Hide Articles List

22 articles on this Page

1..---------._-------Cynhadledd…

--------Archdcdaconiaoth.…

! £ arn Cerbydwr am Actors.…

Gwasanastnau Diolchgarwch…

---jYr Hsint yn Maidstone.

-----+------------i PJiestr…

--------Athiofi Prifysgoi…

---------Difianiad Shyfsdd,…

Advertising

J ! Ymoscdiad Croulawt, yn…

MwnnuininJWTKHjMWffriiiiiiipi.rajuwfs^vmjuiupwmj…

---_..__._-------.--_._------h::nffych…

CyfTredmol.

News
Cite
Share

CyfTredmol. Y mae Cymdeithas Ryngwladwriaethol Hedd- wch yrj condemnio'r arfer o ddatldu dydd Brwydr Trafalgar, am ei fod yn tueddu i gadw gelyniaefch yn fyw. Y mae'r aelodau Gwyddelig yn galw am 1 r Senedd gyfarfod yn ddioed i drefnu moddion i gynorthwyo pobl sydd yn debyg o fod mewn angen yno oherwydd methiant y cnwd pytatw. Dyn gwastraffus ac afradlon iawn yw Ymher- awdwr Germani. Er fod ei incwm blynyddol yn cyrhaedd y swm enfawr o 15,000,000 marc, neu 750,000p, dywedir ei fod "dros ei ben a'i mewn dyled. Bitociwyd un o orsafoedd Brussels gan gerbyd- resi un diwrnod, gan fod yr arwyddion yn eu herbyn. Pari aed i gaban yr arin-yddion, gwelwyd fod y dyn oedd yno yn wallgof. Peryglwyd niler fawr o fywydau oherwydd ei wallgofrwydd. Digwyddodd cynhwrf mawr mewn cysylltiad a sefyll allan gweithwyr haiarn yn Dambrowa, yn Mholand Rwsiaidd, yr wythnos ddiweddaf. Gorchymynwyd i'r milwyr saethu at y terfysg .vyr, yr hyn a wnaed. Lladdwyd tri o horynt, ac ar- chollwyd amryw eraid. Bydd i briodas gymeryd He ar yr 28ain o'r mis hwn rhwng Mi Nesta Platt, merch henaf y Mil- wriad Henrj- Platt, C.B., Gorddinog, Bangor, a ChadbCru Richards, Royal Welsli Fusiliers, unig fab y diweddar Mr Mcredyth Richards, cadeir- ydd Brawdlysoedd Chwarterol Sir Feirionydd. Y mae meddyg o Rydychain wedi myned yn fethdalwr. Ymddengys iddo syrthio i grafangau yr usurwr Isaac Gordon, a'i fod yi., myned ddvf- nach ddyfnach i'w ddyled, nes o'r diwedd y tor- odd ei galon ac y diangodd ymaith. Yna gwnaed ef yn fethdalwr. Cafwyd allan fod Gordon yn codi Hog o 1200p y cant am yr arian a roddes yn fenthyg iddo. Y mae Mr Harford, ysgrifenydd cyfiradinol Cymdeithas Gweisior. y Ffyrdd Haiarn, newydd gyhoeddi adroddiad, yn yr hwn y dengys fod nifer aelodau y gymdeithas wedi codi, er mis IonawT diweddaf, o 44,709 i 81,700. Ystyria Mr Harford fod hyn yn profi y tuhwnt i :uuheu- aeth fod gweision y ffyrdd liaiarn o bob grsdd yn sylweddoli nas gallant obeithio gwella eu hamgylchiadau ond drwy ymuno a'u gilydd o ddifrif. 0 Yr oedd priodas deuddyn o amgylchiadau cyfê- redin i gymeryd lie yn Eglwys Blwyfol Gwrec- sam foreu Llun. Pan oedd y ddau ar fin cael eu gwneud yn un, were frawd y briodasferch yn d'od i fewn, ac yn dweyd ei fod yn gwahardd y briodas, gan nad oedd ei chwaer ond 19eg mlwydd oed, er iddi ddweyd ei bod yn llawn oed. Penderfynwyd pellebru i Lundain i gael barn y rhieni ar y mater, gan ohirio y briodas hyd ddau o'r gloch y pryd- nawn. Erbyn hyny yr oedd pellebyr wedi cyr- haedd, yn rhoddi caniatad i'r eneth briodi; ac yna aed drwy y seremoni, a gadawodd y ddau yr eglwys yn dwyn yr un enw. Cafwyd hyd i chwech yn rhagor o gyrph— cyrph dynion, merched, a phlant—yn Ternovskv, yn ardal Tiraspol, yn Rwsia, lie y dinystriodd amryw benboethiaid crefyddol eu hunain drwy, gymeryd eu claddu yn fyw. Credir y ceir hyd i o leiaf ddeg-ar-hugain yn rhagor o gyrph, a phar- heir i chwiilo. Dvwed Kowaleff, penaeth y see., I benboeth, nad ydyw yn amheu nad cyrph gwir- llanydd a'i blant, genethod wyth a chwe' blwyud oed, ydyw rhai o'r cyrph a gafwyd. Gwyddai eu bod yn bwriadu cael eu claddu yn fyw. Gwrth- ododd Kowaleff ddangos lie y claddwyd y gwedd- ill o'r sect, oddeutu deg-ar-hugain o nifer- Cymerodd damwain hynod le ar linell Llunda'n, Chatham, a Dover yn r,gorsaf Ramsgate nos Lun. Yr oedd cerbydres iyflym Granvili' ychydig fun- udau ar ol ei hamser, a daeth i mewn i'r orsaf gyda'r fath gyflymdra fel yr aeth y peiriant drwy y mur yn mhen draw yr orsaf, gan grogi yn rhan- 01 uwchben palmant yr heol oedd islaw. Ni adawodd yr un o'r cerbydau y rheiliau, ac ni dder- byniodd y teithwyr ond ysgytiad bychan. Caf- odd lluaws o bobl oedd ar yr heol ddihangfa gyfyrg, gan fod malurion y mur yn cael eu hyr- ddio i bob cyfeiriad. Cymerodd damwain gyff- elyb le yn yr un fan rai blynyddoedd yn ol, end y pryd hwnw iladdwyd amryw. Gwrthdarawodd trenau mvyddau gyda nerth mawrr ar linell ffordd haiarn Llundain a'r Gogledd- orllewin yn Crewe, nos LUIi. Dywedai telegram a dderbyniwyd prydnawn Mawrth fod pedair o drenau wedi rhedeg yn erbyn eu gilydd, tra yn dyfod i fewn i'r orsaf, a bod haner cant o wageni wedi eu malurio. Cafodd tri o'r gyriedyddion hefyd eu hysgwyd yn dost. Erbyn dydd Mer- cher, fodd bynag, dywed yr adroddiad swvddogol ftnai dau dren yn unig a redodd i'w gilydd. Ni archollwyd neb, fel y bu oreu, ond clowyd y linell am oriau, ac achoowyd peth oediad yn nglyn a llythyrau, etc. Credir mai achos y ddamwain a fu i yriedydd un tren fyned yn ei flaen heibio "arwydd y perygl" yn ymyl y North Junction. Gorchfygwyd Llywodraeth Groeg yn y Senedd nos Iau diweddaf, ar bleidlais o ymddiried. a gpJ- ygiwyd gan y Prif Weinidog, yr hwn a ddywed- odd y byddai i basio pleidlais o'r fath eu galluogi i ymgymeryd a mesurau i ryddhau tiriogaethau Groegaidd. Cwynai M. Ralli yn chwerw yn er- byn llymder yr amodau yn ngyn a'r iawn zhyfel yn nghytundeb yr heddweh, ac ymddiswyddodd ddydd Gwener. Dywed newyddiaduron ddydd Llun1 fod Gweinyddiaeth newydd wedi ei ffiirl- io-- U. Zaimis yw y Prif Weinidog a'r Gweinidog Trtamor; Gweinidog Rhyfel, M. Smolonski; Gweinidog y Llysoedd a Gweinidog Morjys, 31. Toman; Gweinidog y Berfeddwlad, y Milwriad Corpas; Gweinidog y Cyllid, M. Street; Gwein- idog Addysg Gyhoeddus, M. Panayotopoulo. Y mae M. Delyannis wedi cyhoeddi maniffesto yn ymwadu a M. Zaimis a'r gweddill o'r mwyafrif. Yn lie myn'd i'w gwaith ddydd Llun, aeth rifer o weithwyr i fewn i dy tafarn, gyda'r penderfyn- iad o wario y diwrnod yno. Oddeutu haner l'ydd, ysbiodd menyw i fewn, gan gyfarch un o'r parti: Rwyn s'poso nad y'ch chi ddim yn d'od adref i giniaw heddyw, fe rr yr wyf wedi d'od a'ch siar i chwi." Gan ddywedyd felly, gosododd ddysgl a .phlat ag oedd wedi eu cylymu yn ofalus, o fiaen yr yfwr, ac a aeth ymaith. "Mae hi yn edrych yn dda ar eich ol," ebai un o'i gymdeithion. "S'pos- nvch ein bod ni yn ei flasio i wel'd sut beth yw c' "Ie, gadewch i ni gael bias," ebai y gwr, fel yr oedd yn datod y bwndel. Ond yr oedd y Jysglau yn weigion. Ond ceid gyda'r pecyn nodyn, yr hwn a ddarllenai fel y canlyn: "Gobeithio y mwynhewch eich ciniaw yr un peth yn union ydyw a'r un ag wyf fi a'r plant yn ei gael gar- tref." Dywed rhai ysgrifenwyr yn y "London Kelt" fod o leiaf ugain mil o Gymry yn Llundain nad ydynt yn mynychu un lie o addoliad, ac yn y rhifyn am Hydref 2fed, sylwa "Anenwadol" ar hyn, gan awgrymu meddyginiaeth:—"Trueni mawr nas gall yr holl eirwadau ymuno a'u gilydd i orchfygu'r perygl. Dylai fod capel Cymraeg yn mhob cwr o Lundain, ac nid oes rwystr—ond sectyddiaeth—ar y ffordd. Paham y gwelir Methodistiaid neu Annibynwyr yn codi capel bach egwan i haner cant o bobl, tra gellid cael tri chant o Gymry yno, oni b'ai enwadaeth? Y earHyniad yw fod ar y bobl ofn cychwyn ru^hosion nychlyd, newydd. Os bu rheswm, un nmsor, droo enwadaeth, nid oes un rheswm heddyw. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng credo AnnibynwjT a chredo'r Methodus? Neu eiddo Sion Gorff a Sion Wesley? Neu, yn wir, rhwng daliadau Charles Davies, Caerdydd, a'r Proffeswr Hugh Williams o'r Bala ar Fedydd 1 Y gwir yw, mae'r enwadau yn cadw i fyny wahariiaeth pan nad ces ei eisiau, ac yn gwaeddi o blaid eu sect pan nad oes galw am hyny." Uno yr enwadau! An- mhosibl, frawd. xuae yn debyg na welodd y go- h'ebydd hwn eriood etha'iad Bwrdd Ysgol vn Nghymnt, neu li rhag coleddu y fatli obaith egwan.

,------_.------! Ccfeb "GIan…

Advertising

I IODION O'R DEBEUDiK,

rY Cyllid Cenedlaethol.

---.. ! 'Haaesya GyiTrons…

--UI Llandsgla.I

----u_n___----J Trials Sowydd…

Family Notices

Penrhosgaraedd