Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

Llanfihangsl Aberbythych.

News
Cite
Share

Llanfihangsl Aberbythych. Manvolaf tli y Curad.-Nos Iau, Medi 23ain, bu y Palch D. Recs Jones,curad Llanfihangel Aberbythych (Gelli Aur), farw ar ol cystudd byr ond caled. Mab ydoedd i Mr David JOW)3, Carpentaria, Llanon, Ceredigion. Derbyniodd y radd o B.A. yn Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr, Nadolig 1895, a chafodd ei ordeinio yn fuan yn Ddiacon, a phenodwyd ef i guradiaeth Llanfihanged Aberbythych o dan yr Hybarch Archddiacon Pryse, ac efe oedd curad cyntaf y plwyf. Cafodd ei urddo yn offeiriad yn Ordin- hadau y Drindod, 1897. Er nad oedd wedi bod yn y plwyf ond ychydig dros flwyddyn a chwarter, yr oodd wedi enill serch pawb trwy ei ymddygiadau tawel, caredig, gostyngedig a duwiol; ac nid yn unig yn y plwyf, ond yn v plwy'fi cyfagos.^ Yr oedd yn cael canmoliaeth gan bawb; nid gan Eglwyswyr yn unig, ond gan holl Ymneillduwyr y gymydogaeth. Taflodd y newydd blin am ei farwolaeth gwmwl du dros yr ardal. Braidd y credai neb fod eu cyfaill diniwed wedi eu gadael am bytb. Yr oedd yn bregethwr hyawdl ac yn Eglwyswr selog, ac yn cymeryd dyddordeb mawr yn mhob symudia.d Eg- lwysig. Cymerwyd ef ymaith yn nghamol ei ddefn- yddioldeb. Diau pa arbedasid ei fywyd y buasai yn un o oreuon Hen Eglwys y Cymry. Mor chwith yw meddwl na chawn ei weled yma mwy, ond mae dyddanwch i'w gael yn yr hen emyn — Er colli ein cyfeillion hoff Yn yr lorddonen gref, Mae'n felus meddwl eto 'nghyd, ¡ Cawn gwrddyd yn y Nef. H. R.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

Pvililholi.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising