Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-¥- OlOEGB'S i "Pile & Gravel PILLS. "BARN MEDDYGON AM GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Y neddygon y wl»d hon a'r America ja •ywertdwyo a'u cefnogi, ac J *ia* yn me perckemojj luaTrs o dystiolaethaa pwy^ig o feidygon anwo, ag ydynt wedi rhoddi prawf trwy- cail arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. JARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS. Mae rhan fwyaf o Fferylbryr ein gwlad wedi bod yn rohebu ag awdwr y I'elem hyn mewn perthynas i'vr rhinweddau rhyfeddol, a'r gwelliaatau bynod y maent wedi ddwyn oddiamgylch yn eu cymydog- aetliau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod yn feddygin- iaeth "heb ei bath." GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. MAE GEORGE'S YN LACHAU RHAI DDAT- GENID GAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY. Do, gwellhawyd miloedd, lliniarwyd poenau degau < ffloedd, ac adferwyd camoedi & "ddatjeaid gan y Jnddygon yn anobeithiol" i'w hiechi d cynefinol drwy j Peleni gVerthfawr hyn. Gwna. y tystiolaetbau a iW»rbyni-sryd gan ddyfeisydd y Peleni hy. gyfrol yn eynwys dros fil o dudalenau o blyg cyffreclin. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ENWOGRWYDD I GEORGE S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y mae enwogrwydd y Peleni hyn wedi myned dros gyfandiroedd a moroedd, ac wedi cyrhaedd gwledydd E*ilenig y ddaear. Nid oes genedl wareiddiedig dan aul y Nefoedd nad ydyw yn brofiadol o'u "rhin- "Weddau iachaol." Y maent am "chwarter canrif wedi ar y blaen yn mhlith darpariaetliau meddygin- aethol at y doluriau poenus hyn. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE A GRAVE-, PILLS. -L -ARWYDDION MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. Poen yn y cefn, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder y Pon, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr man, diffyg anadl, poen yn yr arenau a'r lwynau, surni yn yr ^ystumog, teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod ryr ymysgaroedd. j Y mae y canlynol hefyd yn fynych ddilyn y Piles a r Gra.vel: -Chwyddlant yn y traed, poen yn y morddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliad, enynfa a gwres yn ngwaelod yr ymysgaroedd, gwelediad pwl ac aneghir, sychder a bias anymunol yn y genau, dropsi, iselder ysbryd, cwsg anesmwyth. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GOCHELWCH DWYLLWYR. Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol George, pan mown gwirionedd ni fydd yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pherrglus o wneutliuriad arall yn eu He. Bydd en- wau y darpariaetliau ffugiol hyn yn fynych yn cael eu clytio i fyny o eiriau "cyffelyb" i "Registered Title" I pills George, gyda'r unig amcan o dwyllo yr anwyl- iadwrus. Teimlaf rwymedigaeth i ddynoethi y cyf- ryw dwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt dray an^yybodaeth syrthio i faglau yr efel- ychwyr twyllodrus a darostyngol hyn. Gofynwch yn eglur am "George's Pile and Gravel Pills," edrycliwch a ydyw llun yr "Eryr" ar y papyr- au sydd o amgylch y blwch, ac os yw enw y Perch- ■*nog, "J. E. George," yn ysgrifenedig ar stamp y Llywodrastli fydd o'i amgylch. Os daw blychiad o Pile and Gravel Pills i'ch meddiant nad ydyw yn ttfj yr oil o'r prawfion hyn gwybyddwch eich bod di cael eich twyllo. