Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

[No title]

7r Eisteddfod a'r Orsedd.I

I Cymdeithas Genedlaethol…

Y Diweddar Lewis S Jones-

Pethau sydd yn Ymollwng.

[No title]

LADDO A LEDDIR."

Gwnwyn yn y Gwiod.

- Adgcfion am Uwcbyllyn,ynI…

Marwolaeth Cymry yn yr America.

Advertising

ALMANAC Y GWEITHIWR, 1899.

[No title]

News
Cite
Share

Ar achlysur sefydliad Dr. Roberts yn brifaibraw Coleg Canol Kentucky, America, hysbyswyd fod awdurdodau'r coleg wedi eviiwTno'r radd o i'r Parch W. J;fiues, B.A., Mlr,«'.inion., Sefydd y coleg yn 1819, a. cheir ynddo o 300 i 400 o fyfyrwyr. Presbyteraidd a. than nawdd Cymanfa Bpesbyteroidd Talaeth Kentucky. Cafodd tri o ddynion ieuanc, y rhai owKjdynfc am ddilyn camrau John Kensit, eu dirwyo c- 5"3 yr un a'r costau am greu cynwrf yn Egfwys tijfe.. Iviarg-aret, Lerpwl. Yr oeddynt wedi ewneud" apeli iJlm; ostyiigiad y ddirwy wreiddiol o 30s. DywedoddS yr Ynao. er nad oedd eu hymddygiad yn ddtwg eto e: foa yn berffaith nmEwg mai i rnmhyrfu ac mo i a. doli yr aethant. Yn Llys Troseddau, LlumT&in, eyhwddwyd John D'Arcy, bachgon 19eg mlwvdd oed, o lofruddio dyn o'r enw Ilenrr Mappin, yn Oakeley-strect, Lambeth, ar y 15fed o Fehefia. XinfMengys fod y careharor, yr hwn oedd yn pcrt.byn i' "^angi1 o ddynion ieuainc a arferent orfodi rhai elEmt heibio i rod-lh iddynt, wedi trywanu y troneedlg ohyllcll na avian iddo. Yr oedd amryw vn llypad-oyst- ion o'r Dofmddiaetlt. Pum' munud fu y rbeiteiwyr yn ystyried eu dyf?rnja.d. a chawsant Yr euog o lofrudcKaeth, ond:r!rvmh3IJent ef i dn^r^id ar gyfrif ei ieuenctyd Dedfrydodd y Baruwr Big- ham ef i faTwolaeth. Y mae gwir iaweaiydd yn betih cadant a phwyU- og, ac yn triga yn fwy yn y gallon nag yn y wyn- ebpryd; tra i'r gwrthwynob, nad ydyw llawerydd gau ond Wwynebol; nd croen, ydyw, M y dy- wedwn—y mai y owbl ar y wyneb. Y Srydisu dyfcBt yw 11"ui distawai —

ATEBIAD I HER

IGWLADGARWCH MILWR.

! PETH FELLY YW NATUR ERIOED:.