Hide Articles List

31 articles on this Page

----------Cynghor Dyogc-l-

Nodion o Fon,

Advertising

Llythyrau at y Goiygydd.

Advertising

Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru…

[No title]

Camgymeriadan Yawn Lwyà. a…

[ Y Gwyliodydd ' a'r Aelod…

----_-Eisteddfod Gaddriol…

----Flodion

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

B c r's --1

Caergyci.

LlsJifechsll

IILlangefni..

Llargristiolus-

Ivebo (g. J-:----:-;;0.I

Penrkosllisw.I

Pensarn (Amlwch).

Ipjnygroes

.--------------r w

News
Cite
Share

r w Cymarfa Ysgohon y Bedyddw^T (Dosbartli Llaa- geini). Cymialiwyd yr uchod yn Pisgali ddvdd Dun, v ]5eg cyfasoL Declireuwyd y cyfi rfodvdd am ddau a chwech or gloch Llywj-dd cyfarfod v prvdnawn yooedd Mr It. R. Parry, Bryn Ala, a chvfiirfod rr hwyr y Parch T, Fnmston, aoe feI arfer aethant drwv r STH1V5 ^amoiad^y Yr arwainydd ccrddo'rot vdoedd, Mr T. H. Hughes, Llangefni arholwr y rhai mewn oed, v Parch T. Frimston arholwr y plant, Mr Samuel Greenley. Gwn-ieth v rhai can- lynol eu rhan yn ganmobdwy iawn mewn canu. adrodd, ctc. Yiisses Jane, Eiizab^h. ac Ellen Owen, Caegarw; Lizzie Owen, Tyllwyd; Ellen a. Mary YYilliams. School: Mary WilMams. 'Refail; Mr John Williams, School (o Ysgol Fisgah) *IkilFIses Martha Owen. Ellen Thomas, :\1ri E. R. Owen, ac Owen Jones (o Ysgol Belau) Misses Mary Elizabeth Owen Jon s (o Ysgol B&lan) Misses Mary Elizabeth Ann Ellen YY illiams. Bridge-street. Llangefni; Mri David Jones. Mona View, Liang: fni; Robert O. Roberts. Pen'rallt-tecrace. Llangefni (o Ysgol Cil- dwrn). Rhanwyd y tystysgrifau'gan Mr R. R. Parrv (y ysgriien* dd sirol) i nifer fawr oedd wedi sefyll arhoiiad ac wedi cyrhaedd y safonau gofynol. Y sgot y Bel an oedd wedi pasio uwchaf yn y dosbarth eto eleni. a chan ei bod wedi enill y faner y tr'. thro agosaf i w gilydd, y mae yn feddiant terfynol iddynt yn awr, ac y r ysgol Lon yn haeddu cacmolianth neiilduof am ei hymdrech a'i llafur diflino. Daliwch atL _I Kefyd cafwyd anerchiadau g.m y rhai canlim,)! :-Y Parch W. Rees, Pontypridd, cyn-weiiiidog Cildwra Pisgah, yr hwn gafodd groesawiad CYIlë" ryfeddol; y Pareii T. Frimston, Mr R. R. Parry (llywyddion) Mi\ R. Davies. Ffridd John Owen, Llanfair a W. Pricnard, Llynfaes. Yr oedd v cyfarfodydd vn dda drwyddynt, ac yn ol tvstiola<th pawb yn dangos ol llafur mawr, a sicr i'w fod hon y gyinanfa dosbarth oreu a gaed eto. Talwyd dioiehiadau i Mrs Lloyd- Trehwfa Mrs Jonrs. Tyddyn-y-Cefn a Miss Davies. y Ty'nllidiart, am dda-rparu mor helseth tusgut yT ys- gol ion trwy rocidi iddynt eu gwala o de a bara brith, a therfynwyd. a phawb yn ymddangos wedi eu bodd- hau.—Ysgrifer.vdd v Dosbarth.

I ^ r .Perth .Amlw,-h.

Talwrn.

Valley.

Advertising

-------,_-----------Y Diweddar…