Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Ysgol Eirol ITewydd i Fnstliod…

---------------- ----------AT…

UNDEBIAETH A STREICl.i[;

News
Cite
Share

UNDEBIAETH A STREICl.i[; Dtddadl fed yr Undebwyr Ctrefitwrol newydd i mewn am orehfygiad to:1t yn eu hymladdfa. gyda Chyngrair rhagorol y Master Engineers, y rha: ydynt wedi ei. chael yn angenrheidiol i ymuno er amddiffyn eu hawJiau. Bydd i ganlyniad c'rfath fod o les parhaol i'r holl wlad, yn neillduol os yr egyr lygaid gweithwyr IJoegr a Ohymru i ryfyg y polisi a fabwysiada y boblach eithafol ac angliyf- rifol hyny a elwir plaid llafur,"—plaid na fedd amgen amcan. na chynyddu dioddefiadau dynion gonest er cyrliaedd ei hamcanion hunanlesol ei hun. Y mae arweinwyr y dynion yn gwneud elw iddynt eu hunain wrth hyrwyddo streiciau ac wrth gynhyrfu cynen a rhagfarn rhwng pkdiau Maent yn cyrhaedd hynodrwydd a phwysigrwydd nas gallai eu talenltau a'u cymeriad byth ei &:cr- hau iddynt onibae am y ffaith fod adran o weith- wyT y wlad hon yn cymeryd eu hud-ddenu gan addewidion gau ac arddangosiadau. haerllug. Ond tra maey cynhyrfwyr yn gwneud eu hunain yn amlwg, mae y gweithiwr gonest yn dyfod yn ddim ond tegan yn chwareufa y cynhyrfwr; a thra m&e yr arweinydd llafur yn rheoli yr arian, y mae'r gweithiwr druan a'i deulu yni teimlo gwasg- fa a chyni. A chanlyniad y cwbl yw, dadgymaliad cyfran fawr o fasnach a cholled barhaol i'rwlad hon o ran helaeth o'r cyfryvr fasnach. Pe buasai gan weithwyr Prydain Fawr ond llygaid i welted, an- mhosibl fa'i i foeswers streiciau y flwyddyn hon fyned yn ngholl iddynt. Dengya cyfrifon Bwrdd Masnach a'r Trysor-lys ddarfod i ni yn mhob dos- ran o fasnach—oddieithr mewn un cyfeiriad pur arwvddocaol-fwynhau cyfnod o lwyddiant digy- ffelyb. Mae y fasnach dadforio wedi myned i fyny gyda chynydd aruthrol, ond y mae gwerth ViUforion wedi syrthio fihynau o bunau c'i {n daiaru a gwerth yr hyn a allforiwyd y flwyddyn ddiweddaf. Nid oes modd osgoi y ffaith inhy- fryd fod y rhyfeloedd gweithfaol mynych yn Lloegr yn dreifio masnach i ddwylaw cystadleu- wyr tramor. Bu i'r streic yn Chwarel y Penrhyn agor y marchnadoedd i lechi Americanaidd ac y mae streic y peirianyddion yn rhoddi'r fath sym- byliad i'r fasnach beirianyddol ar y Cyfandir fel nad ydyw yn rhyfedd yn y byd genym ddeall fod gweithwyr Germany, Belgium, a gwledydd craill yn barod i helpu y peirianyddion Seisnig i barhau y frwydr gyda'r meistriaid. Fe dal i'r German- iaid antfon arian i gronfa'r streic yn Lloegr; ond fe ga'r gweithiwT Seisnig allan fod rhodd o 500p, ao hyd yn ilod o 50,000p o Germany, wedi ei phrynu yn ddrud trwy golied anadferadwy o fas- nach Seisnig. Yn y cyfamser, mae y meistnaid ya benderfynol na chaniatarifc i'r Undebwyr Crefftwrol newydd lywodraethu eu busnes a'u el., alaf hwy. Y mae Cyngrair y Meistri Peirianydd- 01 wedi cael allan ei bod yn llawn 5ryd gwrthsefyll traha y Blaid Llafur, ac mae y cyfuniad godidocaf o feistiiaid a welodd y wlad hon erioed yn gwneud yn) awr yn Lloegr a Scotland yr hyn y cafodd Ar- glwydd Penrhyn y rhagwelediad i'w ganfod ac i'w wneuthur wrtho ei hunan. Y mae Mr Ritchie wedi gwneud ei oreu i gael cynhadledcl o'r meistr- iaid a'r dynion i'r dyben o geisio trefnu tafon o gytundeb rhwng Cyngrair y Meistriaid a Chym- deithas y Peirianyddian4 ond i ddim pwrpas. Mae y Bwrdd Masnach wedi dysgu y wers a ddysgodd Arglwydd Penrhyn iddo ddeuddeng mis yn ol, sef mai mesur caniataol ydyw Dcddf y Oymod, yr hon y rhaid ei defnyddio gyda doeth- inob a deheurwydd. Hefyd mae y gydwybod gy- hoeddus wedi ei dysgu i ganfod ddarfod i Argl- wydd Penrhyn, wrth wrthsefyll ymyriadau y Bwrdd Masnach, nid yn urig weithredu o fcwn ei hawliau, ond gweithredu hefyd er buddiant goreu pawb cysylltiedig. Mae yn foddhaol syhvi fod IPawer iawn o'r newyddiaduron fuoni yn con- demnio diysgogrwydd Arglwydd Penxhyn yn awr yrt clodfori ymddygiadau oyffelyb o eiddo y "Federated Engineers." Fel Arglwydd Penrhyn, y mae Cyngrair y Meistriaid Peirianyddol wedi hawlio mewn dull terfynol a digamsyniol eu braint i reoli eu materion preifat eu hunain a chan eu bod yn gwybod eu busnes eu hunain, maent hefyd yn mynu amddiffyn eu hawliau heb gyfryn<nad trydydd parti." Y mae streic y peirianyddion. yn achosi colled ddifrifol i'r wYad yn gyffredinol, ac mae y rhagolygon yn bur dywyll; ond os hydd i'r meistriaid, unwaith am byth, sefydlu yr eg- wyddoriOlnl a bleidient yn eu penderfyniadau, ni fydd y streic yn felldith digymysg. Y gweithwyr eu hunain fyddant yr enillwyr mwyaf yn y pen- draw, yn union fel maent yn awr y colledivyt mwyaf trwy driciau drygionus ychydig gynliyrf- wyr ydynt yn trawsgipio iddynt eu hunain yr hawl o siarad yn enw Llafur Prydeinig.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

--...-"--'" ..-Y C^-Gynghorydd…

Advertising