Hide Articles List

22 articles on this Page

1..---------._-------Cynhadledd…

--------Archdcdaconiaoth.…

! £ arn Cerbydwr am Actors.…

Gwasanastnau Diolchgarwch…

---jYr Hsint yn Maidstone.

-----+------------i PJiestr…

--------Athiofi Prifysgoi…

---------Difianiad Shyfsdd,…

Advertising

J ! Ymoscdiad Croulawt, yn…

MwnnuininJWTKHjMWffriiiiiiipi.rajuwfs^vmjuiupwmj…

---_..__._-------.--_._------h::nffych…

CyfTredmol.

,------_.------! Ccfeb "GIan…

Advertising

I IODION O'R DEBEUDiK,

News
Cite
Share

I IODION O'R DEBEUDiK, Y naae Mr George Fardo, postfeistr Caerdydd, yn wael ei iechyd. Agorodd y Pabyddion ysgol ddyddiol newydd yn Nghaerdydd yr wythnos ddiweddaf. Trefnir i gludo llythyrau o Gaerdydd yn hwyr- ach o amryw oriau yn y nos o hyr.) allan. Addawodd Arglwydd Tredegar agor Ysgol Gan- 11 olraddol newydd Abertileri yn mis Tachwedd nesaf. Derbyniwyd elw o 240p oddiwrth y bazaar a gyn- haliwyd yn Nowlais, yr wytlmos ddiweddaf, er budd capel Beulah. Dywedir fod yn meddiant Mr S. H. Stockwood, cyfreithiwr, Penybont, lythyr a ysgrifenwyd gan Arglwydd Byron. Cynhaliwyd cyfarfod arbenig o gyfranddalwj r Cwmpeini Haiam Rhymney yn Llundain ddydd Gwener. Mae awdurdodau Coleg Prifysgol Caerdydd yn awr eisiau site yn Mharc Cathays i adeiladu eu coleg newydd. Credir y bydd riiif yr efrydwyr yn Ngholeg Aberystwyth y tymor hwn yn cyrhaedd 400, ac y mae rhwng 160 a 170 yn ferched. Mae Mr G. H. Havard, B.A., Treherbert, new- ydd enill un o ysgoloriaethau Pierce, gweith 50p, yr, Athrofa Duwinyddol y Bala. Tra yr oedd Edward Chapel yn dilyn: ei orchwyl yn nglofa y Werfa, Aberdar, nos Sadwrn, disgyn- odd ysbwriel arno, gan ei anafu yn dost. Yn Myriwy, dydd Llun, cyhuddwyd dynes ieu- anc, 22 mlwydd oed, o'r enw Charlotte James, o geisio boddi ei hun drwy neidio i'r afori Gwy. Yn nghyfarfod diweddaf Cynghor Dosbarth Llandeilo, derbyniwyd cynygiad Mr Pritchard Davies, Llandeilo., i wreud gwaith dwfr newydd Llandyfan am 2950p. 1 Y Parch J .M. Griffiths, ficer Aberaeran, 1 di- weddar ficer Llanfihangel, sydd i bregethu vn nghyfarfodydd diolchgarwch cyntaf y Genhadaeth Eglwysig yn Camberwell Green y Sabboth nesaf a'r nos Lun canlynoL Mae Mr J. P. Lambert, arolygydd y llythyrdy yn nosbarth Deheudir Cymru, wedi ymnei.'hhio, ar ol gwasanaethu y llythyrdy am 50 mlynedd. Cyflwynwyd tysteb iddo yn Nghaerdydd yr wyth- nos ddiweddaf, at yr hon yr oedd dros 700 o bob! wedi cyfranu. Yr wythnos ddiweddaf, caed Griffith Jones, 24 pilwydd oed, a lettyai yn Ynyshir, ar fforlld haiarn Cwm Taf, ac un fraich iddo wedi ei thori ymaith. Dioddefai, hefyd, oddiwrth niweidiau difrifol erailL Aed ag ef i Ysbytty y Porth, ile bu farw yn mhen ychydig amser. Cynhaliwyd cyfarfodydd Saror, Llanelli, y Sul a nos Lun, pryd y pregethwyd gan y Parchn. Ben Davies, Pant Teg J. T. Evans, Cynwil ac Elias Davies, Llanelli. Cafwyd pregethu rhag- orol. Cafodd J aIm Conyers ac Evan Hopkins, glo- wyr, Resolven, eu dwyn o flaen ynadon C;iKtell- nedd ddydd Gwener am gymeryd rhan mewn "prize fight," a chyhudawyd M. L. Williams a George Beddoe, glowyr, am actio fel "secrmd. Rhwymodd yr ynadon hwynt oil i gadw yr hedd- weh am chwe' mis. Yn Nghasnewydd, nos Lun, cymerodd ymosod- iad creulawn a Iladrad le yn nhy Mrs a Miss Puns- ford. Yr oedd y ty dan ofal morwyn o'r enw Amelia. Long, ac y mae yn ymddangos i ddau cldyn ddyfod i'r ty ac ymosod ar y forwyn. Llwyddasant i ladrata oddeutu ugair. punt, ac hyd yn hyn nid oes neb yn gwybod pwy ydynt. Dechreuir ar reilffordd gul rhwng Aberystwyth a Phont y Gwr Drwg cyn diwedd y fiwyddyn bre- senol; ac mae planiau yn cael eu parotoi ar gvfcr rheilffordd gul arall rhwng Aberystwyth ac Aber- aeron. Hefyd mae cynllun ar droed i gysylltu Castell Newydd Emlyn a Cheinewydd. Swn cvdymdeimlad sydd yn nghvmydogaeth! Llangybi ar ol Mr David Harries, Penlan, yr hwn a gyfarfyddodd a'i ddiwedd y dydd o'r blaen drwy syrthio o'r cerbyd yn ymyl Coed Pare. Pan yn cyfiymu adref syrtliiodd o'r cerbyd, a bu farw yn l uniongyrchol. Cydymdeimlir yn fawr a'i anwyl' briod ynrthyur plant bychain sydd ar pi. Cynhaliwyd arddangosfa arifeiliaid, etc., yn Llanbedr ddydd Mawrth, a dywedir fod argoelion rhyfoddol o obeithiol am ddyfodol amaethyddol v sir. Yn mhlith yr enillwyr eleni eto gellir nodi y ffermwyr enwog o Gelligwenyn, Ffynonfair, Rhydybanau, Llwyncadifor, Beudyau, Maespwll, ac eraill, a chanmolir yn fawr ymdrechioDi Uaiurus Mr Evans, yr ysgrifenydd. Adroddir stori lied dda am y Parch W. E. Prydderch, Abertawe. Yr oedd i bregethu beth amser yn ol yn Nghoedpoeth, ac wrth fyned yno -o Gwrecsam gwelai hysbysleni ar ochr y ffordd yn rhoddi manylion am y cyfarfodydd pregethu oedd i fod yn y lie. Eu penawd oil oedd Prydderch yn Nghoedpoeth." \Vedi gweled amryw o'r rhain dyma r hen wrop yn troi at y gyriedydd ac yn dweyd wrtho, Tro yn ol, machgen i, dyw'r bobl hyn ddim yn disgwyl Iesu Grist i'r He, debyg iawn." A throi yn ol fu raid i'r gyrwr, a bu Coed- poeth heb Prydderch y dydd hwnw. Er mvryn anrhydeddu coffa Dewi Sant, bwried- ir cynhai gwyl. Cymreig yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi yn haf 1898, a pherfformio oratorio Mr D. Jenkins, "Dewi Sant," yn nghyda detholion o Fessiah Handel, a thonau cynulleidfaol Cvm- reig. Bwriedir sicrhau gwasanaeth y cantorion Cymreig gorau, gyda cherddorfa, a ffurfio corau yn Nhyddewi, Hwlliordd, Abergwaen, Tref- draeth, Aberteifi, a llooedd eraill. Cymerir dyddordeb mawr yn y digwyddiad mewn eyich- oedd cerddorol. Nid ydyw y ddwy ffaith fod glowyr Deheudir Cymru wedi pleidleisio yn erbyn parhad y rai'deg fsymudol, a'u bod wedi rhoddi rhybudd o chwe" him i'w therfynu, yn debyg o gadarnhau y fas- nach lo. rr gwrlhwyreb, bemir yr achosa hyn anesmwythder trwy y fasnach a dibyna Hawer ar y cyflenwadau mewn gwledydd tramor pa un a fydd yn ruthr am gyflenwadau, neu pa un a fydd i'r prynwyr gadw draw gymaint ag a allant rhag prynu. Nid oes yna ostyngiad na chodiad wedi cymeryd lie yr- y prisiau ers rhai misoedd, ac y rnaent wedi bod yn lied isel. Parha y fasnach | mewn glo tai i wella, a thelid o 10s 6c i 118 y dune 1 am dano. Nid oes yna un cyfnewidiad o r naill wythnos i'r lall yn y faerach mewn haiarn a dur.

rY Cyllid Cenedlaethol.

---.. ! 'Haaesya GyiTrons…

--UI Llandsgla.I

----u_n___----J Trials Sowydd…

Family Notices

Penrhosgaraedd