Hide Articles List

22 articles on this Page

--ABERAERON.1

BANGOR.!

BqD. !

CAERNARFON. !

GAERWEN.

LERPWL.

i---LLANBEDR.-

I- LLANGEITHO.

PORTHMADOG.

GROSS INN. j

D1NBYCH. j

FFESTINIOG A'R CYLCH. !

LLANFACHEETH (MEIRION).

LLANRWST A'R OYLeR.

-----------MA.CHYNLLETEL

7 PENRHOSGARNEDD.

------_._------_---PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI.

RHIW.

News
Cite
Share

RHIW. Qynhaliwyd cyfarfodydd diolcligarwch am, v cyn- hauaf yn Eglwys St. Ael dvdd Mawrth, y 23ain. Dechreuwyd am ddeg o'r gloch gyda gwainydcliad o'r Cymun Sancta.idd gan y Rheithor (y Parch D. Kin- nett Jones). Am ddau o'r gloch intoniwyd y L.tani gan y Parch Anthony Davies, rheithor Bottwnog, a phregethwyd gan y Parch E. T. Davies, B.A., ficer Tydweiliog. Am saith yn yr hwyr darllenwyd v gwasanaeth gan y Parch E. T. Davies, a phregeth- wyd gan y Parch Anthony Davies. Cafwvd nregsth- au a ch-tna cynulleidfaol godidog o dda. *Yrr"or-dd y pregethau yn rymus ac effeithiol dros ben. Cliwar- euwyd yr harmonium jm fedrus gan Miss Owen, Rhetbordy, Cafwyd cynulleidfaon ardderchog, vn einvedig yn yr hwyr: JT adeilad cysegredig vn or- L- wn. Gwnaethpwyd casgliad tuagat vr S.P.C.K.— Amicus.

" S.ARN.

TREMADOG.

Advertising