Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

--ABERAERON.1

BANGOR.!

BqD. !

CAERNARFON. !

GAERWEN.

LERPWL.

i---LLANBEDR.-

I- LLANGEITHO.

PORTHMADOG.

GROSS INN. j

D1NBYCH. j

FFESTINIOG A'R CYLCH. !

LLANFACHEETH (MEIRION).

LLANRWST A'R OYLeR.

-----------MA.CHYNLLETEL

7 PENRHOSGARNEDD.

------_._------_---PENRHYNDEUDRAETH.

PWLLHELI.

News
Cite
Share

PWLLHELI. Y mae yr aelodau oeddynt yn myned: allan o'r Oynghor Trefol eleni, sef Mri Wm. Jones, Riclid. j Jores, a John Williams, wedi eu dychwelyd yn ddi-wi*th'wynebiad, ac y ma.e Mr Robert Isaac Jones a Mr T. J. Williams, y Maes, wed: eu dewis i leiiwi seddau gwag. Anufuddh.au i Wys Tadogiad.—Dydd Merc her, yn y llys bwrdeisiol, ger bron Mr David Williams (y cyn-faer), a Dr. S. W. Griffith, anfonwyd John Jones, o Lanidloes, i fis o garchar am anufuddhau i axcheb yn galw arno dalu at gadw plentyn Mar- garet Huglhes, Pwllheli. Y Cyrghor Trefol.—Oynhalhyyd cyfarfod o'r Cynghor foreu ddydd Mawrth, pan yr oedd yn bresenol: -Y Maer (Mr Cledwyn Owen) yn llyw- yddu Hen.aduriaid R. O. Jones, Wan. Anthony, David Williams, Cvnghorwyr Wm. Jones, Eilis Griffith, S. W. Griffith, David Williams, William Jones-Owen, H. P. Jones, Richard Jones, Thos. Lloyd, ac Evan R. Darvies (clecc trefol).—Y mater pwysicaf ydoedd dewisiad arolygydd bwrdoisiol, a daeth tri o'r ymgeiswyr detholedig gerbron, soi" Mri Thomas Davies, Orewe; A. J. Dickenson, Sheffield; ac A. Salmon, Gofynwyd iddynt mfer o gwestiynaiu, yr oil o ba rai ateb- wyd yn dra boddliaol, ac er boddlonrwydd y1t- J redinol. Termlai y OyBjgth/or fod y tri ymgeiswyr yn ddynion rhagorol.—Yn ddilynol cafodd Mr Dickerrson ei ddewis yn unfrydol, ac fe fu i'r Henadur R. O. Jones yn flaeaiorol i hyny, heb o gwbl gyfeirio at bwy oedd yn debygol o eI i benodi, longyfarch y gwr ieuaaic hwn am y msn- tais rhagorol oedd yn gymeryd o'i amser h,r. er ddenol trwy gyrcal dosb amtlhiadau yn nglyn a phrif- ysgol Slheffiedd. Ar ol cael ei ddewis dywedodd Mr pickerson y byddai iddb yn Mhwllheli ddefn- yddio ei oriau 'haaniddenol i feistroli yr iaith Gyrn- raeg, daitganiad a gafodd g^ylmerad'wyaeth irvrd- fiydig.—Ar gynygiad yr Heniadur Anthony} -vn oael ei eilio gan Dr. Griffith, pasiwyd i wneud cais at Pwrdd y Llywodraeth Leol ar fod y Cynghor yn meddu yr hwwl i ddewis easglydd treth y tJod- j ir,n.-Ar gynygiad y Cynglhorwr Wm. JOBA^S, yn cael ei eil7,0 gan yr Heraidur R. O. Jones, pasiwyd i roddi wire netting yn llyn Mur Cwymp er rhwystro antifeiliaid, eitc., rhag myned iddo.

RHIW.

" S.ARN.

TREMADOG.

Advertising