Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

| BtJioliad Dwyrdnb i tiiv…

Eglwys Gadeiriol Bamgor.

1 - ! Cyffredinol. !

[No title]

Urddiad yn Esgotaeth Xlandaf-

NODION O'Kj-Lfh.tWK .r.1:n.i1'.1¡j!.:L'ttt.

News
Cite
Share

NODION O'Kj-Lfh.tWK .r .1: n. i 1'.1 ¡ j!. L' ttt. Cyflwyi<wyrd tysici> i Mr Short, arolvgydd yit-i golion, yn Merthyr Sadwrn. 1fae parti o gaji*orion o Ferthvr yn cychwyr) it L nol Dalaethau jr wythnos ar ol y r.esaf. Y mae y Parch D. M. Davies. curad Abergwili, wedi derbyn bywoliactfc Tree^ Ty DdewÎ. Y mae Mr n<ib "sedi dechreu ar ei vreinidijg* aeth yn Carmel, ^sw<iciicaegurwen, o dar.. am- lelb. iadau cysurus. Cynygiodd E:1, Ty Ddewi fywoliaeth Llatn darog i'r Parch W. R. Lloyd, curad Pembrc, ac y mae yntau wedi i derbyn. Yn y rhifyn prest-iiol o Young ales, vsgrifiana Mr T. H. Thomas, Caerdydd, ar roddi lie i arfau Cymru ar luman ac arim bath y deyrnas. Y mae y neua«ii newydd yn ^Irviamai;; yn 4ii,- fod yn mlaen yn rkagryrol. id ydym yn medd-. wl bod y gauaf nesaf heb ei gwasanaetL Y mae eglwys y Pant-teg, Ystalyfera. wedi rhoddi allan contract, n chapel newvdd. Cyst tua thair mil o bunaiu Bydd yn addum i'r lie. Mewn canlyrSad ) farwolaetl C^ilyie. sib- rydir y bydd i'r gwoithiau yn, y Black Mountaån fyned dan y mrothwyl. Hyden'r na sai' y gwaithu, Y mae Dr. Parker wtdi addaw llywyddu yn y V'yfarfod cyhoeddua a gynhelir yn nglyn ag ym- weliad Undeb yr Anxibynwyr Cymreig a Llu»- dain yn Mehefin, 18S8. Y mae glofa werihfawT Hendreletis wedi newid dwylaw yn ddiweddar, a hyny, meddir, am swm mawr o arian. Dywedir fod y cwmni ncwydd yn U4 cryf, ac yn debyg o wneyd ei ol ar ardai Yw tradgynlais. Yn ol adroddia.d Piifgwfcj&tabl Morganwg, cy- huddwyd 55811 a chospwyd 4582 o bersonau yn y sir hono yn ystod y tri mis diweddaf, sef cyn- ydd o 483 ar y miftoedd cyfattebol yn y fiwyddyn v ddiweddaf. Teimlid anfantais fawr yn Mhont^ar-dawe oddi wrth y ffaith fod yr ysgol i'r plant Ileiaf mor bell o'r lie. Gomeddid, mae yn debyg. roddi lie i adeil- adu ysgoldy yn nes na j-aner y ticrdd i Ynysmeu- dwy, ond Vmddengys yn awr ein bod yn myned i gael ysgol ar unwaith. I Dyma englyn sydd ar fedd taid a nain y diwedd ar Archddiacon Griffiths yn mynwent Eglwys- wrw: — Cofiwch diwygiwcli tich sgwcdd-hob oedran Sy'n edrych ein hanedd; Arafwch. mae'n daith ryfedd, Symud o'r bywyd i'r bedd. Y Parch J. G. Mathias, ciwrad St. John, Hafod (Abertawe), gafodd fywoliaeth K^lvev. vr hon aeth yn wag yn ddiweddaa-drwy farwolaeth y Parch T. Williams. Yr1 oedd deg-ar-hu £ ain yn y rhedegfa em dani. Y inao&r fywoliaeth' yn werdh 230p y flwyddyn, ynghyd a phalas i fyw ynddo. Y mae y Parch Mr Williams, gynt o St. Flor- ce, sir Benfro, -wedi caei gahvad o Bamveld, Wisconsin, ac y maw wedi cydsynio a hi ac wedi ateb. Yr oedd yr, disgwyl ei deula i lanio y dydd- iau cyntaf yn Medi. Yr otdd yn Nev; York yn eA cyfarfod, ac yn cychwyn odcliynOi am eu cartref newydd yn y Gorllewin. Cymdeithas fywiog yw Cymdeiclias y Cymmrod- orion yn Abertawo. Dechreua ar ei thymor ar y 14eg o'r mis hwn gyda chwrdd cymdeithasol. Uin I o'r darlitliwyr elem fydd y Deon flowell, yr hwa sydd wedi addaw ymdrin ax "Emynyddiaet h Gym- •reig. Dyma destyn y gall y Deon skrod ;rno, oherwydd mae yn wn o'r ieirniaid goreu ar emyn- yddiaeth. Cwynid ar hyd y blynyddoedd- yn RhiwfawT fod yr ysgol ddyddiol yn rhy anghyfleus. Buwyd droion yn ceisio darbwyllo y bwrdd ysgcl* i gy flen- wi y diffyg. Deallwn y awr fod Swyddfa Addysg wedi cydsynio a chaia y bwrdd i adeiladu ysgoldy yma ar unwaith. Felly, gall plant y Rhiw yn fuan ganu yn iach i ystormydd Penlane ar eu taith i GwmllynfelL Da genym sylwi ar lwyddiant Mr W. Trevor Evans, Treforris, fel <anwr. Y mae efe yn enill j ffafr y mhob niani Ue y cano. Er dyddiau y di- weddar Eos Morlais (medd newyddiidur dvddiol) y mae Mr W. Trevor Evans, Tref orris, yr hwn a gafodd uchel gymeradwyaeth ychydig amser yn ol gan Madam Patti, yn dyfod yn tfefryn cyffred- inol gan y Cymry." Talodd y Parch, John Evana (Eglwvsbach) ymweliad ag Abertawe yr wythnos ddiweddaf, a bu yn pregethu yn Gymraeg a Saesneg vn nghapeli y dref i dyrfaoedd lluosog. Nos Iau "darlitliiodd yn nghape1 Gomer i lonaid capel o bobi, ax Yr Aipht a Phalestina." Yr oedd yr elw i gape! Taber- nacl (W.), Alexandra-road, ac y mae y brodyr yn sicr o fod wedi manteisio oddiwrth vmweliad y pregethwr enwog. Bu yn Nghwmllynfell helynt fawr parthed cael tafarn newydd i'r ile. Mewn canlvniad i cynrdd mawr y lie, apeliodd Mr Bevan, Castle Heud, riu drwydded ar westy newydd fwnadai adeiladu. Mr S. T. Evans, A.S., oedd cyfreithiwr Mr Bevan, a Mr Leader oedd gan bobl y lie. Wedi treulio tua dwy awr i ddwyn tystiolaethau dros ac ni er- byn, cyhoeddodd yr usiut4iaid eu bod yn gwrth'jd y drwydded. Yn Abergwili, ordeiaiodd a thrwyddedodd Esgob Ty Ddewi y rhai canlynol yn guradiaid: — Thomas Davies, Coleg Dewi Sant, yn gurad Ban- gor, Ceredigion; William Henry Davies yn gurad Llanfihangel Geneu'r Glyn, Ceredigior; David Jones yn gurad Llanartli a Llanirja, Ceredigion; Thomas Maddock Jones yn gurad Llandefeiliog, sir Gaerfyrddin; Francis Price yn gurad Llan- gadog a Llangenni, Kir Frycheiniog. O Goioc Dewi Sant y deuai yT oil. S Dyma engraifft ddoniol o annibyniaeth gerwin Kilsby, a meddalwch un c'i gyd-weinidoglon. Y ddau yn teithio gyda'r tren a'r dywydd dipyn yn oer. Gan fod golwg ryrJlyd braidd. ar ei gydym- aith, tynodd Kilsby fflasgen frandi o'i logell, gyda dyweyd, cymerwch ddyferyn o hwn i dwymo tip- yn ar eich gwaecl "Na wnaf wir, diolch ddim yn y fan yma" (yr oedd teithwyr eraill yn y cerbyd). O'r goreu ynte." ysgomiai. Kilsby, "mi gymeraf fi goniiad, fel gwrthdystiad yn erbyn rhagrith Y mae'r Deon Howell wedi gwahodd Mr D. Jenkins, Mus. Bac., i roddi perfformiad o'r draith- gan Dewi &.ht yn Eglwys Gademoi iy Ddewi. Arweinir y perfformiad gan Mr D. Jenkins ei hun a chymerir rhan ynddo gan y prif gantorion Cvm- reig, gyda chorau o Aberteiif, Nefern, Abergwaua, Ty Ddewi, Solfa., a Hwlffordd. Dyma rywbeth newydd yn hanes eglwysi cadeiriol Cymru. Ond }1',id yw ond canlyniad naturiol peth newvdd arall — presenoldeb dyn fel Boon Howell yn sedd deon. y> rth bregei.hu yn Eglwys Dewi Sant, cyfeir- J diweddsr Archclaiacon a! on JJ ?• oedd yr Archddiacon ymadaw^lig (meddai y Deon) yn ddyn athrawiaeth, carys yr oead ei ddysgeidiaeth yn =,g a chynwysfawr, ai í gyxiymdeimlad yn llydan a ma.rfiydig. Yn ei ddyddiau boreuaf yr oedd pensonoliaeth, Duwdod, a swyddi yr Ysbryd Gkn yn dai lie hynod r>.n>iwg yn ei fywyd a'i ddysgeidiaeth. Yr oedd yn ddyled- un am ei gychwyniad yn ngwirioneddau mawr y grefydd Gristiorogol i'r addysg ofalus a gafodd yn y cartref Cristionogol yr oedd mor hen o hono, ac i'r hwn y carai ddychwel am orphwysdra ac ad- newyddiad. Yr ocdd ardal ei fadoed yn ffrlOn- ell llawenydd iddo bob amser, ac yr oedd prrdr- ferthweh hen ardal ei cartref fel pe yn ei ysbrvc'oli ag yni a bywyd newydd. Fe ailai fod yno rai yn cofio ei ddyfodiad i'r plwyf dros ddeugain mlyudd yn ol. Fe gofient ei Tod y pryd hyi y yn llawn o nerth ac yni cryf. A phwy a'i clywodd vn y drdd- iau cynar hyny a allai byth ei anghofio ? Y gy newid a fu er yr amser hwnw Ni chihai y di- weddar archddiacon rhag cefnogi hosjon oedd yn anghymeradwy gan y lluaws. Mynych y crifruai wrthwynebiad a cherydd, ond cafodd ci wobr yn muddugoliaeth agos bob symudiad cyi:o:?ddus a gefnogai. ac enillodd ddiolchgarwch cenedl ag yr oedd efe bob amssr yn rhoddi iddi y He blaenaf yn ei galon.

---.-------------] Yagel Ganolradd…

.-..

.cabydci.ia,L,u a Phrotestaduetli

---------Y Gyngres Eglwysig.…

Ffeithiau ynNgh^ IchJapan

I-......---- -Pwllheli a Mr…