Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

YD.

ANIFEILIAID.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ANIFEILIAID. LERPWL, dydd Llun (Hydref 4ydd).—Yr oedd ychydig mwy o wartheg yn y farchnad heddyw. Araf oedd y galw, a'r prisiau yn gyff-edinof is. Oddeutu yr un nifer oedd o ddefaid ac wyn. Mas- uach araf iawn. ac yr oedd pob ma.th yn is oddieithr ychydig hespyrniaid da. Gwnaeth bitf o 41c i 6c y 4 pwys ddaid, o 5c i 7c. Yn y farchnad—gwartheg 21&8, defaid ac wvn 7667. LLUNDAIN, dydd LInn (Hvdref 4ydd).—Llai cyllenwad yn marchmw. y gwartheg; yr ansoddau goreu, gan eu bod yn briuion, a gyfarfuasant a gwerth- iant rhwyddach, eithr ni fu un codiad yn y prisiau. Nid oedd ond gwerthiant araf ar yr ail ddosbarth o honvnt. Buchod tjwion shed 2c yr wythpwys yn is. Teirw tewion yn sofydlog. Gwartheg garw yn isel eu prisiau. Yr uchafbris gafwyd am y gwartheg Ysgotaidd goreu oedd o 4s 7c i 4s 8c yr wythpwys. Agorodd masnach y defaid gyda mwy o fywyd, a pharhaodd yn sefydlog trwy'r dydd-y myllt bychain goreu yn tueddu at godi, a g-wnaeth maitiogiaid da fwy o ariaxi. Moch yn ddwl, ond eadwyd prisiau diweddar i fynv, Prisiau Biff, o 2s 4c i 4s 8c yr Wythpwys defaid, o 3s 4c i 5s 6c moch, o 38 i 4s 6c. Yn y farchnad—gwartheg 1480, defaid 8010, moch 90. GWRECSAM, dydd Llun (Hydref 4ydd).-Yr oedd cyflenwad rnawr o stoc yn y farchnad heddyw, a gwellhad yn y fasnach. Aetli y biff goreu i fyny i b1. y P">vys, a inathau eraill o 5c i 5jC defaid a wnaethant o 7c i 721c y pwys. Yr oedd masnach da mewn lloi, y goreuon yn cyrhaedd 95s yr un. Qrnyg- id nifer mawr o foch ar werth, ac amrywient yn eu gwerth o 8s i 8s 6c yr ugain pwys. Cyfnewidiodrl gwartheg liaetlidy ddwylaw am o 18p i 19p 15s yr oedd nifer dewisol o'r anifciliaid hyn yn y farchnad. Gwnaeth gwartheg store o 6p 10s i 8p 10s vr 1 n. Mamogiaid Ysgotaidd a gyrhaeddasant 21s yr un a chins 27s 6c JT un. BIRMINGI1A5I, dydd Mawrth (Hydref 5ecl).— Yr oedd y cyflenwad o wartheg a moch yn fychan, a'r fasnach yn ddifywyd. Biff, o 5c i 6ie y pwys defaid, 5c i 8c wyn, 7c i 8c. Moch at faewn, 8s 9c i 9s pyre, o 8s 6c i 8s 9c yr hychod, o 6s Be i 6s 9c yr ugain pwys. SALFORD, dydd Mawrth (Hydref 5ed).-Yr oedd y prynwyr yn y farclutad heddyw yn alluog i fyned yn mlaen am ychydig o ostyngiad mewn rhai cyfeir- rulau ar AT hyn a dalent yr wythnos flaenorol. Blff. 4|c i 6c y pwys defaid, 5^c i 8c lloi, o 5|c i 7c. Yn y farchnad—gwartheg 2907, defaid 7559, lloi 96.

MOCH. TEWION.

€I«k

CAWS.

YMENYN.

TATWS. |

GWAIR A GWELLT.

IMarchnadoedd Cymreig

[No title]

r __ North Wales Fairs.-----..

Anglesey Fairs for lS.

The Chase.

'Shipping.

Local Tide Table for October.

_.J>_---------Lecal Railway…

LONDON aNDNU.KTB Wiibs JditN

Advertising

Racing Fixtures for October.