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Gellir cael y Eeddvginiaeth hon mewn tri o ddull- iau gwahanol, fel y anlyn No. 1, "George's Pilei and Gravel Pills." Latel wen. No. 2, "George's Gravel Pills." Label las. -No. 3, "George's Pills for the Piles." Label goch. Mewn blychau If lc a 2s 9c yr un (Drwy y Post Is 3c a 3s Oc mevrn stamps.) SIAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU AG SYDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. Yr ydwyf wedi edrych dros "ganoedd" o law ysgrif- au gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwell- iantau a ddvgwvd oddiamgylch drwy oflerynoliaeth ci "Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y IJythyrau hyn yn "unfrydol" yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddati" peleni JN-r George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn Orawf "hollol foddhaol" fod Mr George drwy ei ddar- gaafyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poelutu tyrla. lil.Onog o ddioddefwyr.-D. E. WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and Glamorgan. PERCHENOG: J. F. '-IWVR' JE M P.S., HIRWAIN, ABERDAR. AMERICAN AGENT R. D. Williams, CHIMIST, PLYMOUTH, PA. I CAMBRIAN RAILWAYS. nrriNTER TRAIN BERVIOF.-Tbo lollowinsr rv and acta tui tfcer uotioe. OS; no & -The 7.43 a.m. to Ellesmsfe to Abe j at- Ii'r,;n h :«en O^eRtry und Moat Lana J X'" v 8.20 ai. The 10.39 a.m. j WbVtcbnrch'to Lilatiymyuech will he rtisoontmaed. T. e2]5p.m Bpeoiil Erpress frcm Welshpool to ibe-vV«wvtb, B^moutta, Ac., will o. diMoniinued. rh 12 29 D m. Bxoreca trom Whitcbnroh to Absr- htIPt'tt> Barmonii3, &o.( will e d.acoaunaed. The ].20 p.m. t.-offl T*lyily» wAherys;wytn, Burcooutb, &C., HJ with the 10.30 ».u?. froin Caruiff, 11 10 R m. from Newport (MOH ), &c., will B« diu- comiuuod. The 4.10 p.m. Welshpool to Abwyat- wvth will be discontinued. A New lraiu wilileivo Whitchurch at 4.0 p.m. for Oswestry and Wrexham. h* 5 35 P n' Wbitcbnrchto Aberystwyth w.U ».;o d fco-ntinaed' The 6.40 p.tn. trora Wbitchurcli «nd 9 10 p m from Welsbpoj', with oaautctiona from Nortii and South, wilt b* oontit.aed tr.rough to Aberr«'wytb ON SATURDAYS. Th« 9.50 a.ixi. Mottt L'-ue to Baittb WJI", wili!eavto Moat Lace at 10.35 a.m. and be on to Brecoo. The 2.55 p,ro. Train from Moat Lfcce will leave at 2.45 p.m.. and tb" intermediale times Hltv,btly altered. The 8.30 a.H>. Machyni eth to PwlihHi wi l ;e ive at 8.0 '.m., aud later throa^liout. Tae 10 42 a.m. Machynlleth to PwlLbeli will be aiBcotitiDued. UP.