Hide Articles List

22 articles on this Page

--ABERAERON.1

BANGOR.!

BqD. !

CAERNARFON. !

GAERWEN.

LERPWL.

i---LLANBEDR.-

I- LLANGEITHO.

PORTHMADOG.

GROSS INN. j

D1NBYCH. j

FFESTINIOG A'R CYLCH. !

LLANFACHEETH (MEIRION).

LLANRWST A'R OYLeR.

-----------MA.CHYNLLETEL

7 PENRHOSGARNEDD.

------_._------_---PENRHYNDEUDRAETH.

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. LLYS YR YNADON. t Cynhaliwyd hwn ddydd Ian, gcrbrou Mr WTiiiam Jones (yn y gadair) a Mr E. M. Roberts. GWRTHOD CADVY EI VvK.UG. Gwysiwyd Evan am wrihod ufudclhau i archeb yn galw arno i dalu at gpÙalincLh ei wraig, I Sarah E. Williams, Madoc- st-raat, Por"limad(ig.- Dywedodd y Diffynydd iias Lztllpi dalu. a'i fod alian o waith ers chwech -ytli nos. -Hysbys wyd ef os na thalai v byddai raid iddo fyned i garchar am fis. TADOGIAD. Gordiymynwyd Owen Jones, Llwynithol Farm, Llanbedr, i dalu Is 6c jm yr -wytlmos tuag at gadw plentyn anghyfreithlawn Jennett Parry, Dinas Farm, Llanbedr.—Y'mddangosai Mr John Humphreys (Mri Jones a Jones. Porthmadog) dros yr a Mr Arthur Hughes, Aberystwyth, dros y diffynydd, GWRTHOD YMADAEL. Cyhuddwyd Thomas Williams, chwarelwr. High-' street. Penrhyn, o fod yn feddw a gwrthod ymachtel o r Royal Oak, Penrhyn.—Dirwywyd y dilfynvdd i 2s 6c a'r costau.—Profwyd yr achos gan yr Sedd- geidwad J. M. Jones. RHWYSTRO YR HEDDGEIDWAID. I Yr Heddgeidwad J. M. Jones a gyhuddai John Roberts, chwarelwr. Ty Gwyn, Penrmm, o'i rwystro tra yn cyflawni e' idyl; dswyddau.—Dywedodd v di- ffynydd ei fod yn rhy feddw i ofio dim.-Tystiodd yr heddwas fod y diffynydd wedi rhuthro iddo a gafael ynddo dair neu bedair o weitliiau.—Cyhuddwyd y diffynydd: yn mhellach o ymosod ar Mrs Margaret j Owen, y Royal Oak Inn, yr hon a ddywedodd fod y diffynydd wedi dyfod i'w thy, ac am na fuasai Iii yn rhoddi diod iddo ei fod wedi gafael yn ei dwy fraich a'i gwthio nes yr aeth yn wael.—Cadamhawyd gan ei mab.-Dywedodd y diffynydd ei fod ef a Thomas W illiams wedi myned i'r Royal Oak yn feddw, ac fe 1 gawsant lasiad o gwrw yr un.—Mewn atebiad i'r llys, dywedodd yr achwynyddes iddi roddi glasiad o gwrw i'r diffynydd. ond nid oedd yn feddw fel nas gwyddai beth oedd yn wneud.Am y cyhuddiad cyntaf dirwy- wyd y diffynydd i 2s 6c a'r costau, a thaflwyd ailan yr achos o vmosodiad. TRETHI. Robert Jones, cnsglydd treth y tlodicn, a wysiai, Hugh Evans, Plas Brondanw, Llanfrothen, am dreth y tledion.—Dywedodd y swyddog fod y dreth yn y tied; n. Dywedodd y swyddog fod y dreth yn awr wedi ei thalu, ond nid y costau.—Gwnaed yr archeb arferol. Gwysiwyd hefyd John Jones, Bwlchgoleu. mewn perthynas i fWID o Is 4c.—Dy- wedodd y diffynydd mai nid efe oedd i dalu ond ei landlord, sef y Parch David Evans, Abermaw.—- Daeth Mr Eva,ns yn mlaen i roddi tystiolaetl^, gan ddweyd pe y buasai wedi anfon ato ef yn union- gyrchol buasai wedi talu yn ddioed. Dechrsuodd y ty-u fyned i mewn i gwestiwn y trethiant, onkl hys- bysodd y Clerc (Mr J. Jones Morris) ef nad oedd a wnelo y llys a hyny.-G-aeth y Fainc archeb am Is 4c, a haner y costa.u (4s 3c)-Robert Jones i dalu yr haner arall; a chynghorodd y Cadeirydd Mr Evans i adael i'w denant dalu yn y dyfodol, ac iddo yntau <3vnu y dreth o'r rhent.—Mr Evans: Felly y gwnaf.

PWLLHELI.

RHIW.

" S.ARN.

TREMADOG.

Advertising