Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Ysgol Eirol ITewydd i Fnstliod…

---------------- ----------AT…

UNDEBIAETH A STREICl.i[;

[No title]

News
Cite
Share

Nid an^bodaeth yn unig amlygir yn yr ysgrif ym- (Idangosiadol yn y "Pall Mall Gazette" am ddydd Mawrth diweddaf o dan y penawd "Taffy was a Welshman." Y mae yn un o'rysgrifau mwyaf.sarhaus a welsom erioed, yn llawn o ragfarn a chulni or fath waethaf yn ein herbyn fel cenedl. Y mae JT erthygl ar ffurf yanddiddan rhwng yr ysgrifenydd i chyn- eriad dycliymygol o'r enw Mr Miggs. Ymgais ydyw i datili gwaraclwvdd ar etholwyr Dwyreinbarth. Sir Ddinbych am eu dewisiad o Mr Moss, a chymerir (Jell- lvsur oddiwrth hyny i daflu sarhad a dirmyg, ar y gen- y edl yn gyffredinol. Nid ydym yn credu y bydd y Radical mwyaf penboeth yn Sir Ddinbycli yn gww?ud y camsyniad o feddwl ein bod mewn un modd ya cym- erndwyo etholiad Mr Mess. Gwyr pawb. ein bod bob amser yn wrthwynebol i Radica.ic-ifitli., ac yn gwncud yr liyn a allwn o blaid egwyddorion Ceidvvadaeiii; er hyny credwn y dylem gydnabod hawl; ein cymydog i ddewis ei ochr fel yary^ilyni yn dadleu dros-yrim hawl i ni ein hunain. "BUydd i bob dyn ei fain,, 1M: i bob barn ei llafar," sydd arwyddair a dayki fod yn wertbfawr yn ein. g»ntlwg. Siomwj-d ni yn, f&wr gan etholiad Dwyreiu&utli Dinbych, oud nid ydym ob- legia hyny yn bacftd i ddifrio yr ethf>hvyr ac i bardd- uo eu cymeriadau. Pell iawn y ffaith. fod mwyaf- rif mawr cynrjrcliiolwyr Seneddol Cymru yn Radical- iaid o roddi isa oi it h o foddk-rirwydd i oi, a da iawn oacid gcnjnn feddwl am yr anv^drlion amlwg o well- iant yn y cyfeiriad hwn a gafwyd adeg yr etholiad cyffredinol diweddaf ond eto nid ytlrm yn credu hod Radical o Y-n llciill- mwy nag yr T;d. ym yn endu fod Tori with naturiaeth yn ddy,i gonest. Ond barn "Mr Miggs'' "W fod y Cymry yn Radical- aidd oblegid nad ydynt yn deilvvng o S'jrlw ac yuaidir- ledaeth. "Nid yw," moddai, "yn un gwahaniaath pa fodd y pleidleisia f Cyinxy, gan eu bob amser yn pleidleisio yn Radicalaidsd. Ac nid oes neb yn talu un sylw iddynt. Paham ? Oherw^dd eu eyfrwysdra; sis gt-Cl- wch ymddiriod ynddyr.t." Os yw ethoV.vyr Cyxn- ru bob amser yn pleidk;iaK> fel y disgwylir iddyat* pa beth yw y rhesvmj nas gajiir ymddiried ynddynt'; Y mae un darn O''r yinddiddan sydd yn csynwys cyhnOd- iad mwy difi.itol yn ein herbyn fel cenedl. "Po bat Cymro yn t^essnol yn awr dredwÐ; fy medclrrl ara dano yn ei wyneb. Pe buasech yn ciam Ilai ac yn gweithia mwy, heb aegbofio dweyd y gwir, a bod mor afcsena\ o ran y meddwl ag i anghofio vreithian pa beth sydd yn eiddo i ni nc yn eiddo i ehvri ac yn diwedth trwy ei roddi yn eich llog^ll—m nid oes arnaf eisieu." — —1 [[I byth gireled llogeH'fwy-~yaa buasai yn well i mi, a buasech chiwithau yn galiu canu tiek hymnau gyda, chydwybod rhydd, Jlr> hyn yr wyf ya argyhoeddedig- nad ces u/v Cymro yn ei fcddu." Yn ol y boneddwr hwn yr ydym, fel cenedl yn rhai analluog i ddweyd y gwir, nis gaMwn adael oiddo ein cymydogion vn llon- ydd, ac y :m, cydwybod yn gyneddf'ag sydd yn ddi- exthr hollol i ni. Gwyddsm yn rhy dda fod canoedd os nad miloedd on cyd~genedl yn arfcrol o ddweyd cemyddau mewn adeg o etholiad. ac y mae llawer o. arvremwyr lleol y blaid Radicalaidd yn ddigon-parod i gyfiawnhau y? arferiad. Ceir; ysywaith, fe geir en- greifftiau o "bregethwyr y G.ur- yn anog etholwyr i audaw lill ffordclac i bleidleisio ffordd arall, gan dybio fod lies bydol yn eydfyned a thwyllo y canfaswyr Tori- aidd. G-"Tddo,i, hefyd fod rhauc o'r Wasg Radical- aidd Cycu-eig yn rhoddi gormod. o le i ddieithriaid greau nad oes genym y parch iieia £ i onestrwydd. Am Lynyddoedd meithion. y mae rhai Rewvddiaduron Cym- Y reig wedi bod yn pregethu yr Efengyi o ladrad cv- hoeddus, ac yn aaog eu darllen^j i ynnvrthod a'u hjonrwymiadau. Y mae y papurau liyn wedi bod yn ceisio enyn teunladau o ddigasedd rhwng gwahanoi btaoiM., ac wedi gwneud eu goreu i. ddysgu y tenant i chwenjch e,ddo y tirfeddianwr, y Saamrjr.i chwen- ych y degwm, a'r wenn yn gyffrediaol i ysbeilio y perchenogion. Y maent wedi bod yn ddiwyd yn ar- fer pob moddion i berswadio y gwejtJliwr i godi yn erbyn y meistr, a'r gwas yn erbyn ei gvflogwr. Buan ydynt bob amser i chwythu malais a chenfigen. Y mae y pethau hyn YLLrhy wir, ond nid ydynt vn cyI- lawnliau cyhuddiadau y "Pall MaU." Y mae*cenedl y C^miry fel cy^fangorph yn aros (diolch am hyny) ya gadara o blaid goneitrwydd a geirwireid-A "Pa wlad, •"■edi r siarad, sydd mor Ian a Chymru lonydd." Ond Mr » —04 y mae y Pall Mall wedi ^rthxo i'r amryfusedd a'r anghyf lawnder o gyhuddo cenedl gyfau am gTOi y tL fysgwjT. Ac hyd yn nod am lawer or terfySgWyr fe d7C}'d eu bod -Vn onest yn eu holl ffyrdd— ag eitlmo eu pregethau politicaidd. Yn hyn ym- ddangosant fel pe hyddai eu cydwybodau wedi eu serio a haiarn poeth..

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

--...-"--'" ..-Y C^-Gynghorydd…

Advertising