Hide Articles List

24 articles on this Page

31 ANGYLES NOS,

Colegan Hyffcrddiadol Gogledd…

Advertising

----------Grenadao at Slant…

News
Cite
Share

Grenadao at Slant yn Pcnr-vr^dd, Hen Yrf Llys Ynadol Pont Menai, ddydd LInn, ger- bron Dr. John Roberts ac ynadon eraill, cafodd William a Mary Davies, Tynewv ld, Penmynydd, eu gwysio ar gais yr Arolygydd Rowland am es- geuluso eu tri phlentyn, yn yr oedran o dd^u- ddeg, deg, ac wyth mlwydd. Erlynwyd gan Mr & R. Dew. Yr Arolygydd Rowlar.d a ddywedodd ei fed wedi talu yruWoiiad a thy y diffynyddion, yr :nvn y dywedai nad oedd gyfaddas i neb fyw ynddo. fod tyllau mawr yn y to, a chasgliad o fudrcddi yma acv. Cfeifodd y ddau oicntyn ieucngar wedi eu ^nrchuddio a phryfaid, dillad gwael ac antiigorol am danynt, ac yn ffiaidd o fudr. Yr holl fvyd gaed yn y ty oedd torth ddwy geiniog ac asgwm bacon, gydag ond pur ychydig anifi. Arferai y bacligen hynaf gysgu allan, a c-hafwyd ef mewn ft'c-riii yn y gymydogaeth. Edrychai yntan yn ffiaidd o fudr, ac addefodd ra chafodd efe ei olchi ers pythefnos. Byddai efe yn vr ar- feriad o redeg oddicartref, oherwydd fod ei dad a'i nain yn arfer ei guro. Cafodd y bachgen ei symud i'r tlotty. Dywedai yr heddgoidwaid fod y ddau ddiityn- ydd yn arfer meddwi. Gwnelai y tad ei ywcl- iaeth trwy herwhela, a-c yr oedd nifer fawr o euog-farniadau yn ei erbyrt yn Mangor a Ueuedd eraid. Dedfrydwyd y tad i fis o garchar gyda lie fur caled, a'r hen wraig am bythefnos—y plant 1 W cymeryd i'r tlotty.

Yr rlr:1rcchf), am Fodoketfc.

- -----_._--"Janu msw, Saitii…

------------Yr 113m a ddywsd…

Advertising

Ciweddar Gynhadledd Esgobaetb…

Y Tiweddar Barney Barnato…

Willie '"in——-"ga"1"'' 1'j…

--:.--- ---Y Dir,.,ffas;gtad…

Advertising

Meddy liwoli hyn Dvoscdd-

Q9hg Dewi Sant, Jtobedr- !

Llyfrgell Gyho^ddris ITewydd…

[No title]

i Y Gol^fn. FerddoL

! sm WILLLW;f^M^0^ SALIS WILLIAMS

DAU ENGLYN j

l' Y GALON UNIG.

CPOESAWIAD SYR 3IUGH FLLIS…

I Uytiiyraa at y Galygydd.…

Advertising