Hide Articles List

22 articles on this Page

1..---------._-------Cynhadledd…

--------Archdcdaconiaoth.…

! £ arn Cerbydwr am Actors.…

Gwasanastnau Diolchgarwch…

---jYr Hsint yn Maidstone.

-----+------------i PJiestr…

--------Athiofi Prifysgoi…

---------Difianiad Shyfsdd,…

News
Cite
Share

Difianiad Shyfsdd, un o Zfrydssan Saagor- Yn ystod y tair wythnos diweddaf (ebe'r "South Wales Daily News") bu i gryn anesmwythder gael ei achosi yn Dowlais yn nglyn a diflaniad syciyn Miss Rachel Thomas, boneddiges ieuanc tra ad- nabyddus yn Dowlais a Merthyr, ac ar unwaith dechreuodd ei rhieni wneud ymholiadau er sicr- hau beth ddaethai o honi. Trig y rhieii yn Broad-street, Dowlais. Merch ieuanc brydferth yr olwg yw Miss Thomas, tua 24ain mhvyid ced nc, am beth amser, bu yn Ngholeg y Briff$gol (Bangor) yn parotoi gogyfer a myned yn ysgol- feistres. Yr oedd Miss Thomas yn digwydd bod gartref ar ei "vacation," ac oddeutu tair wyf.hnos yn ol dreifiodd ei mham gyda. hi i Orsaf Caeharris, o ba le yr aeth y ferch ieuanc yn ei blaen, fel y credid, ar ei siwrnai i Fangor. Modd bynag, ni chyrhaeddodd Miss Thomas i Fangor, a'r gamp am beth amser oedd ffeindio allan beth ddaethai o honi. Yn ddilynol fe gofiwyd fod dyn ieuanc o Penydaren, oedd yri ei hadwaen, wedi /n v'm.d i mewn i'r un tren a hi yn Caeharris. Y mse wedi d'od yn wybyddus hefyd nad yw mam y dyn ieuanc yn trigo mwyach yn ei thy arferol, serch i'r dyn ieuanc ei hun (brawd i'r hwn a breswylia yn Nghaerdydd) gael ei weled drachefn yn y gym- ydogaeth am ychydig ddyddiau. Beth lynag allasai yr ho'l' amgj-lchiadau hyn fod yn ei olygu, nid oedd dirgelwch diflaniad y foneddiges ieuanc wedi ei ddadlenu yn foddhaol. Dydd Ian. pa fodd byrag, derbyniodd ei rhieni hysbysrwydd a dueddai i ddangos fod ei dau foes, gyda'r enw Mrs Rachel Thomas, s.s. 'Parisian,' Montreal," wedi eu rhoddi ar fwrdd yr agerlong hono yn Lerpwl, a thebygol fod y ferch ieuanc ar y bwrdd ar y pryd a'i bod wedi myned i Carcwla. —Gohebydd o Ferthyr a ddywed i Mrs .1 aDC Thomas, Dowlais (mam y ferch ieuanc), ddydd Sadwrn dderbyn hysbysrwydd o Lerpwl fod ei lOii-Tch wedi cyrhaedd Winnipeg -r yr 21ain cyn- fisol, ac yn ei cliwmni ddynes mevrv. oed oedd j wedi entro ei henw fel Sirs Mary Thomas, ac yr, j cyraeryd ami bod yn fam i Miss Rachel rrhomafi.

Advertising

J ! Ymoscdiad Croulawt, yn…

MwnnuininJWTKHjMWffriiiiiiipi.rajuwfs^vmjuiupwmj…

---_..__._-------.--_._------h::nffych…

CyfTredmol.

,------_.------! Ccfeb "GIan…

Advertising

I IODION O'R DEBEUDiK,

rY Cyllid Cenedlaethol.

---.. ! 'Haaesya GyiTrons…

--UI Llandsgla.I

----u_n___----J Trials Sowydd…

Family Notices

Penrhosgaraedd