Hide Articles List

22 articles on this Page

--ABERAERON.1

BANGOR.!

BqD. !

CAERNARFON. !

GAERWEN.

LERPWL.

i---LLANBEDR.-

I- LLANGEITHO.

PORTHMADOG.

GROSS INN. j

D1NBYCH. j

FFESTINIOG A'R CYLCH. !

LLANFACHEETH (MEIRION).

LLANRWST A'R OYLeR.

-----------MA.CHYNLLETEL

7 PENRHOSGARNEDD.

------_._------_---PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI.

RHIW.

" S.ARN.

TREMADOG.

Advertising

Advertising
Cite
Share

ALLTUDIWCH Y GELYIS -'4 A MDDIFFYNWCH EiCH CORPH YN tn ERBYN AFliSCHYI> BHUci^Es'sfl + 1 m PILLS Y MAfi Hughes's Blood Pills Yn Brasau a Phuro y Gwaed, yn Cryfhan a Rheoleiddio yr Ystymog, yn Gosod yr Afu mewn Cywair a Chytlwr i weithio, yn Cynhyrfu iachnsol Weithrediad yr Arenan, yn Cadarnhaa y Nerves, yn Cymhell Llifiad iachusol o'r Bile, yn clirio y Croen o bob nam, yn Rheoleiddio v Coluddion, acyn dwyn blodau Iechyd i'r Gruddiau. Y MAE Yn Atal a lactam 1 y Scurvy, Croen Doriadau, Corn- | wyd on, hcze'na, Scrofula, Erysipelas HUGHES'S I !y Bust', Pen-Boen, Afu ddrwg-, 1th wy medd, G wendid. Nerves, Blinder I"Ynienyddol, Iselder Ysbryd, y Piles, BLOOD I f'wftg-fet.hiant, Anhwyldeb yr Arenan I Gwyn?gon, Diffyg Traul(Indigestion I Biiion^ness, Cefn-Foen. PILLS J 6YLWCH AR Y TRADE MARK HWN SEF LLUN Y GALOr AR BOB BLWCH fiEB HWN TWYLL YDYW. ) WYR A Y mae v Pills hyn yn 1 GWRAGED& Gyfaddas ac AnmLrisiadwy i [MEIBION A J MERCHED. GirY maent yn iachan ar ol i bob peth Arall Fetho. Heb Oedi Danfonwch am fiwch o HUGHES'S BLOOD PILLS Gwerthir hwy gan bob Chemist a Gwerthwyr Patent Medicines am la I 1-d, 2s 9d, a 4s 6d, neu danfoner eu gwerth mewn Stamps nen P.O. i'r Gwneuthurwr JACOB HUGHES, Manufacturing- Chemist, Penarth, Cardiff. American Agency R. D. WILLIAMS, Chemist, Plymouth, Penn. GOMER'S BALM T ELI AT BOB CLWYF OMFRIS 13 A f, Ni a Tacha Glwyfau ar y Traed Cluniau, Pen, Gwddf, Erys- ipelaa, Manan. I lidiog, a Digroenedd, Comwydoa Crawnl yd. GOMER'S BALM a Taoha Bronau a Pen Bronaa — Dolurus, Pires, Traed Chwya- edig, Toriadau allan, Crach yn Mhenau a Gwvnebaa Plant, Llygriadan a Llosgiadau yn mhob rhan o'r Corph. GOMER'S BALM a lacha Ddwylaw Toriado\ Llygaid ac Amrantau Dolnrns, Crafu Scurvy, Gwynegon, Cymalau Poenus, Chwydd- ialau, Tarwden, Malaethau, &c. Y mae GOMER'S BALM yn hynod effeithiol at. bob math o Glefydau allanol y Corph. —Rhodder prawf arno Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent Medicine, am Is I ic y blwch, neu danfoner engwerth. mewn Stamps at y Darganfyddwr— JACOB HUG-HEP, MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF. IMl'UJ:£LAl'i, To Al)YtiRTIiSERrt. Y "CLORIANYDD:' ESTABLISHED 18yi. -OFFICER:- Bridge Street, JLlangefau THl1 CLORIaiWDD" IS a WELSH NFWSPAPRR devoted to tbe inter- »yt* of AtfJilOCLTUIiE with a LARGEa CIRCULATION thn ttny Paper of the kind amonijat all oiabeea in Anglesey & Carnarvonehire THE "Ci .ORIAU IDD" IS the CNLY WRLSH P PKR pnbHfhed in the Couatyv PRICE iiALFPBNNY. Published every THURSDAY MORNING (Market DAy at Llangefni) in time for the Market Cars for remote places of tho Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS CHUEUKS MODKOATB, PUBLISHERS The North Wales ChronicleCo Ltd. Y « CLORIANYDD." SCALE OF CHARGES. Per Line. Per Inch 9. d. a. d. Parliamentary Notices. 0 6 5 Prospectuses of Public CompAuies and Govern toon t and Chancery Notices 6..50 Eleotion Ad^resees, Lelf aud Public hotices 0 3 2 6 Boiee of lUial Pioperfy, <S»e 0 3 2 6 Co-certf, Eu^eiMBinnjucif- Iil;c1 Hisoolitsueous AcivertiLemefits.. 0 2 The above Advertisements are Scaled by Type Visatmre, the actofti print j-.r e-a rot heing c«vn.itedl TRADE ADVERTISEMENTS. These are inserted at Reasonibla Bates., varying aocording to apace takan and naniber of insertions ordered. The Charge for an Inob Single Column Adver- tisement ia as follows:— 52 insertions at 6d yec week. 26 do at 3d do 13 do at Is do For a Two Inch Single- Colomn or an Inoh Louble- Cv luftni:— 52 ingestions at hi per week. 26 do at ia 6d do 13 do at ffs Od do For a Three Irwti Single Column or One and-a-h«lt IncheH Double Collimu- 52 uusfirtioiu «. bl Is 6a per weeH. 2& do M & 2" 3rt do 13 Oo :< t 0.1 do A oonswV'inabitt VMIIMJTU'AI it. mailo when D than I'iitet: Inline* iW &kORA PH OVEdJiJIS. W r l: > e POf; ion tib :lilt: '1. I CHEAP PBhPAll* ADE'l'lSLih. Under the head of 41M Anted," "T") Le," or To hr: ::JGlt.') (. -a. I Argraphwyd a ChvUoeddwyd droa y "North Waleis Chronicle" Company, Limited, g0.8 David Williams, I yn y "North Wales Chronicle" a'r "Gwalia" Prin. in Works. Caxton House, Righ-street, iJa«gor. vn Mhlwyf Bangor, yn Sir Ga«rcrarfon.Qyd4 Ma,TrtJ'» Tachwedd 1, 1098,