—Ttc 7.30 a.m. from AbdrystwyLh to Oaweslry vtill leave ab 8.0 t..rD., and be re-dmd throughout. Tte 9.5 a.m. from garmentii &r.d 9.35 a.m. from Abery&twytti to troath Wakt, Cardiff, Newport (Mou.s, &c., will be diicostinued. Tt e 1.50 p.m. from Barojoath, and 2.20 pm. from Aberyitwyih, to London (Easton awes Padiiisgton), Birtanigbam (New Street ana Snow litll), Man- cbeater (Loudon Road), Liverpool (Litre S.ruet), Aa., will be ienoniinaed. Tbe 10.10 a.m. Aberyet- wyth to Bavm^r.sh will bu din ontinaed. The 10-In a.m. from Pwllheli, 11.35 a.m. from ai i p.m. from Aloaryetwyth- will leave Pwllheli at 10.40 a.m., Barml utb, 12.20 p m and Abtiryitwyth 12.40 p.m., brriviLglicn.ion fusion)]0.20p "ia». Mail, obette,- RLad),7.28p.rn.,and Livcrpovjl (Limt: Strtt), 7.55 p.m. Thre 11.20 a.m. from twll^l'i and 1.10 ii,m. from Aberystwyth to Wdopocl will be diaccntinued. The 4 55 Pwllheli to Barmouth will lenve at 5.10 p.m., and run to Purwuadoo only. The 7.0 a.m. Brecon to Moat Lave will leave at 7.5 U.M. aua be aUered throughout. The 3.30 p.m. Brecou to Builth Road willleue at 4.15 p.m., and run to Builih ffelleoniy. The following Fast Tonriat Trniua will rUIl daing the Winter Months :-8.45 a.m. from Aberyafiwytn and 8.25 a.m. from Barmouth to Welshpool and Whitchurch. 3.25 p.m. Welshpool to Aberystwyth aud Bai icoutb. Tbetie Trains oonnact with L ndon & North Western end Grear. Westera 00.'8 Trains to and fjora all parts. fS" For fall particulars eee the Companj'd Time Tables. C S. DENNISS, General Manager, Oswestry, September, 1897. 24491.1 (AMnRIAN RAILWAYS.— Discontinuance of ) Bail and Coach Excursions.—Oa and after OCTOBER 1st, 1897, the whole of the Kail and Co&ch Trips advertised in Company's Rail and Coach Tear Programme', Toariat Pfagr&mwea, andother annouoteaitnts will be discontinued, and the Cheap Tickets for the following excursions will cease to be ipened a.'ter the date mentioned below To Torrent Walk, Dina Mtwtadwy, ttnd Bwlcboar- ddrws PMS, via Dolgelley an d Dinas Mawddwy. FRIDAY, SupTKMBKB 24th.—0. S. DENKISS, Gftiersl Msaager. 2444 DANNEDD GELLIR yctweled a DR. JONES, Ba»gor, bob dydd Iau yn No. 16, Lledwjgan- road, LLANGEFNI, in Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrth a I au. Yn Llanercbymedd o 10 ta.a 1, aa Amlwch a 2 tau 5, gy(!a)lr Hughes, Stationer, 8, Market-street, Ebrill 21, Mai 19, Mebefin IS a Gorpbenaf 14. Yn B6thesda,Llan- lierio II. EI)eritzer ar .1 Sativra tal W9ETH A GUINEA A BOX. aJECH!1fb lA, ])llLS f a FOR ALL BILLIOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH A8 Sick Heclache. Constipation. Weak otomaeh. J Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALB SIX MILLION BOXES. In Boxes, 9 £ d., Is. lid.. pnd 29. 9d. each, with full directions. The lB. lid. box contains 56 pills. Prepared only by the Proprietor- THOMAS BBEOHAM ST. HELENS, LANC. BEECH AITS TOOTH FASTE. Efficacious- Economical — Cleanses the Teeth- Perfumes the Breath. ellar-F,itle Tubes, o; all Druggists, or:trom the Proprietor, for le.. Dost paid ARTHUR J. FLEET, MUSIC ROOMS, ABERCELE ROAD, COLWYN BAY. PIANOFORTES & AMERICAN ORGANS lOR SALE OR ON HIRE. FIRST-CLASS TUNING AND REPAIRING. TUNER to PIER PAVILION ana RIYIERER CONCERT HALL PIANOS. LLANDUDNO VISITED WEEKLY. 