Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

News
Cite
Share

Banker, • Yn awr y rrrw "telephonic com- munication wetli ei sofydiu rawng Bangor a chanol- f.i.ucU crani. gall persotsan a ddymunant wneud defr" M o boat) -n-neuthur hyny trwy apelio yn y Xiythyrdy, ik cssr pob gwybodifith o berthynas i'r prisiau, etc. Isorg"nj<.(d NWydd.-Y aiia Mx Iiiigh Blair.M.A., Hug. organyld EglwysGadeiriol.Wor- cester, ac arrronydd y '"Triennial Festival," wedi der- byn. y swydd o isorsranydd yn Egiwys Gadeiriol Ban- por, a. bydd yn ueclirau aro: o.ciylediiwyddau ar fyr- der. Esgob Bangor wedi penodi y I Parch H. L..Tamos, warden yr Yagol Dduwinvddoi, B la^or, yn ysgrifenydd Bwr iá Add"vsg yr Esgobaeth fel olynydd i'r Pnrch D. J. Lowis. M.A., ticer Llan- idan. yr hwn roddes y swydd i fvny me-svn trefn i c\meryd i fyny ysgrife.nyddiaeth v Grmdeithas YsgnlioTi sydd ne-sydd 5nrii.) dros Esgobaeth Ban- gnr. DioJchgarxch GTreddir Alanxs.—Gan i Mn Pick- ed. Pearbyn Park, dderbyn cynifer o lythyrau car- "(:g 0 gydyaa 2<-i .nlad oddiwrfch Sryndiau ei diweddar bnod a liithftu, L-iie yn cal ei bun yn iUlalluoz i atrb pitwi) yn bersonoi, a gobeithia y cuniatant iddi ddat- gan ci t.taicalad o ddwfn drliolchganrch yn y ffordd hon. Hi a ddymuna, hefyd icydnabod derbyniad Y blodvudyreh oanlynol. y rhai a a.dawyd allan o'r rh.? £ tr Saeanr^I: Y Waddoic^ Arglwyddes Penrhyn a i' Misses Pennant, Ararlwyddes Alice Ewing, yr A-.rLydeddiis ac Eleanor Pennant. Mr Robert Piekard. a Mrs Bolton. L MjTioram.?. Mr Poole. — Fel y crybwyllasom yn ein rhiiyu diweddaf, bn y n:VR' ir IU:J, ardderchog hon yn p'rJ:Iormi0 yn y Peorhva thE ar hyd yr wythnoa ddWdidaf, a fba-wsant "dy llawn" bob nos, yn gysrat a dau "'ciorning peri.n.ance," er mai agos yr uU p;th ooodd y rbaglen yn yr oU. Yn sicr mae yn un o'r pethav rhyfcddjif fu srioed yn y dref—cyw- l't-mrwydd a amlygix. y me<irusnvydd dihafaJ a ardd;uigosir, a'r a.mrywii«tli X-Jcwr o bethan yr eir drwyddYnt-mae yr oil yn e.1d.w y gynulhidfa yn frw o svndod parhaas. a.c megys yn myned o un rhvfeddod i'r Jlali yn ddibaid am agos daie arrr o amser. Na fo'd i n«b gaffo gvfle beidio myr.ed i'w gweled, a sicr- Inwn hwynt na chant eu siossi. Sefydliad y Llongw^.T, Htrae?. --Cynhalinryd cy, farfod blynyddivi P-w^dlgor ( tt-mthiol y sefydliad hwn nos Ferr-li-r, dan lvwvddiaetit y Parch T. Edwin Jones. cac yr oedd yr Anrhyieddus Miss Eleanor Dou_r!;i.s Pennant yn mhlith y rhai oeddynt yn br°s?nol.—'Y pwyllgor a ddatgancnt foddhad at tnyddiant; parhaol y sefydlnd, a, phasiwyd pleidlaij g.ilonog o ddiolchgar'»*h i'r Anrhydeddus Miss Eleanor Douglas Psnn :nt am y dyddordeb mawr a gytnerai yn y s^fydlhid a'r gwaith a wnelai drosto. P-.isi-Td diolcbgarwcii hefyd i Miss Pope, Bron M';n.,11, ira grncrthwyo yn ei lywodraethiad, ac am drtiini o honi gyfi\-s r; ddarlithiau dyddoroi yn nghorph y mis dhreddaf. -Cydnebydd y pwyllgor yn p ddiol^hgar ddcrbyniad newyddiaduron a chyfnodohon yn ystod y fl-sryddyn oddiwrth yWaddolog Arg-Iwydd- es Penrhyn, yr Anrhyde<ld(.:i Miss Emma Douglas Pennant, Mr W .A. Dew (Wailfieid), Mr John Prit- cTisrd (Bodhyfiyd), a Mr McArlam (University Col- kge).—Ar gnijgiad yr Aiu'liydeddus Miss Eleanor D"ughg Pennant, cafodd y p;yil}or ei ail-ethol am y flwyddyn ddyfodol.—Hefyd Dasiwyd penderfyniad yr. ddatgan boddhad oherwydd y modd y cedwir y sef/dliad gan Mr a Mrs Jones. Yn Masnachd}.' W. f). Williams mae yr holl De- pirt:r.?nt:i wedi eu cyflemwi gyaa Nwyddau Newydd Y1 riydref. in y Sho'svrooTn nli.wi ganiyddweh gyf- Jenwud detholedig iawn o Millinery, Capes, Costumes, Jackets, Furs, etc., etc. hafyd Novelties metro Dress Goods, yn nghyda Dressmaker o'r dosbarth cyntaf. At yr uchod y mae yno New Art Serges a Plushetts at wieud Curtains Drysau a Pfenestri, etc. Byddwch gystal a g&br yn 348 i 350. Higk-street, Bsngor.

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

Llanfihangsl Aberbythych.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

Pvililholi.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising