Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

| BtJioliad Dwyrdnb i tiiv…

Eglwys Gadeiriol Bamgor.

News
Cite
Share

Eglwys Gadeiriol Bamgor. j AGOR YR ORGAN NEWYDD. Cafodd yr organ newydd yri v Brifeglwys, yr hon y cymerwyd amryw fisoedd i'w hadeiladu, ti hagor ddydd Mawrth diweddaf, yr hyn a ddygodd yn nghyd y cynulleidfaoedd mwyaf a welwyd yn yr Eglwys Gadeiriol ers llawer o flynyddoedd. Cycliwynwyd y mudiad i adnewyddu yr organ ddeunaw mia yn. ol trwy i gyfaill "dienw" gynyg 250p ar yr amod fod i gynllun helaethach o ad newyddiadn'ø,'r un fwriedid ar y dechreu gael ei gario allan. Mewn canlyniad rhoddes y Deon ei gefnog&eth ddi-ildio i'r amcan, ac anfonodd Mr T. Westlake-Morgaii (organydd y Brifeghvys) allan apeliadau am gynorthwy arianol led-led y wlad, ao i'w yni a'i ddyfalbarhad ef yn benaf y mae twf gwastadol y grodfa i'w briodoli. Eisoes mae y tatùsgrifiadau i'r gronfa yn cyrhaedd 1631p 9s 6c ond, er cystal y swm, mae cryn lawer mwy yn eisiam er clirio yr holl draul. Rhoddodd Mrs Assheton Smith y 32-foet trombone fel anrheg blwyddyn y Jiwbili, ac ar ben hyny rhoddes lOOp mewn arian, tra y bu i Mr Assheton Smith hefyd gyfranu'r swm o 275p. Yn mhlith eraill o'r hn- ysgrifwyr penaf y mae 300p oddiwrth Arglwydd Penrhyn y Misses Hughes, Bryn Menai, 50p; Dug Westminster a Mr R. R. Pritchard (ysgrif- enydd y Siapter), 25p yr un; Esgob Bangor, Ar- glwydd Boston, Deon Bangor, Milwriad yr An- rhydeddus W. E. Sackville West, a Chwmni y "North Wales Chronicle," 20p yr un; y Milwriad Henry Platt, C.B., 15p Syr H. J. Ellis Nanney, Barwnig, Mr J. Lloyd Griffith (Caergybi), a Mr Trevor Hughes (Glascoed), 10p 10s yr un; ynl nghyda lOp yr un oddiwrth Arglwydd Harlech, Arglwydd Tredegar, yr Anrhydeddus F. G. Wynn (Glynllifon), y Parch Canon Rees (precentor), y Meistri R. R. Rathbone, R. Luck, H. C. Vin- cent, a Jarvis a Foster. Mae yr organ, yr hon a ail-adeiladwyd gan y Meistri William Hill a'i Fab, Llundain, yn. offeryn godidog; ac, yn ychwanegol at fod y fwyaf yn v Dywysogaeth, bydd y bedwaredd organ fwyaf a adeiladwyd gan y ffirm hono i eglwysi cadeiriol: y tair eraill ydynt Eglwysi Cadeiriol Westminster, adeiladwyd gan y ffirin hono i eglwysi cadeiriol: y tair eraill ydynt Eglwysi Cadeiriol Westminster, York, a Peterborough. Mae y "specification" fel y canlyn: Great Orgsn (17 stops), CC to A, 58 notaq.- 1 Double Open Diapason, metal, 16 feet, 58 pipes; 2 Bourdon, wood, 16 feet, 58 pipes; 3 Largo Open Diapason, metal, 8 feet, 58 pipes 4 Small Open Diapason, metal, 8 feet, 58 pipes 5 Stopped Diapason, wood, 8 feet, 58 pipes 6 Clarabella, wood, 8 feet, 58 pipes; 7 Spitz Flute, metal, 8 feet, 58 pipes 8 Viol di Gamba. metal, 8 feet, 58 pipes 9 Harmonic Flute, metal, 4 feet, 58 pipes; 10 Stopped Flute, wood, 4 feet, -58 pipes 11 Principal, metal, 4 feet, 58 pipes 12 Twelfth, metal, 13 feet, 58 pipes; 13 Fifteenth, metal, 2 feet, 58 pipes 14 Mixture (IV ranks), metal various, 232 pipes; 15 Contra Posaune, metal, 16 #feet, 58 pipes 16 Posaune, metal, 8 feet, 58 pipes 17 Clarion, metal, 4 feet, 58 pipes total, 1160 pipes wind pressure, 3 inch (stops 3, 15, 16, and 17, 4 inch. Swell Organ (14 stops), CC to A, (58 notes.— 18 Bourdon, wood, 16 feet, 58 pipes; 19 Open Diapason, metal, 8 (feet, 58 pipes 20 Violoncello, and metal, 8 feet, 58 pipes 21 Lieblich G'e- dact, wood, 8 feet, 58 pipes; 22 Echo Violin, metal, 8 feet, 58 pipes; 23 Voix Celeste (B flat), metal, 8 feet, 48 pipes 24 Flauto Traverso, wood, 4 feet, 58 pipes; 25 Principal, metal, 4 feet, 58 pipes 26 Octavin (harmonic), metal, 2 -feet, 58 I pipes 27 Mixture (IV ranks), metal, various, 232 pipes; 28 Contra Fagotto, metal, 16 feet, 58J pipes; 29 Cornopean, metal, 8 feet. 58 pipes 30 Oboe, metal, 8 feet, 58 pipes; 31 Harmonic Clari- on, metal, 4 feet, 58 pipes total, 976 pipes wind pressure, 3 inch P-tops,25, 28, 29, and 31, 4 inch. Choir Organ (12 stops), CC to A, 58 notes (all enclosed in a separate swell ebox).-32 Lieblich Gedact, wood, 16 feet, 58 pipes 33 Geigen Prin- cipal, metal, 8 feet, 58 tpipes; 34 Stopped Diapa- son, wood, 8 feet, 58 pipes 35 Dulciana, metal, 8 feet, 58 pipes 36 Viola, metal, 8 feet, 58 pipes 37 Vox Angelica (B flat), metal, 8 feet, 48 pipes; 38 Unda Maris (II ranks), metal, 8 feet, 96 pipes 39 Rohr Flute, wood and metal, 4 feet, 58 pipes 40 Suabe Flute, wood, 4 feet, 58 pipes; 41 Gem- shorn, metal, 4 feet, 58 pipes; 42 Harmonic Pic- colo, metal, 2 feet, 58 pipes; i,3 Clarionet, metal, 8 feet, 58 pipes total, 724 pipes wind pressure, 2| inch. Solo Organ (9 stops), CC to A, 58 notes (enclosed in a separate Swell Box, except Tubas).—44 Har- monic Flute, metal, 8 feet, 58 pipes 45 Harmonic Flute, metal, 4 feet, 58 pipes 46 Viol d'orchestre, tin, 8 feet, 58 pipes 47 Orchestral Oboe, tin, 8 feet, 58 pipes 48 Cor Anglais, metal, 16 feet, 58 pipes 49 Vox Humana, metal, 8 feet, 58 pipes; 50 Musette, metal, 8 feet, 58 pipes 51 Contra I Tuba, metal, 16 feet, 58 pipes.; 52 Tuba Mira- bins, metal, 8 feet, -58 pipes total, 522 pipèS; wind pressure, 4 inch tubas, 10 inch. Pedal Organ (12 stops), CCCCto F, 30 rotes.— 53 Double Operi Diapason, wood, 32 feet, 30 pipes; 54 Open Diapason, wood, 16 feet, 30 pipes 55 Open Diapason, metal, 16 feet, 30 pipes 56 Violone, wood, 16 feet, 30 pipes 57 Bourdon, wood, 16 feet, 30 pipes 58 Quint, wood, 12 feet, 30 pipes 59 Violoncello, wood, 8 feet, 30 pipes 60 Bass Flute, wood, 8 feet, 30 pipes 61 Fif-1 teenth, metal, 4 feet, 30 pipes 62 Contra Trom- bone, wood, 32 feet, 30 pipes 63 Trombone, wood, 16 feet, 30 pipes; -64 Trumpet, metal, 8 feet, 30 pipes total, 360 pipes wind pressure, 4 inch 32 feet reed, 6 inch. Couplers, Ietc.-65 and 66, Swell to Great (left and right); 67 and 68, Great to Pedal (left. and right); 69 and 70, Solo to Great (left and right) 71, Choir to Great; 72, Swell to Choir; 73, Solo to Choir 74. Swell to Pedal 75, Choir to Pedal: 76, Solo to Pedal 77, Swell Octavo; 78, Swell Sub-Octave; 79, Solo Octavo: 80, Solo Sub- Octave 81, Great (Sub-Octave 82, Pedal Octave 83, Pedal to Great Pistons; 84, Pedal to Swell Pistons; 85, Pedal to Choir Pistons 86, Swell Tremulant; 87, Solo Tremulant. Accessories. -Four Combination Pistons to Great Organ; Four Combination Pistons to Swell Organ Four Combination Pistons to Choir Or- gan Four Combination Pedals to Pedal Organ (or in conjunction <with stops 83, 84, and 35) Three Poppet Pedals (on and off)-swell to great, great to pedal, solo to great; Three balanced Cres- cendo Pedals (swell, solo, and choir), not, how- ever, placed in (the centre of the Pedal board. Parotowyd y "specification" uchod gan Mr Westlake-Morgan, ac yr ydoedd wedi ei spredio dros bedair o "manuals" a "pedals:" bu iddo hefyd gorphori rhan fawr o beipiau yr hen organ yn y newydd. Chwythir yr organ gan nerth dwfr (hydraulic power), felly yn gwneud i ffwrdd a gwasanaeth chwythwr o hyn allan. Dydd Mawrth yr oedd y Brifeglwys yn ganol- bwynt atdynfa i bersonau o bob parth o'r esgob- aetn, ac yr oedd gan yr awdurdodau cyfrifol am y trefniadau orchwyl antiawdd i gyfarfod, a'r nifer anferth o geisia.dau am docynau mynediad i mewn. Yr oodd yr adeilad cysegredig yn orlawn yn yr organ-ddadganiad y prydnawn ac yn mherffonn- iad yr oratorio yn yr hwyr, a methodd llawer fyned i mewn o gwbl.' Am haner awr wedi naw cynhaliwyd "matins (plaen), yn cael ei ddilyn gan wasanaeth byr o gyflwyno yr organ newydd, y gweddiau cyflwyn- aadol yn cael eu darllen gan yr Arglwydd Esgob Lloyd Am anardfleg o'r gloch y boreu yr oedd gweiiy vddiad corawl o'r Cymun Bendigaid. Y gwein- yddwr oedd y Tra Pharchedig Ddeon, a chynorth- wyid ef gan yr Hybarch Archddiacon Pryce, yr Hybarch Archddiacon Williams, a'r is-ganoniaid. Y pregethwr oedd y Parch E. T. Griffith, M. A., ficer Trevethin, Pontypwl, yr hwn a gymerodd fel testyn 1 Pedr ix 11. Llywyddwyd wrth yr organ gan Mr Westlake-Morgan. Yn y prydnawn yragyrullodd torf aruthrol i'r hen deml, nes llanw pob congl o honi, i wrandaw yr organ-ddatgamad gan Syr Walter Parratt (or- ganydd Capel Sant Sior, Windsor). Yn ystod y perfformiad dyrchafodd ysgrech sydyn o ganol yr eglwys, yr hyij a greodd gyffro mawr yn mhlith y gynulleidfa. Erbyn chwilio, cafwyd fod y waedd yn dyfod oddiwrth foneddwr oedd wedi syrthio mewn llewyg, yr hyn a achosodd i'r gwaed ffrydio'n dost o'i ffroeftftu. Mawr frawychwyd nifer luosog o'r presenolson, ac yr oedd -pawb o'r bron yn sefyll ar eu traed yn biyderus hyd nes cymerwyd y boneddwr ymaith ond ni fu toriad ar y "recital." YI;( yr hwyr drachefn cafwyd perfformiad o'r oratorio "Daughter of Jairu»" (Stainer), yn cael ei blaenori gan antiphon, In the city of the Lord" j (allan o'r "Bangor Pontifical") gan J. T. Field. >Yr oedd yno gor o gaoit yn eu girenwisgoedd, yn cael eu cynorthwyo gan oddeutu 40 o ferched. Chwyddwyd cor y Brifeglwys fel hyri gan gynorth- wyon o Eglwys Crist, Caernarfon; ac Eglwys Crist, Llanfairfechan. Syr Walter Parratt a ly- wyddai wrth yr organ, a'r unawdwyr oeddynt— Madame Clara Leighton (soprano), Mr William Davies (tenor o Brifeglwya St. Paul), a Mr Charles James (bass, o Brifeglwys Bangor). Gwnaeth y cor a'r unawdwyr eu gwaith yn rhagorol, ac i fodd- lonrwydd cyffredinol.

1 - ! Cyffredinol. !

[No title]

Urddiad yn Esgotaeth Xlandaf-

NODION O'Kj-Lfh.tWK .r.1:n.i1'.1¡j!.:L'ttt.

---.-------------] Yagel Ganolradd…

.-..

.cabydci.ia,L,u a Phrotestaduetli

---------Y Gyngres Eglwysig.…

Ffeithiau ynNgh^ IchJapan

I-......---- -Pwllheli a Mr…