Hide Articles List

22 articles on this Page

1..---------._-------Cynhadledd…

--------Archdcdaconiaoth.…

! £ arn Cerbydwr am Actors.…

News
Cite
Share

£ arn Cerbydwr am Actors. "Y MAE RHAI BAWAIDD YN EU MYSG." Yn Nghwrt Bach Bloomsbury, dydd Meroner, o flaen y Barnwr Bacon, bu raid i gerbydwr o'r enw Winter ymddangos i ateb i "judgment sum- mons" a godwyd gan y Meistri Sanger, canys yr oedd yr archeb wreiddiol wedi ei gwneud ers cryn amser yn ol. Y Barnwr: Beth yw y rheswm na. fuasech chwi wedi talu y swm hwn ? Y Cerbydwr 0, 'does yna ddim i'w 'neud, eich anrhydedd. Barnwr: Yr oeddwn i yn meddwl fod cerbyd- wyr yn brysur iawn ar hyn o bryd ? Cerbydwr: Nac ydynt yn wir. Buaswn i wedi talu i fyny yn all right, ond bu yn dymhor drwg iawn gyda mi—hynod anlwcus. ixli ei holi yn mhellach gan y Barnwr dyg- OOig, eglurodd y cerbydwr ei fod yn priodoii ei lwc ddrwg i'r fiaic.li ei fod yn dreifio "profession- als o gwmpas. x Barnwr; "Professionals!" Pa fath o "orofes- sionaIs 1" J. Cerbydwr: Wei, eich anrhydedd, yr wvf golygu actors (chwerthin). F 5 buSS"S F°brawf h,ILy eich j Ccrbyd: Naddo, syr; yr wyf wedi cael fy r.gwneud mor dost. Barnwr: Eich "gwneud?" Cerbydwr: Ie, syr. Ydach chi'n »wel'd fe fum yn eu areifio nhw i lawr i'r rhede^feydd vn thS's-u1' -a "™aethant fi allan o'm harian—ni tha-cs^it i mi am eu cario. Barnwr Yn sicr ddigon, rid yw hyny vn <b-r wydd yn fynych gvdag actors ? 7 } Cerbyd.yr Yr wyf fi yn ei wybod. Rhoddwch KI I,"t ddim ond haner chance, fe'ch gwnan' ciii dan eich trwyn (chwerthin). Darfu i mi, .«vt f h()T1}^' nhw mewn wagonette cjfS ej<«dd Th^ dair wythnoBgTn'dl iNiL chef-isiTiS6'1' • P1xa y tTO ganddynt. f' £ als byth » bu raid i mi dalu am ientliy0 y i^agonette allan o'm poced fy liun Bu 1 mi aros wrthynt ar faes y rhedeg, gar, ddisgwyl ^crnp^6 1 ond na' cymerasaut y Ooes vn ddigon saif (chwerthin). Ond gaJlai mai un tro o lawer ydoedd „ J;v!,yriwi': hefo mi, eich arrhydedd, gailaf eich sicrhau. Y mae rhai creaduriaad. baw- aidu yn eu mysg hwy, syr,—ac yr wyf fi yn gwy- bod hyny (chwerthin). b Barnwr: W el, oes. Ni fydd i mi wneud yr un arcneb yn ,yr acjios hwn.

Gwasanastnau Diolchgarwch…

---jYr Hsint yn Maidstone.

-----+------------i PJiestr…

--------Athiofi Prifysgoi…

---------Difianiad Shyfsdd,…

Advertising

J ! Ymoscdiad Croulawt, yn…

MwnnuininJWTKHjMWffriiiiiiipi.rajuwfs^vmjuiupwmj…

---_..__._-------.--_._------h::nffych…

CyfTredmol.

,------_.------! Ccfeb "GIan…

Advertising

I IODION O'R DEBEUDiK,

rY Cyllid Cenedlaethol.

---.. ! 'Haaesya GyiTrons…

--UI Llandsgla.I

----u_n___----J Trials Sowydd…

Family Notices

Penrhosgaraedd