Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

News
Cite
Share

-> Beth^da- Y Dvdil Mawrtii. yr 23aic cynfisol, cynlial- flair hynod Iwyddianns yma. Daeth uifer 1 ix'wy nag arfeml, o ddyoithriaid yma gyda'r boreuol. fel yr oedd golwi? bywiog a phrysur ar y a, pl.ii-b i'w gweled yn ilawn busnes. Deiaei a nwrlynod ydyw prif fasnacb y ffair hon. ac mae y cynvcbion hyn .vn lluosogt bob blwyddyn, yn neill- da.il v ÚdalJ, o ba. rai yr oedd o bymtheg cant i dd.vy fii, a gwerthwyd agos yr oil o honynt. Eleni gwerth- id y mamogiaid am o 13s i 16a. a.'r llydnod am o 18.1 i 2k'* v pen, a gwnaed masnach ragorol. Yr oedd yrna 1 mfur dda o wartf:* g hefyd. ond ni cliiywsom y prisiau ofynia am y rhai hyn. Dwy ffeiriau sydd yma yn fiynvddoi, ac mae yn bwysig i r slmanacwyr i nodi dyd'iiadau y rhai hyn yn He enwi bob diwrnod setlo ye. v ehwarel fel ffair." a gobaichiwn y bydd iddynt gjoneryd sylw o hyn. Coigolofn v Diweddar Barch Griffith Roberts, Car- lie-.Mi. —-Dydd M'wrth. yr wyfchno3 ddiweddaf, gos- odwyd i lawr y gofgolofn yablenydd hon yn mynwent GL.nog-.ven. Mae o fawn ychydig latheni i borth y fye-vent, "c feVy vn amlwg weiadwy o'r heol. Obel- isk yw ei Surf, ac y mae oddeufcu 11 troedfedd o uch- der, gyda curb o'r gareg caich a rheiliau o'i chwmpas. JkLvo y gwaith sydd arni yn gywrain a gorphenedig, ac nid oes amneuaeth na fydd i ganoedd o edmygwyr y gwainidog galluog fod yn falch o gael golwg arni. Y Twneuthurwyr ydynt y ffirm adnabvddus Jones a Theeue.i, Pendref, Bangor. A a Bethe.sda.Bydd yn llawen gan niter ma-rrr o drigolion Bethesda. ddeall fod y bonedd- wr parehas a'i briod haelionus a da, Mr a Mrs Munro Hughes. cyn fanager am nifer o fiynvddau y National Provin- ce Bank, ar vmwellad a Bothesda, ar ol rhai blyn- yddau o abienoldeb. Teimlid gryn golled ar ymad- a'ia^i y teulu parchus a ha-elionus hyn pan y dyrch- at-,y;d "ef i fvned i'r Deheudir. Byddai»Mr Hughes yn cymeryd rhan flaenllaw gyda phob symudiad daion- us, a braidd y byddai cynghordd yn. Bethesda nad efe fr.-ddai yn gndeirydd, ac nid yn fuan yr anghofir yr h',T e r ionieldeb dihafal a gdd ga.nddo. Yr oedd ]Vlrs Hughes yn llawn gwaith bob amser yn parotoi rbvw flasasfwyd i'r cleifion, ac yn ymweled a thlodion an"henus yr ardal i'w cynorthwyo, fel yr oedd ei henw a'i "oiir.rcli yn .chA gan bawb. Maeat yn aros gyda Die a Mrs _i Ogwen-terrac- yr hon fyddai yn cyaweithredu gyda Mrs Hughes yn ei hymweliadau r a'r cleifion a thlodion y gymydogaeth, a'r hon hefyd sydd yn pnrhau yn y gwaith da a benditluol. Mae yma v dvmeniaduu mwyaf am iddynt gael bob yma v dvmeniaduu mwyaf am iddynt gael bob rhwyddineb i fwjmhau eu gwyliau yn nghanol eu cyf- J eillion. I Y Ddamwain Angr-uol yn Chwarel y Pem-hyn Y 1 Trengholiad.—Cjuhiiliwyd y trenghohad gohiriedig I yn ngljn a'r ddamwain uchod prydnawn ddydd 1 Marcher. 29ain cynKsol.yn y Cafe, o flaen MrJ.Bodvel Roberts, crwner. Yr oedd In bresenol hefyd Mr Wil liams, arolygydd y Llywodraeth, a Mr Richard Morris, Brynllwyd, un o oruchwylwyr y chwarel, yn greyiied yr aehos ar ran y j^waith. Blaenor y rheith- wyr oedd Mr J. Whitehouse, Blue Bell Inn. Y tyst cyntaf a holwyd ydoedd Mr Evan Parry, Waen, Pen- tir. yr hwn oedd yn gweithio yn agos i'r trancedig. Djrwedai iddo ei weled ddiweddaf cyn i'r ddamwain ddigwydd pan yn myned i ymochel y saethu. Ei fod ar y pryd yn ceisio tynu plyg gyda wif. Yr oedd ar y pryd wrfch y shafTt. Nid oedd dim yn rhyfygus yn ei sefyllfa yn gweithio fel yr oedd. Buasai ef yn gweithio yn hollol yn yv un modd. Yr oedd yn ddyn gofalus a gochelgar bob amser. Cadarnhawydy dysfc- lolaotli uchod gan y Mri Ellis Owen Williams (Fron- bant, Gerlan). Evan E. Parry (Carogygath), a Mr Richard Morris (Brynllwyd), yr hwn a ddywedai iddo edrych y lie y gweithiai y boreu hwnw, ac nid oedd yr un arwydd o berygl i'w weled. Wedi i'r trenghol- ydd fyned tros y gwahanol dystiolaethau deuwyd a rheithfarn iddo gyfarfod a'i farwolaeth drwy ddam- wainu Rhoddwyd canmoliaeth uchel i weinyddiad a gofal mawr y Dr. Mills Roberts, a Miss Williams, y nurse matron.-Gohebydd,

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

Llanfihangsl Aberbythych.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

Pvililholi.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising