Skip to main content
Hide Articles List

31 articles on this Page

----------Cynghor Dyogc-l-

Nodion o Fon,

Advertising

Llythyrau at y Goiygydd.

Advertising

Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru…

[No title]

News
Cite
Share

Taliwvd ffrwd o oleuni, medd y "Liverpool Mer- cury, yn nghyfarfod Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru,o'r hwn y gwelir adroddiad mewn colofn arall, ar hanes cyfrinachol anghydfod Chwarel y Penrhyn; a chan fod y naill streic yn debyg iawn i'r Hall, mae i'r dadJeniadau ddyddordeb sydd yn hvy nag yn lleol. Cofir i'r cytundeb yn nglyn a'r ymdrechfa galed yn Methesda gael ei ddwyn o gwmpas trwy ymdrafod- aeth rhwng Mr W. J. Williams, ysgrifenydd cyffred- inol Undeb y Chwarelwyr, a Mr Lloyd Carter, eyf- reit-liiwr Arglwydd Penrhyn. Daeth Mr Williams, yr hwn oedd wedi bod yn wrthwynebol i roddi i fyny y ceisiadau i ddod i ddealltwriaeth, i'r penderfyniad na ddylai efe adael i unrhyw ffug falchder sefyll ar Ifordd trefniant heddychol, a mentrodd ar ei gyfrif- oldeb personol i waliodd ail-agoriad y trafodaethau, I gan gredu nad oedd eisieu ond yehydig fedr a (tyid- barhad ar y ddwy ochr i roddi terfyn ar yr helynt. Canlyniad hapus yr liaerllugrwydd hwn yw fod y chwaivl unwaith eto yn fan prysur i ddiwydiaut. Gall- esid tybio y buasai Mr Williams, fel un o'r trefnwyr gan y rhai y llyfnwyd ymaith y gwahaniaethau, yn I deilwng o fendithion heddvehwr. Yn mhell feI arall y l)u arno. Mor fuan ag y daeth yn wybyddus i ar- weinwyr y streic ei fod wedi cymeryd arno ei hun i wahodd adnewyddiad yr ymdrafoda.ethau,dechreuodd adran o honynt ci iselkau'fel bradychwr, a rhoddwyd cynllim ar droed i'w gospi trwy gymeryd oddiarno y swydd o ysgrifenydd cvifredinnl, ai dynu i lawr i safle clere i Mr Daniel,yr hwn oedd wedi methu ynholl- ol yn ei ymdrechion uchelgeisiol i derfyna y streic trwy gyfryngictd v Bwrdd Masnach. Yn Lapr.s, mae y cyn- llwyn wedi ei rwystro, ond yma wedi gadael ei foes- wers. Y mw wedi ei wneud yn fwy clir nag o'r blaen pethau mor fychain sydd yn sefyll ar ffordd cytundeb mewn anghydfod sydd 11 wnclo ag hapusrwydd mil- oedd. Mae yehydig wagedd t-raenus ni.f-.r fechan o gvnhyriwyi- yn cyfrif llawer mwy na Hwycldiart yr oil o gymydogaeth, a phan y mio gan ddvn gonest wroldeb i dafiu balchder i'r gwynt ei wobr yw erled- igaeth.

Camgymeriadan Yawn Lwyà. a…

[ Y Gwyliodydd ' a'r Aelod…

----_-Eisteddfod Gaddriol…

----Flodion

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

B c r's --1

Caergyci.

LlsJifechsll

IILlangefni..

Llargristiolus-

Ivebo (g. J-:----:-;;0.I

Penrkosllisw.I

Pensarn (Amlwch).

Ipjnygroes

.--------------r w

I ^ r .Perth .Amlw,-h.

Talwrn.

Valley.

Advertising

-------,_-----------Y Diweddar…