7628Q JOHN LL GY D TOWN CRIER, ABERYSTWYTH, —: 18, SKINNER STREET, :— BIGS to announce that he has commenced th BILLPOSTING BUSINESS and hopes strict attention to bueiaese ton o t aTonri. ESTABLIHHEF 1 i836. I F'^ti THE P 1'iOTE0TIO.S Of TBADK. S rr IT I) D' Q' 'r, I '»i:O ,) MEROANTILE OFFICE, (Stabbs' Ltd.), 2, A RE SHAM STREET, LONDON, E.G. 8TLST3C&IJIAAS, Hi OBTATNTNA TtMSM INJOBMATIOS THKOCGK THE STATUS ENQUTliY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING- BAD DEBTS. UVJCJt1 T1UDS& sSOVhD an An Vf B'BEIiY GAZETTE, with which is isstsod a Sapplement containing LISTS OF CREDITORS tJKDSB ALL TUB IHro$,l'ANT FAILIURRS. THE COMMERCIAL REGIS IER3 contain more Bfaan NINB MIIJs.ilON Entries DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTSD TO SU B- iiilBSRS ON TUESDAY and FR!DA V in eacb week. J) SA NCHE8 ai Cbarlfts-^r. Chumbere, CARDIFF, i-J* fen Arcade, SWANSEA Aberdeen, jBir- mIJJ,hg.1U, B'aokburo, Bfarfior'i. Brighton,Bristol, bplfaat, Cork, Croydon, DubHn, Dnndee, Edin- iinrgh, Exeter, Glasnow. HnU, Leeds, Leicester- wjverjjool, Loudon (We?- End), Mancbe.ater, New- o&atla, Norwich, Not-t.ir.aham, Plymooth, Porta Shefilald, Houtb^rajiton. tivx-Qrsncj&h. — NSWPORT (MON.) OambriagM, i>erb\, Dar/>f?ies, vrioue«ster. Graen ook, Gi:i:tisby, tia.uiey, Gaddersfield InvcrnenB, IpHwicb, Lico*?ricK, Londonderry, Midd lesbo.ro', Northaaiptoc, Ur-.tora, Perth, Preston Reading, Ptockiicu-oo- Vwa, f-amdorland, Torqnay Wateo'oL-d, Woinvrbfuufiton, Woroestev V^KMS—fil J 1'1, S2 Sa, iil"i 3a, £5 oa, aooording to rao«iremect6. PROSPECTUS forwarded ou application to an of tic abjvd Or;n33N. ThlilAN(!K ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Capital — JTIVE MILLIONS, Funds—FOUR MILLIONS. THE RIGHT MOH. LORD ROTJTSCHIfjD, CnuaaiN ROBEKT LE WIS, C'HIKF SECRETAHT. CHIEF OFFICE BABTHO&OMBVV IANE, LONDON. IjIFJS. POLICIPJS Indiapatable acd Wortd-free. Non i. forfeiture and Rv>Kst«teinent plana Liberal. Expenditure Low. Bonuae* Lsrge. Security espe- cially strong. L&xge Acocmulations and Capital. IFIBEi. Ineura.rces »xj'editionsly effacted. Moderate R-itsa. 1)rvey. lit:rd needed free. Losses settled promptly. BRANCHES t.-Rrrjon" other plRces- LIV ERPOOL 30, Exchange-street, East; O. MmtCHN OWEN, Secretary. WKKXBAM: 28, Hif>b-8lreet; J ,HN FBANCIS, Sec-rotary. Pmspeotufiea, &c., may be obtained from any o be CoEapauy'e Brctnchea or Agents. 14687L NO STABLE IS COMPLETE WITHOUT ^lELUMAlfSPPI mew HWITTW rwmumr.»at0 MIEMBROGATIM For Sprains, Curbs. and Splints when forming. For Over-reaches, Chapped Heels, Wind Galls. For Rheumatism in Horses. For Sore Throats. For Broken Kn^es. Bruises, Capped Hookt, For Sore Shoulders, Sere Backs. For Sprains, Cuts. Bruises in Dogs. For Cramp in Birds. Indispensable in any stttMc, but especially la. the stools of a Master of Hounds. HIKDINOTON, Mastex of Berwickshire Hounds. Bottles, Is, 2s., 2s. 6d., 3s. 6d. Jars. 10s. 6d., 20s. TOUMINS UNIVERSAL] ^IBROCATION 