Hide Articles List

31 articles on this Page

----------Cynghor Dyogc-l-

Nodion o Fon,

Advertising

Llythyrau at y Goiygydd.

News
Cite
Share

Llythyrau at y Goiygydd. Nid ydj-tn i'n giffri/ol, a»i s■nm-vi'tn mw ^ohcb vjyr yn y golofn hon. I LLANGEFNI. Syr,—Nid heb yehydig betrusder yr wyf yn. cymeryd gafael .yn fy vsgrifbin i geisio ateb nodyn ynfyd ac ata-mserol "Trethdalwr," pa un a ym- ddangosodd yn eich rhifyn diweddaf, a hyny am y rheswm fy mod yn methu penderfynu pa un o ddau gynghor y gwr doeth sydd gymwysiadol iddo —"Ateb," ynte'r "Nac ateb." Swn drwg fel un siomedig am na fuasai ar y Cynghor Dinesig sydd yn rhedeg drwy ei holl ysgrif, a dechreua barotoi yr etholwyr ar gyfer yr etholiad nesaf drwy geisio dangos y gwelliantau (1) angenrheidiol a'r hyn wneid pe caffai ef le yn y Cynghor. Dechreua Trethdalwr ei ysgrif yn hynod iawn Rhodd- af ychydig ofyniadau i'r trethdalwyr yn gyntaf." I bwy yn ail, tybed? Gresyn na buasai wedi gofyn y ewestiynau ffol iddo ef ei hun yn gyntaf. Yna o bosibl buasai, wedi rhoddi ystyriaeth iddynt, yn gweled y ftolineb o feichio y trethdal- wyr a hwy. Y cyntaf o'i gwestiynau yw A ydyw y Cynghor presenol yn llywodraethu y farchnad yn briodolYdyw, mor bell ag y gall- wn weied i'r rhai o r tuallan, i r farchnad a'r Cynghor nid oes lawer o wahaniaeth i'w ganfod ragor nag yn y drefn flaenorol. Buasai yn haws ateb y cwestiwn yn llawnach pe buasai gan "Treth- dalwr ddigon o amynedd i aros heb ofyn y ewes- tiwn hyd nes y ceid marr.tolen gan y Cynghor. 2. A ydyw yn deilwng o'n tref i bob ysbwrial gael eu gadael ar yr ymyl lwybrau?" Beth olyga "Trethdalwr" wrth "ysbwrial?" Os nwyddau g^ve^thad^vy, atebaf ei fod yn deilwng i bob mas- naclvwr ddefnyddio ei balmant i'w dangos a'u gwerthu. 3. Paham mae yn rhaid i fasnachwyr ein tref roddi nwyddau allan i'w dangos mwy na rhyw dref arall?" Am yr un paham yn union ag y bydd ainaethwyr y sir yn dod a'u hanifeiliaid yma i'w dangos er mwyn eu gwerthu. Mae dangos nwydd neu anifail yn angenrlieidiol er eu gwerthu. Mae yn Llangefni fasnachwyr nas gall- ant wneud cyfiawnder a'u irwvddau heb gael eu rhoddi allan i'w dangos, ac os oes rhyw dref arall yn peidio gwneud hyny nid yw Trethdalwr" wedi enwi yr un na dweyd fod y cyfryw yn gwneud gwell mssnach ac yn well eu hamgylchiadau na'r dref hon. Pa. dref arall a olyga "Trethdalwr." Nid Llanerchymedd ac Amlwch, gam; mai yr arfer- iad yno yw rhoddi nwyddau allan. Os Caergybi a Bangor fedclylia, nid rhyfedd, nad oes nwyddau allan ynddyTit gan fod eu heolydd mor gulion- braidd ddigon o Ie i ddau "bicycle" redeg ochr yn ochr. Ond; am heolydd y dref hon, pe bydd; l yma ddigon o ddwfr fo nofiai y "Great Eastern" drwyddynt heb gyffwrdd a'r nwyddau fyddai ar yr ymyl livybrau. 4. Ai onid yw yn bryd i'r Cynghor ymysgwyd yn y mater?" Yn mhafater, Tretlidalwr 7" Onid ydynt yn ymysgwyd mewn digon o faterion diles eisoes, ac os y mater o glirio yr heolydd feddylir,gwae i Langefni y dydd hwnw. Gwae i ni erioed wel-.d Bwrdd Lleol a Chynghor Sir- ol. Nid yw y naill na'r llall ond wedi gwaethygu pethau yma, ond byth na wawried y dydd y byddo i'r Cynghor Dinesig jonyraeth i glirio yr heolydd. Fo arfonid y farchnad oddiyma, ac fe giliai masnach os eid i ddechreu beicliio pobl a man ddeddfau ffol. Mae ein tref wedi tyfu i'r peth yw heb Gynghor Sir na Plilwyf, a mwyaf ymyrir a hi gan Gyng- herwyr yn arncanu at Is personol, nid fvdd, heb fod yn werth i ymyryd a. hi o ijwbl. Sonia "Trethdalwr" yn niwedd ei lith am roddi y "cwd" i'r Cynghorwyr sydd heb fod o'r un farn ag ef. Beth yw ystyr y gair nid wyf yn gwybod, os nad eu troi jnnaitn o fod yn aelodau o'r Cynghor. Gwyddom fod ar y Cynghor presenol rai yn coleddu yr un syniadan a "Trethdalwr," a bydd rhai ohonyr.t yn myned allan y tro nesaf. —Ydwvf, etc., DINESYDD.

Advertising

Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru…

[No title]

Camgymeriadan Yawn Lwyà. a…

[ Y Gwyliodydd ' a'r Aelod…

----_-Eisteddfod Gaddriol…

----Flodion

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

B c r's --1

Caergyci.

LlsJifechsll

IILlangefni..

Llargristiolus-

Ivebo (g. J-:----:-;;0.I

Penrkosllisw.I

Pensarn (Amlwch).

Ipjnygroes

.--------------r w

I ^ r .Perth .Amlw,-h.

Talwrn.

Valley.

Advertising

-------,_-----------Y Diweddar…