Hide Articles List

17 articles on this Page

.--Bangor- -;

News
Cite
Share

Bangor- _\rfer Iuith AflaiL—0 flam ynadoft Tiati^or, ddyd-i Mawrth diweddaf, cafodd John Parrv, Tanyffordd, j Bethesda, ei sjyhuddo ) arfer iaith aftaa yn yr h ol- i ydd cyhoeddes, a dh"s yvryd ef i 5s a'r costau.. Dy- wdodd v fod yn ofidns ganddynt vreled fod arfer iaith aflsta ;»r -jynydd Tn:uvr yn yr ardal. a theim- lent ci h'»d yn ddyledsnwdd arnynt osod y fath ddir- tryon trymion ag & fydd yn atrufa ar eraill.—Am v ■"•yfftdyb dr^sadd, dirwywyd Mary Jane Parry. Tany- fFordd, TV'th>?sd:i. i 5s a'r ro:ta.u,a Mary Jones. Kyffin- sqnare. i 2s 6c a'r costau. Yr YVsroiior. No?.—Ail agorwyd y dosbarthiadan hyn yn St. Paul's nos Fawrth drweddaf. pryd y daeth eyr;f>r a 120 (--wry-waidd a benywaidd) i I .srynyg eu bun-da. fel aelodau. Y Prifsthraw John Price (cadeirydd y B^rdd Yag-ol) a dr uldod-vH J pn°rclu?!d a.croriadoJ. Yr ocdd hefyd yn bres'.no!: Mihvriad vr Anrhvdeddfs W. E. Sactrille Wos«", | nr. E. 0. Price.MrA. C. Dovms (clerc). aMrR. W. »Tone-s (yr athraw tr?fniaooi>. Y m-ie staff cryf () 1 athra-ron cymhwvs wpdi eu dprr,tr. ac y mae pnb •trabyscolrwydd v cyferfrdd y dosbarthiadau a'r lhrvdd haeddnnt. Bydd i'r dosbarihiadau gael eu cynal bob nos Fawrth a nos I ;u yn ystod misoedd v frauaf. Y Cynghor Dinssig. —Cynhaliwyd cyfarfod misol y Cynarh 1!, Dinpsig ddydd Meroh?r, Dr. Grey Edwards yn y gad-.iir.—Hysbyswyd fod Bwrdd Llywodr- a^thLeol wedi cymeradwyo gwneuthury reservoir n<>, "rtd fwriadedig a'r water mains a rhoddi awdurdod i ecbwyna yr arian angenrheidiol at hyny, i'w had- Vtahr o fewn 30 inlvredd.—Dr. Landlord Jones a ad- Toddndd mai crr'-ddfa y marwolaothaii yn ystod v mis dtwpddof oedd 2L96 r fjl, a'r gen?digaet!iau yn 40.36. f ithviid o yjhvii</ achosion yn yspytty'r clef- ydon beintus, nid oedi ar hyn o yr iino heintus yn y ddinas.—Adroddiad rheolvdd y nwy a ddangowa i 1.763.000 t-roedfeddi cnbaidd o DWY pael ei ,gynyrclui yn yscod y pedair wyt-bnos yn t-r- iiii Attst 21ain. yr hvn ocdd Iciliad o 94,300 trood- fc deli 'Tib.'idd ar y cyfnoo cvf°rbypiol y llrnedd.— Gyrb, crol-wg ar sd-iladu crorssf rlieilffordd yn Llan- 1ffo. Mon, y Milwriad Ravage a ddywedodd iddo Pi. hvsbysri pan Jfr Necles. tT dcsbirthol Tvbc-iJfforud Llnndain a'r •'rosledd-orilevrin, ei fod ef MV Nrelft) vn iTobeithio, at ddiwodd y mis bwn, cvf- crfod i ddirprwyaf.th a apwyntiwvd s'an y Cynghor fl bcrtnvoas i'r c^-estiwn hvn.—I'.fr Richard Da vies fcid^irydd PwyHcor v Pier a'r Fprrvl a fynegodd rrni nifer bob! a- uludwyd Bancor a Beaumaris yn 1896 ydoedd 31,275 y nifer dni oedd ^4.260. Eleni yr o^dd y teit]>wTT a gludwvd i ac o Fan^ror gar. acfrlonsrn." Lf'rp;,yl. Ynvs Maaaw. a IBInckpo^l n rh:fo 70.000. tr-i vn 1896 nad oadd y njfp. 46.576.