Hide Articles List

24 articles on this Page

31 ANGYLES NOS,

Colegan Hyffcrddiadol Gogledd…

Advertising

----------Grenadao at Slant…

Yr rlr:1rcchf), am Fodoketfc.

- -----_._--"Janu msw, Saitii…

------------Yr 113m a ddywsd…

News
Cite
Share

Yr 113m a ddywsd T^iniage.—Progsth. II ITodedig- Y Parch T. De WTitt Talmage a bregethodd yn Shabenacl Brooklyn ar "Efengyl Iechyd." Cy- merodd -ei destyrv o'r Diarhebion vii. '23: Hyd oni ddryllio y saeth ei afu ef." Yn mhlith pethau eraill ofe a ddywedodd Fe fyddwn yn son am y galon, yn pregethu am y galon, ac yn canu am y galon; ond os cyfeiriwch chwi at yr organ yn y corph a alwn ni yn galon, rid oes ganddi haner cymaant i'w wneud ag iechyd neu afiechyd ysbryd- ol, Eawenydd neu iselder meddwl ysprydol, ag sydd gan yr organ ag y geilw Solomon ein sylw ati yn y testyn, pan mae yn desgrifio pechod yn cyryddu hyd oni ddryllio y saeth ei afu ef.' Yn y testyn mae efe(y Gwr Doeth) yn datguddio y ffaith ei fod wedi astudio y gland fwyaf yn y cvfan- I soddiad dynol-yr iau—nid wrth oleuni trydanol yr ystafell dissectio ddiweddar, eithr wrth oleuni egwan oes cydmarol dywyll, ac eto ei fod wedi gweled ei swyddogaeth bwysig hi yn nghastell y c&rph dynol a adeiladodd Duw—gallu yr iau i ddethol a dirgelu, ei chellau cywrain, ei nhibellau canghenog a hwyhaol, crefftwaith dwyfol ar y 'lobe' ganol, ddehau, a chwith, a'r 'hepatic ar- tery drwy yr hon' mae Duw yn arwain y crimson tides.' O! mae yr organ fywydol hon megis liygad Duw, yn yr ystyr na fydd byth yn. cysgu. Boreu heddywyrwyf yn pregethu i chwi Efengyl Iechyd. ,=,Y Wrth gymeryd 'diagnosis' o afiechyd yr ena,d, rhaid i chwi hefyd gymeryd diagnosis' o eiddo'r corph hefyd. Fel pe i gydnabod hyn, cafodd un llyfr cvfan o'r Testament Newydd ei ysgrifenu gan physigwr. Meddyg ydoedd Luc, ac y mae efe yn traethu llawer ar effeithiau corphorol, ac anghyf- lawn ydyw unrhyw amcanwerth roddir ar sefyllfa ysbrydol nad yw hefyd yn cynwys amcanwerth o'r sefyllfa gorphorol. Byddai cystal i ni gyd- nabod y ffaith aruthrol fod yna ddwy amddiffynfa (fortress) yn y corph dynoly galon a'r iau y galon yn amddiffynfa yr holl rasusau, yr iau yn amddiffyiia yr holl gynddaredd." Llawn gad- arnha hyn ein mynegiad ni mai ffynhonell agos i bob afiechyd ydyw iau allan o drefn, ac mai yr unig feddyginiaeth geir iddo ydyw Warner's Safe Cure, yr hwn a adfer yr organ oll-bwysig hon i gyf- lwr iach. Mae y llythyr canlynol yn un o lawer a aderbyniwyd oddiwrth bcrsonau ydynt wedi derbyn Hes annhraethol o ddefnyddio y physigwr- iaeth hwn, ac yn mndd ffvniant corphorol eraill y mae Mr H. Perkins, 2, Fox-lane, Chertsey, Sur- rey, yn ysgrifenu "Pleser mawr genyf yw rhoddi y manylion a ganlyn o fy achos i. Mor ddrwg y teimlwn fel yr aethum yn bur isel fy ysbryd, ac nis gallwn fwyta dim o gwbl. Bob amser pan y dechreuwn eistedd i lawr, byddwn eisiau myned i gysgu, ac ni fyddai arnaf eisiau i neb siarad a mi. Mi a aethum at ddoctoriaid, ond erioed ni wnaeth- ant unrhyw les i mi. Ga.naf eich sicrhau fy mod yn awr yn ddyn hollol wahanol i'r hyn oeddwn dair blynedd yn soL IAawer o bobl sydd wedi dweyd wrthyf pa mor wahanol yw fy ym-cldaiigos- tad. Nid wyf yn edrych mor deneu a chunedig ag yr arferwrj wneud, nac mor ddu tua'm llygaid. Mi a ddywedais wrthynt beth oeddwn wedi ei wneud. Yr oedd yn llawen iawn ganddynt ei glywed, a bydd i mi bob amser argymhell War- ner's Safe Cure mor belt ag fydd yn bosibl, oble- gid mae yn feddyginiaeth ryfeddol i unrhyw un ddyry brawf teg arno, Ni fyddaf byth hebddo eto.

Advertising

Ciweddar Gynhadledd Esgobaetb…

Y Tiweddar Barney Barnato…

Willie '"in——-"ga"1"'' 1'j…

--:.--- ---Y Dir,.,ffas;gtad…

Advertising

Meddy liwoli hyn Dvoscdd-

Q9hg Dewi Sant, Jtobedr- !

Llyfrgell Gyho^ddris ITewydd…

[No title]

i Y Gol^fn. FerddoL

! sm WILLLW;f^M^0^ SALIS WILLIAMS

DAU ENGLYN j

l' Y GALON UNIG.

CPOESAWIAD SYR 3IUGH FLLIS…

I Uytiiyraa at y Galygydd.…

Advertising