Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

| BtJioliad Dwyrdnb i tiiv…

Eglwys Gadeiriol Bamgor.

1 - ! Cyffredinol. !

[No title]

Urddiad yn Esgotaeth Xlandaf-

NODION O'Kj-Lfh.tWK .r.1:n.i1'.1¡j!.:L'ttt.

---.-------------] Yagel Ganolradd…

.-..

.cabydci.ia,L,u a Phrotestaduetli

News
Cite
Share

.cabydci.ia,L,u a Phrotestaduetli (Gan J chn Jonea.) Llawer o siarad ac ysgrifenu sydd yn y dyddiau pareseiiol am gynydd Pabyddiaeth yn Nghymru ac yn lleihad Protestania,eth. Y mae ystadegau yn myned yn bell i brofi fod lleihad yn cymeryd lie yn lufer y Protestaniaid. Heb ymdroi yn y naill fiordd 1 U'r llall, cwyn y gwahanol enwadau yn Nghymru ydyw mai (agos) i leihad sydd yn cymer- yd lie mewn llawer lie. Y gwyn ydyw fod yr Ysgol Sabbothol yn lleihau hefyd. Dyna y gwyn A giywir yn y dyddiau diweddaf am fath o ymgais i ail enyn sel ac ymroddiad i gael pobl i glywedig- aetli yi* Efengyl, a'r ffaith fod yr ymgais i enill Cymru yn ol at Babyddiaeth. Y mae cynydd amlwg yn cymeryd lie yn y diweddaf, faint bynng a dywedir yn erbyn y ffaith fod. ei dylanwad yn ymiedu a'i gwreiddiau yn enill nerth, ac y mae'r ymchwiliad diweddar a gymerodd lo yn myned yn bell i broD., yn nghyda'r ffaith am yr ymroddiad a gymvr leu y bydd Uuaws o'n pobl sydd yn proffesu Protestaniaeth yn ymrestru tan faner Pabyddiaeth hwyr neu hwyrach, ac onid ydyw yn bryd i wneud a ellir, er cael ein pobl ieuainc i sylweddoli amcan mawr eu bodolaeth. Coder y safon yn ddigon uchel srn eiu cyfundebau. Y mae .safon yn cael ei chodi yn uchel gyda man reolau, a chodi ein dyn- ion MTiainc i'r weinidogaetk, ialhvfyd safon y gnaddau, B.D., etc., etc. Sonier llai am y pethau a mwy sun, athrawiaethu y gair yTi .^i .symlrwydd dynion wedi eu donio a'r nerth dwyfol. Y mae gwrando ar ein pobl ieuainc yn y weinidogaeth megis jx- ^ceUwair a'r peth ac aiid .yhyfedd fod y gelyn ddyn yn cael lie i roi ei droed i lawr yn Nghymru yn y blymyddau a'r dyddiau hyu. Yr oedd ystvuiGgau Eglwys Rhufain yn y, flwyddyn 1829 yn dileg miliwn a phedwar ugain,, ac erbyn y blyiiyddau 1896-97 yr oeddynt yn y rhif axuthrol 0 yn agot, j -dri chan miliwn (300/000,000). Oni ddengys y ffigyrau uchod fud lie i ofni oddiwrth Pabyddiaefc:h yn y dyfodol os y bydd ei chynydd am yr 68 mfy iiedd dyfodol fel ag y i>u yri.ystad yr un faint o amaer yn y gorphenol? Dylem ymys- gwyd o bob peth 1 geisio atal r llifeiiisajtt hwn i ys- gubo droa ein gwlad, yn neillduol Cymru. Y mae yn aitgenrheidiQl wrth .rywbeth mwy na-sefydlu ysgoliozi gwrth-Babyddol mewn Ilecedd. Da yr ymysgydwir jDiQcxm rh^,i cylclioedd yn Nghymru. Y mae eisi-YA mwy eto o ymroddiad feddiwrth y blaid yinosodyl yn «in gwlad (foreward movement). Deued í bob lian a chwnvvd gyda'i cfecrbyd a'i liefengylwyr fel ax y maent F11 ymweled v rhai IIe- ,oocld. Beth mij b.ttitrefydd ein gwlad fOyfyd ein pobl baginiaid mewn gwirianedd- cajusedd yn un e siroedd Cymru (hono yn tin o'r rhai Ileiaf) heb fyned i un lie, addoliad ei% blyn- yddau, heb fedru darllen gair ar lyfr. A diolch am yr-i.sgohon elfenol {i^aorfodanth drwy hyv. ,daw y to ieuanc presenol i allu darllen yn yr iaith Seis- nig. Gwell gallu darlleji felly,.vag heb alia dsr- mefn unrhyw iaith. Cyfaddefai dyn ieuanc wrthyf y dydd o'r blaen nas gallai ddarllen llythyr- ar lyfr, Dywedwn na ,c3iredwn fef, pryd y feicr- haodd wrthyf fod ugeiniau yn ei amgylchoedd ef yn yr un say Ufa. Cyfrifidy lie hwrtw yn y blyn- ydau a fu fes A- M-. Na a-mheutd neb ni; y EWient yn ffeithiau diymwad, er cywilydd yr wyf yn dywodyd. Dyma y gwyn a glywir, ^in bod yn gwneud mawr ymdrech i efengyleiddio y byd pa- ganaidd. Da y rjwneir, ond nad anghofitr siroedd Cymru. beth byitfig. Na chymerer ynrhy gania- taol fod pcthau yn wahanol. Drain a inieri a gyfyd yn nhir fy mhobl," medd y prophwyd. —Y mae cadtrnhad i nifer y Pabyddion i'w weled gar. neb llaa na Gladstone yn rhifyn dr Weekly Sua am y 5td cynfisol. Dyma ei eiriau if ar ol yr ymchwiliad a nodir i'w nifer: Romq (Jatholic statistics." A phwy mor alluog a Mr Gladstone ar ystadegau ? "8,0 far as I can judge, the timate of 300 millions may rot be fay wrong; tort J f-lippose it to be crmin, "-J. J.

---------Y Gyngres Eglwysig.…

Ffeithiau ynNgh^ IchJapan

I-......---- -Pwllheli a Mr…