-Cu.fnrtcl yr vstrriaeth o adroddiad "V M-istri Prit"lvird, Syers. and Co.. cvfrifyddion trTrydd"dig. Lvrpwl. ei ohirio hyd gyfarfod nosaf y Cynghor. Yr Ethoiiad B-rrrdeisioI.—Maa yr etholia.d b-svr- deÜÜol yn prysarr ddynesti, ac tnae y canf;'sio Nved-" dwhreu o ddifrif. Dcialhvn y bydd gwagle i'w hmwi yn inbob un o'r pedair ward. Yr a^lodan a ym" HjJ- 'iuant yn v Ward (Xyi^ddid ydynt Meistri Henry Le-vris ac Ensrene Clarke, eitL-7 nid w yr old yn -ymofyn ail-etholiad. Df-allir y bydd i Mr Henry 5>jm sefvll am ail-otholiad TRe-srn imdeb a- Mr John Griffith, n:> Hive ivr hwn sy'n dod aHan fel ymgeis- ydd annibvnolV Sibr\-dir hefyd fod Mr Farrar Ro- T» rts vn dod ;1 J1"1 fol ymgeisvdd annihviiol hefyd, fod Mr T. J. W-i-qs iSt. Paul's) a. Mr John Wil- 'iams (adailadvdd) am ddod i'r maes yn muddianau yr hyn a '-I-wir Cymdeitba»s v Traithdalwvr. Yr aelodau ymneillduart vn y Ward Orllctrinol ydynt Mr RfI- bort O-wcn a. TIr. Rowland Jones, ac mae y ddau vn ymofvn ail-et';o'iad. C,1. sthol-wyr y ward hon hefyd fod dan ymg^isydd newrdd ar y maes yn mh^rsonau Cliarl" Ppzi a Mr John Push (cyfrwyvvl-), v hla.enaf o bz mi a vmlarld y f-edd mevn nndeb a Mr R. Owen a'r iwoo(:" f mpm undeb a. Dr. Rowland Jon-s. Yn y Ward Ddeheuol, yt dod a ymneilldua v,lv-w Mr Richard Williams, vr hwn svn gofyn am ei ail ethol: ac. yn ol nor, tebygolrwydd, fe'i firwrth- frmebir ef gan Dr. Emyr Owen Price. Mr Robert Koberts yw vr gelod a ymneiildua yn v Ward Ddwy- ririol wrth trwrs. v mae f-fe am sefyil ail-etoliad. find s'ibrvdir y bydd iddo ei wrthwvnebn gan Mr L. D. J ones:, melstr Y,ol y Garth. Y mae mwvaf- rif vr ymgei«wyr n^'vyddion yn cynrychioli gojygiad- mi "Cymdeithas y Trethdalwyr," sef gwrtliwynebn y goleuni trydanol. etc.. ac. a barna oddiwrth brofial y o-ornhenol. nid yw rmdr?>ch y corph nodedir hwn i enill i'w bH.d-rvr seddan ar y Cynsrhor yn debvg o Iwyddo i .rren rhyw lawer o gyfncwidiad yn aelodau ein Sfnedd leol. Yn Masnachdy W. O. Williams ma", yr non De- partments weoi en vfi--nw. gyda Nwyddou Newydd yr Hydref. Yn v Showi-oom chwi ga.nfyddwch gyf- ier.wad d'thnl^dig ip-,wn o Millinery, Capes, Costumes. Jackets, Furs. ftc.. etc. hefvd Novelties mewn Dress Goods, Tn nghyda Dresroiaker o'r dosbarth cyntaf. At yr uchod v m-i ■» yro New Art Serges a Plushetts at im.eiid Cr:rtii".»i Drvsan a Ffone«tri, etc. Byddwch gystal a galw yn 348 i 350a, High-strar.t, Bango,.

-----------.-----Beanman's.

---Bethssda.

Blaenan Ffesiinicg a'r Amgylclioed

Caernarfon.

Chwno,

Criccietb.

TjfUcyn "axitllo a r Amgylchoodr?.

Hendygwynardaf.

---------Llf::.1)a ?

Porthmadog-

PwIIheJi.

Eoewcn, ger Ocnwj . !

f; of A. ç'll ee

Talgarrs.e-

T!'e'll 5.c.

Advertising