Hide Articles List

31 articles on this Page

----------Cynghor Dyogc-l-

Nodion o Fon,

News
Cite
Share

Nodion o Fon, Mae yr arlunydd enwog Professor Herkomer yn bwriadu gwneud darlun mawr o Orsedd y Beirdd i'w arddargos yn y Royal Academy, Llundain. Bydd Hwfa Mon yn ei wisg dderwyddol yn sefyll ar y maen llog, a'r rnely w o swyddo'non yr Orsedd oil yn en gynau gwynion a gwyrddion, yn sefyll o'i ddeutu. Yr ydym yn deall nad yvv yr oil o'r beirdd, of- yddion, a'r cerddorion i fod yn y darlun. Yn WIr, byet(lai hyny broie yn anmhosibl, ond diau y gofelir fod blaenion pob dosbarth o blant atliiy- ttyn cae! Swahodcliad, ac y bydd y cynulliad mor gj-nrycnioladol ag y byddo yn bosibl. yn "wneud yr amgylchiad yn ff<Morol j fon Uj^Zi yn Ml>ta Coch ar lan r enaa y Inae v fan llo mae y proffeswr yn bwr- TT cJ"ttervd y'darlun Mae y Milwriad Charles H»r&r Mrs Lnter (Cerddore, yn aelodau anrhydeddus o'r Orsedd. Mae v gromlech henafol sydd pi y pare i ffurfio back- ground i'r darlun, a sicrheir ceryg pwrpasol 1iurfio cylch yr Orsedd. ,-r l' ,rYr ydym yn deall mai yT Archdderwy*Id Jtivia Mon sydd ivedi dewis daear gwlad ei en 0 yn safle i'r darlun dyddorol hwn—darlun ag s^dd yn sicr o dynu sylw mawr yn Llundain par. wedi ei gwblhau. Dyma engraiift eto o gariad ang- herddol Hwfa at ei wlad ond, ar waaan 1 hyny, pa wlad mor deilwng a gwlad Fon 1 fod yn sa e i ddarlun fel hwn ? Dyma lie bu y Dervvy on yn cartrefu am genedlaethau. Mae y gwisgoed nowyddiorl yma wedi gwedd-newid- Gorseda y Beirdd yn liollol, ac wedi gwn'eud v cynulliad yr un rhyfeddaf ar wyneb y ddaear. Heblaw hyny, i bawb sydd yn sylwi yri fanwl, mae'n dangos yn eglur mai creadur anghyson iawn ag ef ei hun ydyw bardd, fel pawb o blant Adda. Mae cynhwrf mawr wedi bod yn y wlad yma ers tro bellach oherwydd dyfodiad y Pabyddion Gymru, a phan benodwyd y Tad Mostyn i'r s-wyud o archoffeiriad clros Gymru-wel, yr oedd y llanw Pabyddol am orlifo dros y Dywysogaeth ar un-. waith. Clywsom rai o feirdci-bregethwyr yr Or-1 sedd yn dweyd y drefn yn hallt in own pregeth yn ia erbyn y Pab a'i gardinaliaid, ac yn wir, clywsom fwy nag un o aelodau yr Orsedd yn gwneud gwawd i o offeiriaid eir; gwlad am wisgo gwenwisg tra yn gwasanaethu yn y eysegr, ond gwelsom y bobl liyn 0 gyleh y niaen llog yn eu gwisgoedd lliwiedig, yn edrvch mor ddifrifol ag yr edrychodd y Pab ol Kufam yn raunudau difrifolaf ei fywyd, ac yn edrych mor hunanfoddhaol yn eu gwynwisgoedd as yr edrychodd yr un archesgob erioed. 0 y dywed rhywun fod Gorsedd y Beirdd ai chyflawniadau yn ddefod arbenig perth vrol. i'r 9 Gymreig ers cenedlaethau, ac y dylid ei ehadw yn fyw Mae y Proffeswr Morris Jones wed. profl uwchlaw am'neuacth mai defod a ddaeth 1 aiJKnad yn gydmarol ddiweddar ydyw, ondi rhoduwcii ei bod yn hen, ac yn dyfod i lawr yn' sytii o ddyddiau y Denryddon, beth sydd i fod » wiielom in a hi y dyddiau hyn? Mae dyddiau Uerwyadiaetii wedi darfod yn amser Tudur Aled, pan oedd holl feirdd Cymru ynBabyddion. "Llun- ier i gall haner gair." 11 o Mae yn ofid i lengarwyr, ac i adnabyddion y di- weddar Barch Kilsbv Jones, i ddeall fod ei lyfr- gell werthfa^T, yr hon a gynwysai gasgliad ehel- aeth o lyfrau Cymreig prinion, yn nghyd ag amryw inion, nghyd ainryw 11 lawysgrifau wedi ei gwerthu yn ddiweddar am I swm cyv.'ilyddus o fychan. Oni ddylasai awdur- dodau ein Oolegau Genedlaethol fod a'u llygaid yn agored i sicrhau trysorau fel hyn? Mae ar Bwyllgor Cymarfa Ddirwestol Mon rai aelodau node dig am eu hystyfnigrwydd. O ran hyny, mae ar#bob pwyllgor greaduriaid tebyg. Pobl gall, gwybodus, ac yn cario meddyliau ucliel ohonynt eu hunain ydyw y rhai hyn, fel rheol. T diwrnod o'r blaen ymgyfarfu y pwyllgor hwn i benodi lie a dyddiad y gymairifa eleni; a phas- iwyd ei bod i'w chynal yn Amlwch ar ddiwrnod "ffair ddiwedd y cyrhauaf," yn Llanerchymedd, un o ffeiriau pwysicaf y flwyddyn yn ein gwlad. Mae nifer fawr o ddirwestwyr mwyaf selog y sir yn teimlo yn neillduol o siomedig, ac yn ofni yn fawr am lwyddiant y Gymanfa. Da genym ddeall fod y ditwestwr pybyr Mr David Williams, o Lan- orchjmedd wedi protestio yn y modd mwyaf dig am 7niol yrt erbyn y dyddiad, ond i ddimpwr- pas. Yr oedd rhai o "wyr mawr" y pwyllgor yn gweled yn wahanol, a gwyr pawb mor hawdd yw J gan liclodau gweiniaid o bwyllgor fel hwn i droi i'w I caniyn. I Wrtli son am Lanerchymedd, efallai nad pawb .sydd yn gwjbod mai yma yn y flwyddyn 1835 yr agorwyd y ty cyhoeddus dirwestol cyntaf yn JiTghymru. Gel-wid y lie "Ty C(lfi ("yme rolcleb," Sefydlttyd y ty o dan nawdd Cymdeithas Cym- edroldeb Llanerchymedd. Y prif symudydd gyda'r aelios dirwestol yn Mon y dyddiau hyny ydoedd y diweddar Barch Evan Davies (EtJ. Del- ta). PENRI,

Advertising

Llythyrau at y Goiygydd.

Advertising

Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru…

[No title]

Camgymeriadan Yawn Lwyà. a…

[ Y Gwyliodydd ' a'r Aelod…

----_-Eisteddfod Gaddriol…

----Flodion

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

B c r's --1

Caergyci.

LlsJifechsll

IILlangefni..

Llargristiolus-

Ivebo (g. J-:----:-;;0.I

Penrkosllisw.I

Pensarn (Amlwch).

Ipjnygroes

.--------------r w

I ^ r .Perth .Amlw,-h.

Talwrn.

Valley.

Advertising

-------,_-----------Y Diweddar…