8ID. (AFOH Rheumatism m5PP/N5 IUM-BAGO. yJ/\ Bruises. CHE>'T COID^. r f WHA N,# v prepared (Mi in HAVE, NONE rHNMAN FFENS&CFI & JSLOUCH ENCLAND. INSURANCE AGAINST .YCCIDENTS OF ALL K 4N D3. ACCIDEN rs AND TtISEASE. jCL JL7 JGMPLOYERS' T IABII-,ITY AND FIDELiTY G UKRANTEE. RAILWAY PASSENGERS' ASSURAISOli COMPANY- CAPITAL 91,000,000. LCBSKS PAID £ 3,800,600. I 64, OORHHILL, LONDON. MMjt A. TIAN, •Mrefcary. DONALD CAMERON. I MEKCHANT TAILOR, CATHEDRAL BUILDINGS, BANGOR, Respectfl..Hy invites the attention of Sportsman and' Tourists to his Present Choice btock. of Highland Tweeds and Homespun Cloths, Staiadard Patterns, and Invisible Shades so well-known to every Sportsman c" Hillside and Cover, for Moor and River, Knickerbocker Stockings, Hand-knitted, In Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch Checks. A Iso the Clarence Hose, Registered Design? Spats, Gaiters, Leggings, and Anklets," Shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, W -dsrs, Fishing Stockings and Brogues. Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE AND CAP MAKER "BY APPOINTMENT TO THE UNIVE3STTT COLLET ;ori No T H WALES PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cartri dges BROWN, BLUE, GREEN, SCHULTZ, ,I E.C. NOBEL'S PATENT BALLISTITE AND ALL DESCRIPTIONS OF SPORTING REQUISITES. Josiah Hughes & Co., HIGH STR ET,B ANGOR K9198 New Spring Goods. GRIFFITH & C0MPY., THE BEE HIVE, BANGOR. ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DUfiSSES, MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS <fc CALICOES, the best makes only, at the lowest possible prices. SHEffiTS AND SHEETINGS. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. 148I6W DICKS DICKS THE DIAMOND J UBILEE YEAR. THE REIGN OP PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND cz Boots & Shoes VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, The Leading Firm in the Principality for Good aad Fashionable Boor & SHOES LOCAL BRANCHES— 217, HIGH STREET, BANGOR. 7, Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS DICKS A LEA I AND .J.. ¡I.. j °b1ijnatui4the PER 1 UN 8' ( 17 ¿:¿¡r- is now Printed ii'^lue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ( of every Bottle of the OBIGINAIj WOBCESTERSHIRB CHEAP: SAUCE. f IMITATIONS. j b 1 1. ,f\b:; m PELENAU JONES, TREMADOG 'JONES' TREMADOG PILLS), C1EF YRHEN FEDDYGINIAETH GYMREIG ADNABYDDB8 svrlfl armmX* O PRAWF droeVHANER CAN' MLYNEDD esn v nw.l? BiSFg^i wiidad brnud De,?luJ11 Nghymru na chlyweant en I«dan a'a Teldiaryk son am ea^S weddau at wellhau pob afiechyd sydd a'i dueddiad o'r Y Jta^iog a'r Afu ao Aimhru*dd T OmS ? y Orydcymalan..rwertfir gan yr"^hrtSateHtSS a Manwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwaredteaig mdwn blychau 2a fie. i4«U yr un. Os methir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwertii mown &tamp»l'r" CAMBRIAN PILL DEPOT, j^aadog;; N»rth waIm. D-S.