Hide Articles List

12 articles on this Page

| BtJioliad Dwyrdnb i tiiv…

Eglwys Gadeiriol Bamgor.

1 - ! Cyffredinol. !

[No title]

Urddiad yn Esgotaeth Xlandaf-

NODION O'Kj-Lfh.tWK .r.1:n.i1'.1¡j!.:L'ttt.

---.-------------] Yagel Ganolradd…

.-..

News
Cite
Share

.<t,A.o- R Eathlu Eyfoiiad i Oed jl Hon- LLAWENYDD YN RHOSCOLYN. Y mae Mr John Lewis Hampton Lewis, mab Jiynaf y Milwriad T. L. Hampton Lewis, Y.H., Coergybi a Biwmaiis, newydd ddyfod i'w oed, a dathlwyd hyny gyda chiyn rwysg yn Rhoscolyn ><idyddiau Iau a Gwener diweddaf. Yr oedd y tenantiaid wedi ffurfio pwyllgor, gyda Mr Urias Williams (Bodlocideb) fel cadeirydd a Mr T. Breese fel ysgrifenydd, yr hwn a weithiodd yn eg- I mol gyda'r trefniadau, a phrynodd gwpan arian hardd i'w phresantio i Mr Hampton Lewis. An- rhegwyd cwpan arian arall gan wasanaethyddion Bodior ac yn mhlith yr afifchegion eraill yr oedd suit case oddiwrth Miss Pritchard (chwaer Mrs Hampton Lewis) set o diamond studs gan wasan- wthyddion HenilyE, a Brynhyfryd,; cigarette case axian, fflask arian, cwmpawd, amryw cases o silver- mounted pipes, awrlais, hin-fesurydd a gwres- fesurydd, links aur, yn nghyda nifer fawr o beth- .au gwerthfawr erailL Dydd lau cafodd y tenarjtiaid ac eraill eu gwa- hodd i giniaiw danteifchiol, ax ol yr hyn y cyflwyn- wyd y gwahanol anrhegion. Eisteddodd oddeutu deg a thriugain wrth y bwrdd. Llywyddwyd gan r J. Rice Roberts, ac yn mhlith y gwahoddedig- ion yr oedd Syr Thomas Neave, Bar., Mr H. Ed- wards, Y.H., Mr Blyth, Mr J. Lloyd Griffith, M.A., Cadben W. H. Edwards, Y.H., Mr Prit- chard Rayner, Y.H., Mr R. Edwards, Mr R. Gardner, Dr. Hughes, Dr. Clay, Parch R. H. Wil- liams (Llanfaethlu), Parch O. Lloyd Williams, Parch J. Hopkins, ac eraill. Wedi aitrhydeddu yr yf-destynau teyrngarol ac eraill yn ddyledus, Mr Edward Owen, Hirfron, a gynygiodd IechytLMr John. L. Hampton Lewis," ac wrth wneud hyny datganodd y gobaith y caffai efe lawer o flynyddoedd i ddilyn camrau ei dad. Mr T. Breese, fel ysgrifenydd, a ddarllenodd anerchiad addurnedig i'r un perwyL Mrs Owen a ffurfiol gyflwyrodd gwpan y ten- antiaid; Mrs Roberts a gyfiwynodd y gwpan ar ian gweinidogion Bodior; a Mr David Jones, ar ran gweinidogion Henllys a Brynhyfryd, a gyf- lwynodd y studs aur. Mr Hampton Lewis, wrth gydnabod yr anrheg- >aoi% a ddiolchodd yn wresog i'r holl gyfeillion a ddangosasant y fath deimladau caredig tuag ato, yr hyn y credai oedd ddyledus i'r teimlad da oedd jn bodoli rhwng ei dad a'r tenantiaid a ffrindiau eraill yn y gymydogaeth (cymeradwyaoth). Mr William Jones, Pwllpillo, a gynygiodd icchyd y Milwriad a Mrs Hampton Lewis a'r teulu. Dilynodd amryw yf-destynau eraill, a threuliwyd aoson hynod hapus.

.cabydci.ia,L,u a Phrotestaduetli

---------Y Gyngres Eglwysig.…

Ffeithiau ynNgh^ IchJapan

I-......---- -Pwllheli a Mr…