Hide Articles List

22 articles on this Page

--------------Amlwcli

------------Banker,

------------Eeanmaris- :

----------->--Beth^da

---------Caemarfon.

[No title]

Crieciett

Eyffrya Nantlle a.r .Amgylchoedd-

Lerpvrl-

Ilandndne-

Edayrn.

Llanddeini olen

Llanfihangsl Aberbythych.

---------_------------Llanfechell.

Penmorfa.

----------------------PorthmadogI

Pvililholi.

[No title]

--------Tremadcg.

----------- ---____n_____-_"---"----__-!Golsg…

Family Notices

Advertising

Advertising
Cite
Share

.n_=' j TE PERAIDD M A.ZAWATTEE TE PERAIDD MAZAWATTEE TE PERAIDD MAZAWATTESC TE PERATDB MAZAW ATTEE TE PERAIDD MAZAWATTKB G«l'wob ei adcabod wrkk ei bcmesl dftansol. I OT^ION SY'N MEDDWL. GOREU, Y rhi a 'm f.i Gwra^ii, a ofalant am eu Plant, aa am dariyi.t eu humiu, ac J AMDDIFFYN ANT FYWYDAU PAW B- Djjtm y dynion a wydd in! WEiiTll HUGHES"S WLM? BLOOD PILLS Fel Meddyginiaetli Deuluaidd AT Y GWYNEGON, LUMBAGO, Y BLAST A THORIADAGAR Y CFOSN, POKHATJTN YR OCHKAU. Y CEFiN A'R AEENAU, ANHWYLDERAU YR AFU, MFFtfG TRAUfj NERVES nWAN, AC JSEHJDER. YSBRYD, PEN TOST, DIFFYG BLA8 AT FWYD, PFNDDUOI), Y BRENIN (Manwynion), PILE6, YrtCURVY, A USN GLWYFAU. Y Fwyar Effeithiol o bob Mood." gniaeth i Fenywod Y mae y Pills rhyfeddol hyn yn gwneud Gwaed Newydd FEIJ^AS, Gwaed Pur BOB i -j-v AFIECHYD (JW8)6U DS, YN T NS (i D D Gwaed Bras cypIA D. PEIDIWCH HYMBRYD Fich CAMARWAIN I GïMgRYD FK:»jJVr>^TNIAKTa ARALL A YN Y k,-t I CHWI. PAITOTOXII GA-i JACOB BUGiiES, Manufacturing Chemist, CAP DI I F. A gwertbir pan bob Ctioinif-t a Gwerthwyr Patenl Madioines am Is lie., 2s 9c, a 44 6s. neu dsofootr ea gwerth mawu Sstampa nea P.O. at y Goruoh- wylwyr Neillduol, NJCWBKKY & Boss, 1 ct 3 Knag Edward-atrect, London, E.C. Eli at Kofe Clwyr. Y mae 11 GOMEK'S BAIJC yo Eli &0 aydd yn Ikca«u Clwyfan ar y ri Air»A-w5n Tra<» 01 iiiiau, Ijwadf, Ery- ITLLSNRIL S «"IELAH,MANAUUIR!IOG*DIORS(FN8DI(>, VlV/llivl M Csmwyiion, Bronina Ph«n Brottaa Dolurus, Piles, Triitid Ohwy^diii, TV T Toriadao Allan » Cruci) yn Mhenaa llfl IITI Pl»nt, lo^riadaii, D«»ylaw Tori- DUlllli adol, LlygaidacAmraniauDolnrue, Crafu, Scurvy, Gwy n^goti, Cy txml&a Poenua, Chwycidinkiau, Tiiryrdtn, Malaeti»o, &c. Y mse yn hyr cd ya ei effsith. R'nodd«r prawf arno. Gofyiirr ara GOMKH'b BALM, f .r wt-rch guu bIle ChuojisG a Gwerthwr PutALi, MghIiouh am Is 1ia. t:( u 'lanfonet L3oniewti Stamp-: aty D r^xntyddwr, Jacob HUGHKS, MaDufliCturwg Cneamt, Cardiff. IMPOKTANT TO ADVERTISERS. Y "CIAOltIAN'YD,n;' ESTABLISHED 181.1. — OFFICES: — Bridge Street, Xjlangefni. THE CLORIANYDD IS a WELcill NK.VVjspAfKH devotedt.o tLe interv of AulilOlJLi 1U KtJ witn h La.K.G>jK, CIRCULATION tiittu uu> Pæopt-r of the kind amount all ciaaees iu Au^le&ey & Camurvon&biro TRE "Cj()RI AN ï.DU tt btbe ONLX WELSU. 1jAPI>;k publietied in the Col, ntgv PRICE HALFPENNY. Published every TilURSD-kT ftlOKNING (ifarkst Day at Llangefni) in time fci the Murkal Ciira for remote piaces of ti;e Islancl. A GOOD MEDIUM FOR ADV EKTIaE.MEN.T3 CUAlIOhS AlonihAXS. pnBLisnuns: The North Wales Chronicle €o..Ld Y U CLORIAN YDD." SCALE OF CHARGES* Ptr Lui). Flinch. i-. d. h d. Parliameuiary Nonces 0 S i (J JProapeotasen o £ tm li- O' SHpfnie-t and Government ai.ti Ui "C'f V Notices 0 6 5 0 Election Adrtreseos, Le.al aul Public Noticea 0 3 g £ Seles of Real Property, Q; 3- 2 6 Concerts, Enteriairm«riH% und Miscellaneous Advertibeiuenu.. 0 2.. 1 The above Advertiafmenta are F-ie&t,,d by "Vype Measure, tlie aotoal prioo )ip>a■ n.-j'- TRADE ADVERTIS FiMENTS. These are inserted at lieat»on^b'a BlattSi varying according to space taken &uc r.r.moer of la-rn'ons ordered. The Charge for an luctt f-,iugio Columti Aolie > tisement is as follows:- 52 insertions at 6d pec wet k- 26 do at oo 13 do is cto For a. Two Inch Single Colo urn or am lr.«h UouWa Column:— 52 insertiond itt if pflr week. 26 do at lh 6.1 ("o 13 do 11: 2b do ffou » Three Inch Single Colurot. cr r,(i a-htlf Inches Doobld CoinoaM: — 52 insertions fit Is 6-j Vr.'r w<;e. 26 do at 2s 31 do 13 do at 3a Oti uu A oonsiderablo redRotioa hi naadu wta"n tri(ite. than Three Inches are taken. PAR iGPAJPH ADV 15! TIS^MSNTP- Charged as 4(1 per line; Spooial f>o.-ttion« ti f. 6 oey line. ( H'?AP ySEPAID ADVERTISEMENT* Under the baad of "Wanted," "To Lit," .„ he Sold," Jfert. W ne. ONCE. -'lC-;j :t _0. s. a. k d rf, 18 0 9 10 6 24 1 0 16 w 3a 13 19 6 4i I 6 20 3 0 RitUITTANCES-Cheques to he made p«ys.b)e tea the-NopTH WAL36 CHRONICLI COMPANX I td i' O. Or abac? to D. WILLIAMS. Stamp" uot. i«o-;iv(,d on tt!ca< k, exoeedirg Two Fhilli»gH »»d S'Xp nc^«. .Ir&. insertiaike charged jr» mta—Tv^^rinotji a i! rsplies ata to be ad^rcnud to the Ofbce. 1- Argraphwyd a obyhoeddwyd Qros y North T> also l Chroniole Company, Limited, gan Dati* WILLIAMS, yn y North Wales Chronitle a'r goons PriRtiog Works, Caaton HOQBO, High-stctet Ba<)»»r, yn Mhlwyf Banger,yn Sir DyCd Mawrik, Hydref 5,1897,