Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

News
Cite
Share

Llanddeini olen Gwasanaethau Diolchgarwch am y Cynhauaf.— Nos Sadwm a dydd Sul dilynol, sef Medi 25ain a'r 2oain, cynliahwyd yr wyl uchod yn hen eglwys cys- segredig y phvyf, Y pregethwr dewisedig eleni ydoedd y Parch" David Jones, ficc-r enwog Abererch. Trefn y gwasanaetliau oedd fel y canlyn :—-Nos Sad- wrn, am chwech o'r gloch, intoniwyd y prydnawnol weddi gan y Parch D. O. Davies, rheithor parchus y plwyf, a phregethodd y Parch D. Jones yn hynod o afaelgar. Dydd Sul, am ddeg, dechreuasom yr wyl trwy gyfranogi o'r Cymun Sanctaidd. Intoniwyd y gwasanaeth gan y Parch D. 0. Davies, rheithor, a chafwyd anerchiad gan y Parch D. Jones ac hefyd gan y rheithor. Da iawn oedd genyf weled nifet mor lluosog yn cyfranogi o'r Cymun Sanctaidd ar wvl y cynhauaf." Yn y prydnawn, am ddau o'r gloch, intoniwyd y Litani gan y rheithor, a phregethodd y Parch D. Jones. Yn yr hwyr intoniwyd y gwas- anaeth gan y rheithor, a phregethwyd gyda difrifol- deb anarferol i gynulleidfa fawr gan y Parch D. Jones. Yr oedd yr oil o'r gwasanaethau yn gorawl, a chorganwyd y salmau 65, 104, 146, 146, ar y chants Tall is,, An, Magffaren, Woodward. Gwasanaethwyd ar VT organ yn hynod o fedrus gan Mr Thomas Jones, Coed Bolyn Bach. Y mne clod mawr yn ddyledus i Miss Davies, Rheithordy, a Miss Roberta, Ty Mawr, am ei sel a'u gweithgarweh gyda chaniadaeth y cys- segr. Pe buasai gan hen eglwysi anwyl ein gwlad fwy o'u cyffelyb buasai yn ben moliant yma. ar y llawr. Gwnaed caogliadau yn yr oil o'r gwasanaeth- au. -Nippo Jones.

Llanfihangsl Aberbythych.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

Pvililholi.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising