Hide Articles List

22 articles on this Page

1..---------._-------Cynhadledd…

--------Archdcdaconiaoth.…

! £ arn Cerbydwr am Actors.…

Gwasanastnau Diolchgarwch…

---jYr Hsint yn Maidstone.

-----+------------i PJiestr…

--------Athiofi Prifysgoi…

---------Difianiad Shyfsdd,…

Advertising

J ! Ymoscdiad Croulawt, yn…

MwnnuininJWTKHjMWffriiiiiiipi.rajuwfs^vmjuiupwmj…

News
Cite
Share

MwnnuininJWTKHjMWffrii iiiiipi.rajuwfs^vmjuiupwm ]> cdicn rc,enc«,naidd (O'r "Drych.") Dcallwn fod yr Anrh. Morgan B. Williams a'i ;deulu o Wilkesbarre yn mwynhau awelon balm- aidd Colorado yr wythnosau hvi1. Y mae Ben, y mab hynaf, yno ers tua chwe' mis, er adgymorth- iad iechyd. < Cyfarfu Thomas Amos, Avoca, a'i angau mewn modd sydyn nos Iau, y 23ain; trwy gael ei daro gan gerbydres. Yr oedd yn 45 oed a chanddo wraig a merch febwysiedig. Symudodd i Avoca o Lansford rai blynyddau yn ol. Er galar cyfltredinol i'r ardal bu farw David W. Davies, Horeb, Sir Jacksorj, Ohio, ar y 15fed cy- fisoJ; a chladdwyd ef y dydd Gwener canlynol. John O. Thomas ydyw olynydd David Wynne fel postfeistr Oak Hill, Ohio. Penodwyd ef Medi 17eg. Dydd Mawrth, yr 28ain, yn mhen 15 diwrnod ar ol ei phriod, bu farw IVIrs T. R. Morgan, Alli- ance, Ohio, yn 62 mlwydd ac wyth mis oed. ^Oherwydd presenoldeb yr "Yellow fever" yii Nhalaeth Louisiana, mae John Evans, Glenmore, wedi barnu yn ddoeth peidio agor ei Commercial School" hyd Ionawr 4ydd, 1898. Tra y bydd hyn yn siomedigaeth i lawer o ysgolorion ac yn golfed arianol iddo yntau, barna Mr Evans mai gwell i bawb aros adref rs yr elo y perygl oddi- wrth yr haint heibio. Yn mysg y rhai sydd ar eu ffordd i weithfeydd aur y Klondike y mce Owen Tudor Griffith, ail fab y diweddar loan Arfon, a brawd i R. A. Griffith, cyfreithiwr. ol seibiant o rai wythnosau mae y Parch R. Trogwy Evans yn cael hwvl dda wrth werthu ci esboniad, "Datguddiadau y Datguddiad," yn Sir- ced J Jackson a Gallia, Ohio. Yr oedd yn pre- gethu y Sul diweddaf yn Mcriah a Bethel; bydd yn Rhos, Nebo, a Centreville y Sul cyntaf o Hydref, ac yn Cincinnati yr ail Suf. Mao Thomas J. Humphreys a'i briod, 0 Wy- more, Neb., ar ymweliad a'u merch, Mrs W„ O. Williams, Salt Lake City, Utah. Mae y pregethwr ieuanc Robert Lloyd Roberts wedi myned am gwrs o addysg dduwinyddol i Sem.inan- Auburn, N.Y. Bydd hefyd. yn gwas- anacthu eglwys y T. C., Sandusky, am rai Suliau bob mis. Treuliodd y Parch John W. Griffiths a'i fab, Bowen, Edmeston, N.Y., rarl o'u vacation gyda y Parch E. M. Jones, Freeport, Long Island. Y mae Griffiths wedi bod chwe' mlynedd yn wein- idog ar eglwys Fedyddiedig Seisnig y lie uchod, a choronir ei lafur a llwyddiant. Gelwir ef gan yr eglwys am y seithfed fiwyddyn. Y mae maes bu- geiliol Mona yn un o'r mamu prydferthaf ar yr ac edmygir ef gan yr eglwys a'r gynulleidfa am ei ddoniau a'i ymdrechion. Cafodd y ddau Barcbedig amser campus yn awelon iachus y mor. Chicago, III., Medi 25ain.—Mae John H. Ro- berts, ei briod a'u baban wedi myned i aros yn Birkenhead, lie y mae tad Mr Roberts yr. dwyn yn mlaen fasnach helaeth mewn brethynau (63 Ar- gyle-street). Bu Mr Roberts yn byw yn Chicago am ddeng mlynedd. ° Milwaukee, Wis., Medi 22ain.—Edrycha teulu M ring yn dda iawn ar eu dvchweliad o Gymru. ilae Evan. Evans, o Bron Tecwyn, TalsarulU, yma ar ymweliad a'i fab. Erys gyda'r adnabydd- us Hugh Harris, Clybourn-street.—Z. Chicago, Ill., Medi 23ain.-Daeth amryw of on- eddigesau adnabyddus at eu gilydd i anedd glyd Mr a Mis James Roberts, Harrison-street, ddydd Mawrth er dathlu pen bhvydd yr hen chwaer ddon iol Mrs Jones, Y Wern, mam Mrs Roberts, yr hon, sydd wedi cyrhaedd y Hinell derfynol yn ol y Beibl, sef y pedwar ugain mlynedd, eto yn mwyn- hau iechyd a hoenusrvvydd gweddol dda, ond fod y clyw wedi ei aixmharu beth. Yr eedd amvyw or plant yn bresenol, a chydfwynhawyd y wledd a barotowyd gan y teulu parchus; pawb vn dy- muno parhad iechyd a dedwvddwch yr hen chwaer yn y diwedd "nawdd Duw a'i dangnef." Hefvd dathlwyd priodas euraidd y Proffeswr J. P. Jones mewn modd teilwng.—D.R. Genesee Depot, Wis., Medi 28ain.—Awst lSfcd yrl nghartref ei ferch, Mrs George W. Hughes, yn ardal Caledonia, ger Portage, Wis., bu farw yr Hybirch Hugh Roberts, yn 97 mlwydd oed. Ganwyd ef yn Sir Fon, G. C., lie y treuliodd foreu ei oes. Pan yn wr ieuanc teimlodd yn awytldus dros achos dirwest. Wedi ei svmudiad i'r wlad hon tueddwyd ei feddwl at waith y weinid^g- aetb a dechreuodd bregethu yn Dodgeville, Wis. Yn fuan symudodd i Dalaeth Ohiol lie y bu vr pregethu yn ffvddlawn am flynyddoedd. Yn y flwrddyn 1869 daeth i ardal Waukesha, a bu yn lld'uriu dros ei Arglwydd yn ein plith am ugain mlynedd; yna symudodd i ardal Caledonia, He y bu yn cartrefu gyda'i ferch yr wyth mlynedd olaf o 1 oe". Gosodwyd y gweddilliorrf i orphwys vn mynwent Salem, Waukesha, yn ymyl ei anwyl briod, Awst yr 20fed. Gweinyddwyd ar yr ach- lysur gan y Parchn R. F. Jones, Thomas Rice, O. f). Jones, William Matthews, a Dan Williams. Gadawodd ddwy ferch i alaru ar ei 01 Duw pob dyddanwch fydclc yn gyyur iddynt hwy yn eu profedigaeth. Diau y gwelir' cofiant teilwng yn y "Cyfaill" yn fuan.—R. H. Williams. Salt Lake City, Medi 22ain.-Fis i heddyw (Awst 22ain) bu farw Thomas Williams, a chladd- wyd ef ar y 24ain mewn man dymunol yn myn- went Mo-mt Olivet. Gwasanaethwyd gan y Parch H. T. Clay, gweiridog y Central Christian Church, a chanwyd gan Mrs Lizzie Thomas Edwards, John James, a Thomas Ashworth. Genedigol o Lyn- dudno ydoedd Mr Wilhrans, a daeth i'r wlad hon dros 30 mlynedd yn ol. Bu yn cartrefu yn nghymydogaethau Mankato, Minn., Sioux City, la. jvansas City, Mo. Oshkosh, Wis., lies ym- sefydlu yma tua chwe mlynedd yn ol, i dreulio gweddill ei oes, oddigerth ychydig y bu ar ym- weliad a'i ferch yn Wisconsin. Y mae iddo ddwy ferch, Lizzie yn Willow Creek, Iowa, a Maggie yn Oshkosh, Wis. Y gwaith diweddaf a wnaetJi yn Salt Lake City oedd ar y Pioneer Monument i Brigham Young. Yr oedd Mr Williams yn hynod gymeradwy yma. Bargor, Pa., Medi lOfed.—Diwrnod yr edrvch- ir tuag ato gyda boddhad a dyddordeb neillduol gan amryw o diigolion y lie hwn ydyw dydd Nad- oliu, adeg cynhaliad Eisteddfod dan nawdd vm- ddiriedohvyr yr M. E. Cymreig. Bu y pwyllgor ii r liodus a sicrhau gwasanaeth yr unawdwr bari- t-nc araderchog Win. H. Evans, Scranton, P., am y diwrnod, a chael y beirniad cerddorol yn mherson y Proffeswr L. Watkins, Wilkesbarre, gwr ag sydd wedi esgyn i safle uchel ac inrhyd- eddus yn y byd cerddorol. Hefyd, nid yw y pwvl gor wedi nac am arbed traul na thrafferth er gwneud y dydd yn Nadolig lawen yn mhob rstyr. Disg^ylir y bydd pedwar brass o leiaf ar fan- lawr yr ymdrechfa, peth newydd dan haul yn y parthau hyn. Hefyd, gan fod yr hon cystadleu- aethau yn agored i'r byd, ond odid na cheir gweled rhai o'r Ellmyniaid a'r Saeson yrna. yn mesur cledd a'r Cymro. Estynir gwahoddid i bawb a allant fiorddio i ddyfod yma i dreulio y Nadolig eleni dan ganu.—B. ° n'1:ua.r.1Jrtf8.

---_..__._-------.--_._------h::nffych…

CyfTredmol.

,------_.------! Ccfeb "GIan…

Advertising

I IODION O'R DEBEUDiK,

rY Cyllid Cenedlaethol.

---.. ! 'Haaesya GyiTrons…

--UI Llandsgla.I

----u_n___----J Trials Sowydd…

Family Notices

Penrhosgaraedd