Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

Llanfihangsl Aberbythych.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

Pvililholi.

News
Cite
Share

Pvililholi. Newydd da i'r Amaethwyr.—Y mae y Gorphoraeth wedi gwneud yn hysbys fod hawl gan y rhai fyddant yn gwerthu ymenyn, pytatws, wniwns, afalau, ger- Ilyg, cig, etc., i fyned i'r neuadd farchnadol a'r neu- add drefol ond talu am danynt. Marwolaeth. Pruddaidd iawn oedd y newydd dderbyniwyd ddydd Sul am farwolaeth MrsJones,Cae- rhydderch. Bu mewn busnes yma am dros ddeugain mlynedd, ac yr oedd gair da iddi gan bawb a'i had- waenai, ac yr oedd yn gymydoges hynod o dawel a charedigv Er wedi cyrnaedd yr oedran teg o 74ain n.Iwydd, yr oedd yn edrych yn ieuanc. Cydymdeim- lir yn fawr a Mr Jones, a'r mab (Mr W. G. Jones), a'r perthynasau oil. Cymerodd y gladdedigaeth le yn Sarrt ddydd Iau. Dyrchaiiad Heddgeidwadol.—Y mae y Rhingyll Thomas Jones wedi ei benodi i gymervd gofal gorsaf heddgeidwadol Porthmadog ar ymneillduad y Rhin- gyll Roberts. LLYS YR YNADON SIROL. Cynhaliwyd y llys hwn ddydd Mercher, gerbron Mr R. Carreg (yn y gadair), Mr Owen Evans, a Lieuten- ant-Colonel 0. J. Lloyd Evans. CAIS AM AIL BRAWF. Ar gais Mr William George caniataodd y Fainc i ail agor achos o dadogiad a ddygid gan Elizabeth Jones yn erbyn John Parry, a wrandawyd yn y llyt blaenorol. GWAS A MEISTR. Hawliai bachgen o'r enw David Thomas 2p 9s oddi- ?']' Mr Thomas Shannon fel cyflog dyledus iddo.- Yn.ddangosai Mr J. T. Howells dros yr achwynydd, a Mr Evan R. Davies dros y diffynydd.—Cwyn yr achwynydd ydoedd nad oedd wedi cael bwyd priodol, ond mewn atebiad i Mr Davies addefodd fod Mr a Mrs Shannon wedi bod yn garedig tuag ato ef a'i dau. Tciflwyd yr achos allan. Y WRAIG A'R GWR. Gwnaeth Mr Evan R. Davies gais mewn perthynas i wraig Thomas Lloyd, Castell Bach. Yr oeddynt wedi priodi dair neu bedair blynedd yn ol, a'r pryd hwnw yr oedd Mrs Lloyd yn weddol dda allan. Yn fuan wedi hyny a.eth Thomas Lloyd yn fethdalwr. ac fc brynwyd rhan o'i eiddo, etc., gan Mrs Lloyd oddiar y Derbynydd Swyddogol, gan fod y diffynydd yn ymddibynu yn llwyr ar ei hewyflys da hi. Pa fodl bynag, llwyddod y gwr yn fuan i gael cynorthwy i brynu y stoc, ond byth er hyny yr oedd annealldwr- laeth wedi codi rhyngddynt, ae yr oedd y gwr wedi gwrthod talu at gynal ei wraig, ac nid oedd wedi der- byn dim oddiar ei law ers chwech wythnos, ac yr oedd bron ar newynu. Gofynai ef (Mr Davies) am wys yn erbyn y gwr.—Sylwodd y Fainc nas gallent wneud hyny heb fod y wraig yn myned i'r tlotty neu yn byw ar wahan i'w gwr. CADW'R HEDDWCH. Gwysiai Jane Williams, Llannor, Henry Jones o alw enwau drwg arni, a dywedodd fod arni ei ofn.— Taflwyd yr achos allan. Ymddangosai Mr Arthen Owen i amddiffyn. Yr oedd Thomas Radnor wedi cymeryd gwys allan yn erbyn Catherine Parry, Port Nant, am fygwth ei blentyn. Ymddangosai Mt George dros y ddiifynyddes. -Khwymwyd yr holl bar- tion i gadw'r lieddwch v naill at y llall. TADOGIAD. Jane Jones, Pentre Ucha, dros yr hon yr ymddaug- osai Mr Arthen Owen, a gyhuddai Thomas Willians, gwas yn Bryngoleu, o fod yn dad ei phlentyn anghyf- re.ithlawn.-Ni fu i'r diffynydd ymddangos, ond gwnaed yr archeb arferol yn ei erbvn. FFORDD MYNYTHO, Hysbysodd yr Uch-arolygvdd Jones fod gwelliant mawr wedi ei wnend yn sefyllfa y ffordd hon ers Idis yn ol.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising