Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

Llanfihangsl Aberbythych.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

News
Cite
Share

Porthmadog Darlith.—Dechreuwyd Cym deithas Lenyddol y Presbyt: riaid Seisnig nos Woner, pan y cafwyd dar- lith ar "Gerddoriaeth mewn nat;;r" gan y Parch Ellis Edwards. Eglwys Tremulog.Ail agorwyd Eglwys Tremad- og ddydd Mercher, ae yr oedd y cynulleidfaoedd yn dra lluosog, yn gymaint felly fel y methodd llawer a chaeJ lie yn unman yn ngwasanaeth yr h-gtr. Pre- get-hwyd gan y Parch VV, Wigram, M.A., canon St. Albans; y Parch W. E. Jones,rheithor Dolbenmaen; a'r Parch Canon Davies, Pwllheli. Llwyddiant.—Y mae J. S. Bailie, mab Mr a Mrs Bailie, New-street., a disgybl o'r ysgol ganolradd, wedi llvryddo i enill, a hyny ar ben y rhestr, ysgolor- iaeth o 35p yn y llwyddyn RIn dair blynedd yri Ngholeg y Brifysgol, Bangor. Hefyd eniHodd Miss Lizzie Owen exhibition, a saif David Evans (Criccieth), y naill a'r llall o'r ysgol ganolradd, Iuewn gobaith o exhibition p y digwyddai i eraill o'i flaen •i.r y rhestr wrthod y cyfryw exhibition. Gwe^wn h"fyd fod enw Mr J. C. Morrice, East-avenue, yn rhestr yr exhibition o 15p yn y ilvvyddjoi. Damwain. Cyfarfyddodd bachgen Mr Robjr- Jones, Slate Works, Madoc-street, o'r enw Hen-y TOD<>S, 12eg ord. a damwain ddifrifol ddydd Llun Ymddengys iddo ddringo i ben darn o lechen neu slab ac i hono ddvmehwelyd a syrthio arno nes ei niweidio yn dost. Apf onvtl yn ddioed am bron holl fedrl) g- on y dref, ac yn y diwedd bu raid tori un goes yn union dan penyglin. Bwrdd isgol.—Cynhaliwyd cyfarfod arbenig o'r Bwrdd nos Lun, pan yr oedd vn bresenol Mr C. E. Breese (is-gadeirydd), v Parch W. Ross Hughes, Dr. William Jones Morris, Mri H. Parry, E. H. RobciM, J. R. Pritchard, Simon Jones, a William Morris Jones (cler'c). — Derbyniwyd cynyg Mr Robert Hughes i gyflenwi glo i ysgolion y Bwrdd yn ol 17s 9d y dund1.-A.r gyiiygiad Mr Breese, yn cael ei gefnogi gan Mr J. R. Pritchard, pasiwyd pleidlais yn llongyfareh Dr. Jones Morris ar ei ddychweliad dvogelo Canada a'r Unol Daleitliiau, a diolchodd D". Morris am y fath ddatganiad o deimladau da tuag aio. —-Yr oedd un-ar-ddeg yn ymgeisio am y swydd o athraw cynorthwyol i ysgol y bechgyn, sef Mri Owen Jones, Harlech Alfred B. Thomas, Pantyberen, ger Llanelli; Richard Griffiths. Nefyn; W. R. UWClI, Neath (gyIrt o Llanberis) S. Marston, Oakengates Wm. Richard J. Lewis, Llwyngwril; Hugh E. Hughes, Biaer.au Ffestiniog J. W. Jones, Aberyst- wyth leuan R. Jones, Penrhyndeudraeth Hu:h Hughes, Pentrefelin R. M. Lewis, Ystalyfera.—Caf- odd Mr W. R. Owen ci benodi yn unfrydol yn ol 80p yn y flwyddyn. Y Cynghor Dinrsig.—Cynhaliwyd y cyfarfod misol nos Wener, Mr Jonathan Davies yn llywyddu.—Pen- derfynwyd codi cyflog Mr Cadwaladr Griffith o 3s lOc i 4s y dydd.—Darllenwyd adroddiad y pwyllgor neillduol a benodwyd i ystyried y cwestiwn o brynu Neuadd y Farchnad. Yr oedd y pwyllgor wedi cael ymddiddan a Mr Robert Jones, cyfreithiwr, yr hwn a'u hysbysodd ei fod eisoes wedi gwerthu y neuadd, ond gyda char.iatad y prynwr byddai yn dda ganddo gyflenwi y pwyllgor a phob manylion. Argymhell- odd y pwyllgor fod yr arolygydd, yr hwn oedd eisoes wedi dechreu darparu planiau o'r neuadd, yn cael ei gj*fanvyddo i barotoi amcangyfrif o'r draul, er hys- bysrwydd y Cynghor, o roddi y neuadd. yn cynwys y corthffosydd mewn cyflwr d ac hefyd amcangyfrif o wella y fynodfa i'r neuadd. Pasiwyd yr adroddiad. —Mabwysiadwyd nifer o blaniati tai newydd a fwr- iadir adeiladu yn New-street.—Ar gynygiad Mr D. Morris, yn cael ei eilio gan Mr Morgan Jones, a'i gefnogi gan Mr R. M. Greaves, pasiwyd i bwrcasu olwynfarch i'r arolygydd (Mr J. D. Lewis) ar gyfer dechreu y flwvddyn. -Yr oedd Mr Richard J. Hughes, ysgrifenydd gwaith y dwfr, wedi anfon i ddweyd fod cyfarwyddwyr y cwmni yn gvvTthod cynyg y Cynghor i dalu 30p yn y flwjrddyn am fllyshio a dyfrhau yr heolydd, a'u bod yn gorfod cadw at eu pris blaenorol, sef 35p. Ar gynygiad Dr. Griffith, yn cael ei eilio gan Mr McLean, pasiwyd i dderbyn telerau y cwmni.— Nifer y genedigaethau am Awst, 10; marwolaethau, 5; dim un achos heintus.—Derbyniwyd Ilythyr o Fwrdd y Llywodraeth Leol yn datgan y farn ei bod yn anghyfreithlawn talu treuliau swyddogion arolygu i gynhadleddau perthynol iddynt.—Cwynid fod am- ryw bersonau yn y dref yn euog o ddechreu adeilldu heb ddyfod a planiau gerbron, a phasiwyd i dynu sylw y cyfryw at y ffaith fod yn angenrheidiol iddynt gydffurfio a man reolau y Cynghor. L jlMANFA DDIRWESTOL. Cynhaliwyd y 13eg gjonanfa ddirwestol Gwynedd ac Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru yn y dref hon ar yr 28ain. 29ain, a'r 30ain cynfisol. Nos Fawrth, yn nghapel Salem, cynhaliwyd cyfarfod i'r plant, ac yr oedd y gweithrediadau yn bur ddyddorol a'r cynulliad yn lluosog. Yn y Capel Coffadwriaeth. ol, nos Ferclier, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus da.u lywyddiaeth Mr J. Herbert Lewis, A.S., yr hwn a longyfarchodd ddirwestwyr Porthmadog ar gytlwr boddhaol y symudiad dirwestol yn y dref. Nid oedd- ynt yn debyg o orchfygu y gelyn mawr ag yr oeddynt yn ei ymladd yn fuan, ac yr oedd llawer yn uibyim ar beth fyddai cymeriad yr oes oedd yn codi, ac yn y fan hon yr oedd y ptvysigrwydd o dalu sylw neillduol i'r gobeithluoedd. Yr oedd Cymru dro ar ol tro wedi datgan ei barn o blaid Dewisiad Lleol, ond yr oedd llawer iawn i'w wneud eto yn y cyfeiriad hwn yn Lloegr.—Cafwyd anerchiadau hefyd gan y Parch James Watkin, Lerpwl; Miss Williams, Llundain Mr Herbert Roberts, A.S., a'r Parch Rhys J. Huws, Bethel, a phasiwyd penderfyniad yn llawenhau fod ymdrech yn cael ei wneud yn ol cynllun y Cyngrdr Dirwestol Cenedlaethol i gael miliwn o ardystiadau C-0 newyadion cyn diwedd y ganrif, ac yn argymhell dir- westwyr Gogledd Cymru i ymuno yn yr ymdrsch liwn.—Boreu ddydd Iau, yn nghapel Salem, cynlial iwyd cynhadledd Undeb Ý Merched, dan lywyddiaeth Mr;, James Hughes, Manchester, a'r un adeg yn nghapel Ebenezer cynhaliwyd cynhadledd y gymada, Mr J. Herbert Lewis, A.S., yn ilywyddu.—Cafwyl adioddiad am ansawdd yr achos dirwestol yn Lleyn ac Eifionydd gan y Parch 0. N. Jones, ysgrifenydd y gymanfa sirol.—Pasiwyd y penderfyniadau canlyn- ol —Fod y gymanfa hon yn apelio at ynadon Gogledd Cymru i osod ar y tafarnwyr i beidio gwerthu di)d feddwol i blant dan 13eg oed, fel y gwnaed gan ynad on Lerpwl, etc.. a'n bod yn llawenhau fod hyn wedi ei gychwyn mor ragorol mewn cynifer o fanau. Fod y gymanfa yn apelio at gyfeiHion sobrwydd ^rwy y wlao i fynu sicrhau pwyllgorau heddgeidwadol fydd. I yi gwneud arolygiaeth y tafarnau yn llawer mwy effeithipl, a'r gwrthwynebiad i'r trwyddedau yn fwy eyific-dinol a difrifol.Fod y gjTnanfa yn cjTne; a- dwyo y cynllun o Undeb Bands of Hope i 0gJ?dd Cyniru, ac yn ethol pwyllgor i gyflwyno y symudiad —i'od adroctuiad yr arholiad dirwestol yn cael ei dder- bye a'i gymeradwyo, a bod yr arholiad nesaf i fod Ionawr 28ain, 1898.—Yn y prydnawn cynhaliwyd cynhadledd unedig y gymanfa a'r undeb, a bhrafod- wn1 amryw faterion, ac yn yr hwyr, dan lywyddiaeth Mr Beriah GWYIÚØ Evans, cynhaliwyd cyfarfod cy- hoeddus, pan y cafwyd areithiau gan Mrs McKinnen Dumfries; Parch Rhys J. Huws, Bethel; Dr. Jones, HarJt ch Parch T. Levi, Aberystwyth, etc.

Pvililholi.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising