlfOMCLE." STEAM PRINTING i »ABLISHMEN f THJS NORTH WALES CHRONICLE COMPANY. LIMITEF Execute, 08 renisonrbla terms, I BOGBAPB1C. COPPERPLATE, LETTER. -tESS PRINTING aim EC^EBIM tit At their spaciotu establishmente, OAXTOiq HOUSE, HIGH STREET, BANGOR, AND t AXTON HOUl-E, MOSTYN 8 doEBT, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL D 1CR1PTIONS i ers, nsarance Companies, PnMi>j Companies, Selieitere; AnctioBee executed with 1.. t aptitude. Proapeciuff** I luventorie J Placards Artioles of Aseeoia I Circulars | Invoices ataloguec | Business k Address Cards i rtu: