Hide Articles List

12 articles on this Page

| BtJioliad Dwyrdnb i tiiv…

Eglwys Gadeiriol Bamgor.

1 - ! Cyffredinol. !

[No title]

Urddiad yn Esgotaeth Xlandaf-

NODION O'Kj-Lfh.tWK .r.1:n.i1'.1¡j!.:L'ttt.

---.-------------] Yagel Ganolradd…

.-..

.cabydci.ia,L,u a Phrotestaduetli

---------Y Gyngres Eglwysig.…

News
Cite
Share

Y Gyngres Eglwysig. Z:A. Y mgynullodd y Gyngres Eglwysig am y flwydd- yn hon yn Nottingham, a dechreuwyd ar y gweith- rediadau brydnawn {Llun, pan y cynhaJiwyd cvf- arfod i famau, ar yr hwn y llywyddwyd gan Esgob Derby ac y cafwyd papyrau ac--ane-rehiadau gam, y llywydd, gan yr Arglwyddes Frederick Cavendish, y Canon Winnington Ingram, a Mrs Isaac. Daeth. cynulliad da yn nghyd, a chafwyd cyfarfod da yn mhob ystyr. DYDD MA WRTH. Erbyn nos Lun yr oedd cynrychiolwyr wedi dylifo i'r ddinas vo bob rhan o'r wlad. Yr oedd y pwyllgor lleol wedi gwneud trefniadau helaeth i wneud ymwelwyr a'r Gyngres mor gartrefol a chysurus ag oedd modd. Y llywydd ydoedd Es- gob Southwell, ac am ddeg o'r gloch boreu Mawrth croesawyd aelodau y Gyngres yn swyddogol gan y Maer yn y Gyfnewidfa, yr hyn a fawr werthfawr- ogid ganddynt. Am unarddeg o'r gloch ffurtiwvd gorymdeithiau i fyned i'r gwahanol eglwysi, yn y rhai ,y pregethid fel y canlyn: —Eglwys St. Mair, g3U' Archesgob Caergaint; Eglwys St. Pedr, Es- gob Iowa; Eglwys Sucinton, Esgob Argyll a'r Ynysoedd; Eglwys y Drindod Sanctaidd, Esgob Calcutta. Cafwyd cynulleidfaoedd mawrion yn mhob un o honynt, a llanwyd yr heolydd gan ed- rychwyr tra yr elai yr esgobion a'r clerigwyr i'r gwahanol eglwysi. Ar ol ciniaw ymgynullwyd i Nuuadd Albert, pryd y traddododd y llywydd ei ANERCHIAD AGORIADOL, yr hon oedd JIIU1 dra. theilwng o'i arglwyddiaeth a r Gyngres. Ar ol yr anerchiad cafwyd ymdra- fodaeth fuddiol ar "Drefniad y Cymundeb Anglic- anaidd," pwnc a gyflwynwyd i'r Gyngres gan yr Esgob Barry. Dygodd Esgob Salisbury yn miaen fater pwysig arall, sef "Corph Canolog Ymgyng- honadol," tra y dygwyd pynciau teraill i sylw gan Esgobion Calcutta ac Auckland. • if^r,awT ,7edi saitl1 J11 yr hwyr cynhal- iwyd cyfarfod arall yn yr un neuadd, yn yr hwn yr ymdnniwyd ag amryw faterkai yn dwyn cys- ylltiad ag Amddiffyniad Eglwysig a'r Drysorfa Gynahaethol. Yn y cyfarfod hwn siaradwyd gam Arglwydd Balcarres, A.S., Iarll Selborne, Deon Norwich, a Syr Henry Bemrose, A.S. Yn Neuadd Victoria, o ugain munud i dri hyd bump o r gloch, cynhaliwyd cyfarfod i ymdrin a pnynciau Duwinyddol, tan lywyddiaeth Esgob Henffordd, yn yr hwn y cafwyd anerchiadau gan Syr G. Stokes, yr Archddiacon Wilson, y Parch A. C. Headlam, a'r Canomi Sanday. Am wyth yr oedd y neuadd yn orlawn o weithwyr, ar gyfer y rhai yr oedd materion yn dal cysylltiad agos a hwy wedi eu darparu. Llywyddid gan Esgob South- well, ac anerchwyd y cyfarfod gan Canon Wirming- ton Ingram, Archesgob Caergaint, Arglwydd Hugh Cecil, A. S., a Deon Rochester. DYDD MERCHER. Esgob Lichfield a lywyddai dros gyfarfod y boreu yn. y Victoria Hall, yn yr hwn y darllenwyd papyr ar "Gynydd bywyd a meddwl yn Eglwys Lloegr yn ystod y cyfnod Victoraddd" gan Esgob Ripon (Dr. Boyd Carpenter); a chymerwyd rhan yn y drafodaeth ddilyno1 gan Brifat-hraw Ridley Hall, Caergrawnt; Mr H. O. Wakeman, a'r Parch J. Llewelyn Davies. Llywyddid drosyr eisteddiad boreuol yn yr Albert Hall gan Esgob Southwell, pryd yr oedd tua 1500 o bobl yn bresenol.—Deor< Lincoln a darllenodd bapyr ar y "Llyfr Gweddi Gyffredin fel rheol yr Eglwys Seisnig.Desgrifiodd Esgob Cairo (Unol Dalaethau) ffurfiad y Llyfr Gweddi Americanaidd.— Cafwyd papyr gan Canon Stanton (Caergrawnt) ar y "Differences of use between the Church of England and churches in. full commun- ion with her. "-Papyr arall ddarllenwyd gan Es- gob Edinburgh (Dr. Powden) ar "Gredo Athan- asius. Traethwyd yn mhellach arno gan yr Is- iarll Halifax, Canon Sing, y Parch B. Wright, y Prebendary Webb Pebloe, a'r Parch Maxwell Bernoliel (yr hwn a adawodd yr Eglwys Iuddewig 45airl mlynedd yn ol, ac sydd mewn urddau Eg- lwysig ors 37ain mlynedd). YR "EGLWYS AC YMNEILLDUAETH." Neillduwyd yr eisteddiad prydnawnol yn y Vic- toria Hall i drafodaeth o'r pwnc uehod mewn gwahanol agweddau. Y llywydd oedd Esgob Ripon, ac yr oedd cynulliad mawr yn bresenol. Darllenwyd y papyr cynta-f asrf y pwnc gan Canon Hammdiid (St. Austell, Cornwall), ar ba un y siarad wyd yn mhellach gan y -Parch W. Hay M siaradwyd yn mhellach gan y Parch J. Andrews Reeve (rheithor Lambeth), IarIl Nelson, y Parch Mr Aitken, etc. ac agorodd y Prebendary Webb Peploe y drafodaeth gyffredinol mewn gwrthwyn- ebiad i Canon Hammond., pryd y dilynwyd yntau gan amryw o'r un ochr. CENHADAETHAU TRAMOR. Yn yr eisteddiad yn yr Albert Hall, ar yr un awr, llywyddwyd gan Esgob Southwell, a'r pwnc dan ystynaeth oedd "Cenhadaethau Tramor." Traethwyd arno gan yr Esgob Kestell Cornish (esgob tramorol), Esgob (Newcastle (Dr. Jacobs), Dr. Lankester, Miss Clifford, Miss Pattison (chwaer yr Esgob Pattison), Esgob Sierra Leone, Esgob Osaka, Miss Mulvaney, a clilowyd y oidacu i fyny gan. Esgob Ripon. CYNGRES Y FLWYDDYN NESAF. Cynhaliwyd cyfarfod o'r Pwyllgor Ymgyng- horiadol, dan lywyddiaeth Esgob Lichfield, er pen- derfynu lie y Gyngres y flwyddyn nesaf, a phender- fynwyd ei chyual yn Bradford. Pynciau eraill y trafodwyd arnynt oedd "Yr mown gwledydd tramor," "Celf ac arch- adeiladaeth yn yr Eglwys," "Atfu-awon a Chweflr- tiwn Addysg." I' Parhawyd gweithrediadau y Gyngres hefyd d^ijddiau Iau, Gwener, a Sadwrn.

Ffeithiau ynNgh^ IchJapan

I-......---- -Pwllheli a Mr…