Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

"81..AMLWCH.--1

BANGOR.

BETHESDA.

News
Cite
Share

BETHESDA. Y Bel Droed.-Dydd Sadwm diweddaf bu rraa frwyebo ealed eto cydrhwng y Bangt>riaid a r F>eth- tsKiiaid. Dyma y dr\-dedd ymidrechfa yn. ystod mis o amser. €afodd y Betk^sdiaid un goal yn tchyn "nil" V Bangoriaid. Felly nme y Bethes- diaad wedi erill mewn <lwy fTwydr aillm o dair. Pur dda, fechcyn. Cymdeithaa Lenyddol Eglwys Glan -,ell.- Nos'Fere her cynhaiiwyd cyfarfod agor,adol y deithas yn Ysgoldy GTanogwen, daai lywyddiaeth y Parch R. T. Jones, B.A., ficer, pryd y traddod- wyd darlith ar "Haines yr Eglwys yn yr eilftd <^nrif a'r :byiiatheg" ga.n y Parch E. Daviea, Llau- Sechid. Yr oedd y cyr'ulliad dda-eth yn nghyd vn Hawer lluosocach nag a welwyd mewn cyfar- fodiydd cyffelyb, gan fod yr vsgoldy wedi ei knw, yr hyn a" brawf fod yr Eglwyswyr yn Glanogwen yn dechreu deffroi o'u cysgadrwydd hir barhaol yn yr eghrys hon, a chretlwn os ca ein ficer llafiw- xis a gweithgiajr iechyd a rhwyddineb, y bydd Eg- Sxyys Glanogwei, he-Maw bod yn hynod am luas- ogrwydd ei chynulleidfaoedd, yn un hynod mewn llafur31 gweithgarweh. Drwg genym i ni, olLer- wydd amgylchiad anorfod, fethu a Ixxi yn bresen- ol, yr hyn a deinolwn yn gryn go lied, gan i ni glywed boneddwr ag sydd vil hyddysg iawn mewn hanesiaeth Eglwysig ac o fwm on a diiragfarn yn dwevd ei bod, yn ddaaiith wir alluog gyda chrynhoad iawn o'r prif dtdiwygiadau yn rrglyn a'r Eglwys yn y ganrif hono, a'r rhai hyny wedi eu trefnll 30\1 gosod yn nghyd gyda ilafur meistrolgar anghyffredin.—Ar gyrjygiad k Ro- bert Lewis, Don gks-terrace, a chyn-warden yr eglwys. VT. cael ei eilio Mr W. Twigge Ellis, cyfreithiwr, pasiwyd diolohgaxwch gwrosog i Mr Davies aaii ei dclariith rh-'igorol.—Nos Fercher nesaf ceir papyr ar "Y Llyfr Gweddi GyfFredin' gan y Parch R. Lll Headley, curad' Gtinogwen. Cyfarfod Idenyddol1 TrefLys. —■ Nosweithiau Gwener a'r Sadwrn diwedd'af aynhaliwyd y cyfar- fodydd hyn i nghapel Treflys (A). Y be'.miaid eerddorol oedd Mr Maldwyn Price, TTallwpi, a'r ♦■yfcilydd Mr R. O. Hughes, Treflys. Vywydd y iiG\swa.ith oetid Mr ZvL>ses EvaI:s, Gerlian, •h* nrwet yn ailuog a difyrus dTos ben 1,n Mr R. Morris, Brynllwyd, yr hwn nadi oedd ym- droi yn pert hyn i'w rhaglen. a cluadwodd y cyfar- fod nze^vvi hwyl myn'd o'r decLrau iV dd:wedtl. dan na.d oeddym yno ar y dechreu, yr oedd diau rieu dri o fan bethau wedi pasio cyn i ni gyr- hruedd. Cystedleuneth unawd tenor neu bass, gwobr 5s gcreu, Mr RowTiind WilSams, Gerlain. Beirniadi.eth ar adrodd "Llyfr y Precethwr," gwob'r 10s &c, yr hem a ranwyd >*n gyfartal rhwng Kate Parry a Maggie Jones. Unaiwd i blant dain ol -u ddeuddeg oed, gwobr 2s 6c: taar yn