Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

Ysgol Eirol ITewydd i Fnstliod…

News
Cite
Share

Ysgol Eirol ITewydd i Fnstliod yn Mangor. 0 Foreu Sadwm diweddaf cafodd yr Ysgol Siiol newydd i enethod ei hagor yn flurtiol gan Miss Rathbone, Greenbank, Lerpwl, yn absenoldeb Mrs RatJabone oherwydd afiecliyd, ac yr oedd vn bresenol nifer fawr o for,eddigesau a boneddigion. ProffemT Gray (cadeirydd bwrr y llywiawuwyr Heol) oedd yn llywyd?iu. Ar y Uwyfan hefyd yr oedd, yn mhlith eraill, Dr. Isambard Owen, Mr Acland, A.S., Maer Bangor, Proffeswr Henry Jones, Prifathraw Reichel, Mr W. Rathbone, Miss Helen Gladstone, Mrs Mary Davies, a Miss Mason, y prif-feistres.-Wedi i'r Cadeirydd loddi anerehiad agoriadol, Dr. Isa-mbard Owen, yr hwn a dderbymwvd 4cryda chymeradwyaeth uchel, a hawliai i'r Cymry ^u bod yn meddu gallu neillduol i ymuno n'u gilydd er cynorthwvo eu silvdd ap. er PVTOWTTT I rhan mewn hunan-iywodraet'h leol (cymeradwy- aeth). Cyfeiriodd at y moddion a'r trefniadau o addoliad crefyddol ao at fywyd crefyddol. Bydd- ed iddynt edrych ar y dylanwad aruthrol oedd wedi ei ymarfer ar y bywyd cenedlaethol gan ad- fywiad a dadblygiad ychwanegol cyfundrefn yr eisteddfodau, ac edrych ar y mudiad addysg cedd wedi trawsnewid, mewn ystyr addysgol, gwyneh Cymru o fewn un genhedlaeth. Eithr na fyddeel iddynt feddwl, wrth briodoli y mudiad hwn i alJu hunan-gynorthwyol y Cymry, ei fod ef yn an- wybyddu neu ynarniolchgar i'r dyeithriaid lawer a roddasant gynorthwyon gwerthfawr. Ar ol cyf- eirio at y gwasanaeth wnaed i addysg Gymreig gan Mr Acland, Mr Rathbone, a Mr Tate, efe a aeth yn mlaen i siarad yn ffafr delio a merched ar yr un tir a dynion yn y mater o addysg. Yn y dyddiau hyn pan oedd addysg wedi gwneud y fath naid uchel, daliai efe y dylid rhoddi myned- iad i'r un dosbarthiadau a phynciau o addysg i ferched ag a roddid i feibion, a'u trenio yn union yr un fath. Myrycli y dywedid fod addysg mer- ched yn niweidio eu cyflwr corphorol. Os inai siarad yr oeddynt am y dull o cramio diddiwedd a fu yn bodoli ar gyfer arholiadau yn NTghyrnru bydda%iddo i rhyw raddau gytuno fod addysg yn gwneud drwg i iechvd bechgyn a genethod; OIJd am i atdyscr a drosglwyddir yn briodol ac i arol- ygir effeithio dim niwecl ar gyfansoddiad geneth- od, ni welodd ef erioed yr arwydd lleiaf o hono. Mr William Rathbone, ar ol canmol yn gynes anerchiad Dr. Owen, a ddywedodd pan y dacth efe i gysylltiad swyddogol gyntaf a Chymru 17eg mlynedd yn 01, ei fod yn dra argyhoeddedig both wnai nerth cenedlaeth mawr y Cymry oedd eu cariad at addysg, ond erioed ni ddychymygodd buasai y fath Iwydd anghyffredin yn cvdfyned au hymdrechion yn mhob cyfeiriad yn nglyn ag addysg Gymreig. Priodolai hyny i raddau mawr ynddynt i'r meddiant oedd ganddynt i'r un peth mawr na enwodd Dr. Owen iddynt yn ei anerch- iad, sef dychymyg. Er cymaint fu eu llwyddiant hyd yn hyn, modd bynag, ni fyddai yn gyfiawn oni chofient ac oni actient ar yr egwyddor fod cvr.f ydd yn angenrheidiol i fywyd (cymeradwyaeth). Yn ddilynol eaed anerchiadau gan y Prolleswr Henry Jones, y Prifathraw Reichel, a Mr D. P. Williams, a therfynwyd y gweithrediaiau gyda'r diolchiadau arferol. Mae yn yr ysgol le i dderbyn 100 o enethod. Codwyd yr adeilad gan Meistri R. a J. Williams, Bangor Uchaf, oddiar gynlluniau a barotowyd gan I Mr J. R. Phillips, archadeil^ydd, Caerdydd. 1 Swm y contract oedd 2320p, j

---------------- ----------AT…

UNDEBIAETH A STREICl.i[;

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

--...-"--'" ..-Y C^-Gynghorydd…

Advertising