gyfartal. ond ri chawsom yr enwau. Unawd i blant diaaa 16 «ed, gwobr loS, a 2s i'r ail: 1. Annie C. Hughes 2, Morris. Beint'P-daeffch. ar y "pencil draw- ing," gwobr 5s: goreu. Henry Jones. Cystadl-eu- aeth unawd baiss, Yr Ornest," gwobr 7s 6c: goreu, John Parry, Carneddi. Bc,;rTi;adl,eti-L ar y ■TTmethawd, "Hanes Df.fvdd cyf.aa^al oren, Ellen Hughes a C. Parry 2. Owen Pritchard. {)yst.'l.d.l- euaeth urawd tenor. "Llancesau'r Bryri." gwobr j 7s 6e: cyfartal oreu. Mr Hugh Lieohyd Williams a Mr David' H. Owen, Tanrluw. Oystadleuaeth Billebu Cymraeg tri yn gyfartal, ond heb gael eu tenwau, Beirniadaeth ar y on Oym- raeg: yn gyfartal, Edward J. Roberts a J. Prit- chard. OystadLeuaeth wytha.wd, "Myfanwy," gwobr 25e ni ddaeth ond un parti yn mlaen, sef yr un dan arweiriad, Mr R. Temple Hughes, a cLawsant y wobr.-Nos Sadwrn yr oedd rhagol- ygon am well cyfarfod, a daotlr cyraulliad Uucsog yn nghyd. Llywydd y noswaith hon oedd Mr D. Griffith Davies, cyfre'ithiwr, Hengoed. ac M- weiniwyd gan y Parch J. T. Job, Carneddi. Wedi ton gyffredino", cafwyd arerchiad gaJluog ac aniserol gam. y llywydd, Mr Daviee ar addysg. ilae y boneddwr hwn yn cymervd dyddordeb ma.wr gyda-g addysg yr ardaJl ers amryw flynyddau, a gweithiodd yn egni ol mewn amser ac a'.la 11 o am- ser vn nglyn a sefydlu yr ysgol sirol yn Methesda, ac efe, yr ydym yn crediu, yw ysigriferydd y Bwrdd Llrwodraethol er y cychwyn cyntaf, ac nid rhyfedd iddo oedd d-ewis aiddysg yn destyn i'w anerchiad y noswaith hon. Yn nesaf cafwyd beirniadaeth ar y ftrain pictiwr, gwobr 10s 6c: goreu, John Jones., Pant. Cystadleuaeth deuawd soprano ac alto, "Ir! the dusk," gwobr 10s 6c 1. Miss M. E. Parry a Mrs Davies, Penybryn. Beirniadaeth ar yr hosanau gwlsan, gwobr 5s: Mrs Mary Jones, Gerlrn, Cystadleuaeth adrodd, ''Dymhest'J olaf," gwobr lcis 6c: Miss Gwladys Hughes, Dinorwig. Beirniadaeth ar yt-raetlirwd "Egwyddorion sylfaenol cxefydd yr Anmibymvyr," gwobr 10s 6c: goreu, Mr McDonald, Gerlari. Cystadleuaeth unawd tenor, "How vain is man:" goreu, Mr J. W. Jones, Llanberis. Beirniadaeth gwobr 10s 6c: goreu, Mr McDonald, Gerlari. Cystadleuaeth unawd tenor, "How vain is man:" goreu, Mr J. W. Jones, Llanberis. Beirniadaeth ar y biyddest: cyfartal oreu, Mr W. Jones, swyddog elusenol, a Mr W. Roberts (Gwiljym. Llafar), am yr hon y rhoddwyd gwobr o gini. Cystadleuaeth uniawd soprano, "Bedd y bugau," gwobr 7s 6c: goreu, Miss M. J. Jones, Araeth. "Y Chwarelwr a'i Ddefnyddioldeb," gwobr 5s: aroreu, Mr Edward Williams, Gerlan. Beirniad- aeth ar y "crys main," gwobr 10s 6c: goreu, Mrs Thomas, Cilgeraint. Cystadleutwth unawd bass, "Caradog," srwobr 10s 6c goreu, J. 0. Morris. Pen- isa'rwaen. Beirniadaeth ar "osod clwt ar lodrau melvered goreu. Miss Roberts, Gwernydd. L'ys- tadleuaeth deuawd tenor a bass, "Flow gently, Deva," gwobr 15s goreu, Mri J. W. Jones a J. O. Morris, Llanberis. Beirniadaeth ar y cwestiynau i rai dan 30ain oed, gwobr 10s 6c: goreu, Edward James Griffith, Brynteg. Beirniadaeth v "cyfeithiad," gwobr 5s: goreu, Mr W. J. Hughes, Henbarc. Cys- tadleuaeth gorawl ar y ddwy don "Bethesda" a "Dies- Irae ni ddaeth ond un parti yn mlaen, sef un y Carneddi, dan arweiniad Mr Evan Parry, a chawsant y wobr; yna terfynwyd y eithrediadtm. Lie Beddrod.—Mae y busnes hwn yn cael ei godi 1 i'r gwynto etc, ac yn ddiameu nid heb achos. Gan fod hen fynwent Glanogwen wedi agos a llenwi rai blvnyddau yn ol, rhoddodd Arglwydd Penrhyn ddarn helaeth o dir ati; ond mawr oedd y miri gan rai per. sonau ar y pryd rhag y byddai i hyny eu hatel hwy 1 hag cario allan eu hobi rhagrlrefredig., sef cael! ceme- tery, ftd y ceisiasant gyda r doctor, oedd wedi dyfod i lawr o Lundain i gwtogi y mesur tir oedd ei argl- wyddiaeth wedi ei roi. a Ilwyddasant hefyd, er eu mawr foddhad. gan y tybiant v buasai hyny yn pry- suro yr amser yn eu ffafr hwythau i gael gweithio eu hobi allan. Mae y darn tir hwnw yn prysur lenwi erbyn hyn. fel y mae yn rb i.id gwneud rhywtlí; a deallwn fod ein ficer newydd. y Parch R. T. Jones, wedi cymeryd y mater i ystyriaeth. ac nid dyn i chwareu gyda gwaith yw Mr Jones. Ymddengys i ni ei fod wedi llwyddo gydag Arglwydd Penrhyn i gael eglwys nerwydd yn ngwaelod y dref, gyda dwy acer o dir i wneud mynwent. at wasanaeth y trigolion. Mewn canlyniad i'r symudiad sydyni hwn. bu i'r Cynghor Dinesig," yn eu cyfarfod" nos Wener di- weddaf. basio i gynal cyfarfod cyhoeddus; o'r treth- dalwyr nos Wener nesaf, er cael eu barn ar y mater. Pa ystyr a meddwl sydd i'r cyfarfod hwn nis gwyddom, ond credwn o leiaf y dylai y treth- dalwyr gael gwybod a barnu gryn lawer yn ych- waneg nag y maent am weithrediadau y Cynglior hwn, ac os hyny yw yr amcan. pobpeth yn dda, ond os oes rhai yn y Cynglior yn bwriadu gwrthwynebu gwaith ei arglwyddiaeth yn rhoddi lie beddrod i'r gymydogaeth, mae yn rhaid i ni ddweyd eu bod yn gwneud y camgymeriad mwyaf, oblegid nid oes dadl na bydd mynwent yn nglvn a'r eglwys newydd fwriedir ei hadeiladu, ac yn wir nis gall-vn gredu fod pobl mor ffol a meddwl i'r trethdalwyr ymgymeryd a. chostau o bymtheg cant neu ddwy fil o bunau ar adeg ag y mae sefvllfa peth.au fel y maent- yn v Cynghor yn bresenoL Ceir gweled nos Wener ffordd bydd y gwynt yn chwytbu hyd hyny.—Gohebydd.

I CAPEL CURIG. !

————————————.——. i CRICCIETH.…

IDYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.…

PORTHMADOG.

Family Notices

Advertising

-----CAERNARFON.

!FFESTINIOG A'R CYLCH.

PWLLHELI.

jRHUTHYN.

[No title]