—Nid oea Ilai na Box cyf an o'r Piltehyfl^* oae HOLLOWAY'S PILLS & O^TMENT MEDDYGXNIAJSTHAU KHY^EDUOL Y PELENAU A burant y Gwaed, a gyirirant nDI3 Aahwylder yn yr AFU. YR YSTUMO. YR ARENAU, A'R PEAFEDDION. maeDt yn cryfhan ac yn adferu Gyfanaoddiadau Llesg a Nychol, ac yn anmliririadwy nimm Anhwylderau sydd yn dueddol j ynioaod ar Faaywod o bob oedran. I blant a phobl mewn uefyd y maent yn dra gwertht'awr. ¥R "OINTMENT" ydd feddyginheth auflaeledig i (hesau Drwg Bre?^«a 0-wg, Elan Arcbollion. Brifiaa, a Oltaimwyd ydd. Y mae'n enwog am foddyginiaethu y rr-^adwst a'r Cryd Oyma-aa. NID OES EI GYFARTAL AM ANHWYLDERAb YN Y teliBST, AT DDOuStt. fN ? GWDD CAETHDRA, PESWCH, ANWYD, G'HWY DD1ABAV YN Y '.xNvf.)f#, phob math o Anhwyderau yn y Croen, nid oes ei gyffeJyb; ac '\t gymalau anystwyth a cnrabicfeiyd y mae yn gweithredu fel swyn.-Gvmeuthuredigyn unig ya ssfydliad Thomas HoLLOir/wr FI, VW OXFORD STREET (diweddar 533,OXFORD-STflSET;, L,iu lrj&[N, a.c ar warth i, a l m. U, 4 oo, lis, 22aa 33 y boce neu flurch, a gellir ou caol gaa oob Pteryllydd drwy yr a (7J Rhoddir cynghcr «ui ddim bob dydd yn y cyCeirati uCÍlod rti-yiig ii ya Y b jiv.i w r wng llythvr. AA A AA A A A A. a. A A A A A A A A TliE GREAT ll^^is^IuCER JB:A..IR. 1 The Finest Dressing specially prepared and ncrfmnod. fragrant, and ► renesliingf. Is a luxury and a necessity to every Modern Toilet. *"■ ► HB.ELENE PKODUCSK HiLIR. t PREVENTS IT FALLING CFF 1URNLNG GREY. ► < UNEQUALLED For PRORfOTMG THE fiHtJVJTH af Sho EEMRD and MOUSTACHE. > THE WORLD-RENOWNED r5CSV3EE5V FOR BALDNESS. ► 1 )^*5S!S5^88€S^lfl^M>»| F< r Curing Weak and Tlitn Eyelash??. Preserving ► 4 Strengthening, and rena^rirtg the Hair heautifuliy ► < sort. For reiRO\*ing curf, Dandruff, &c.. alsa for n ► < RESTORING GREY HAS?? I TOASTS NATURAL COLOUR, p' AV £ MiWl J JBSBRMNi Preserves. Strenrfhpns, and InvisrovuU's Childrens w^ »• »cr., r 1 l^'r Hair, Keeps the Scalp Clean and Aliars :it Irritation. JL ► j 1/ 2/6 & (triple ZJB m^j) 4/G per Bottle. S'-jft. '§ j "v^) *$OBTAINED EVEEYHKERE. ] EDWARDS* "HflRUENE" Co., 35 & 35, High LUto&QH, W.G. ► VALLANCE BROS., High-class Tailors and Ladies' Costumiers, And at 300, High-street. BANGOR, BETHESDA. SPECIALITIES: SHETLAND OVERCOATINGS 45/- to Measure. SCOTCH TWEED & SERGE SUITINGS.52/6 „ STYLISH TROUSERINGS.14/6 Also SMART AUTUMN NOVELTIES in ltadies' Capes, Jackets, and Mcintosh es. 119 THOMAS'S MANTLES, MI LLTN P, RVI- London House, FANCY DRAPERY, BANGOR. &c., &0. JEL- iiSTABLlbtilSu 1870. HIGH CLASS TAILORING. MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE UP ON THE PBEMISES IN LOFTY AND WiiLi -VENTILATED WCEKROOMK. BAYNE AWDARGIE. CLOTHIERS, UPPER BANG C"B Complete Season Delivery in all the Leading Makes anl Choice .0 Colourings of FIRST CL ASS WOOLLENS. INSPECTION IKVITpD. THE "NORTH »V« KS ,:iii »,T STEAM PRmTiyft ESTABLISHMENT TilE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LIMITED1 Execute, en reaeonr.blo terms, LITHOGRAFFLIC. COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING AND BOQKBIKDIbH* At their spacious establishments, UAXTOii HOUSE, HIGH STliEST, BANGOBf AND CAXT02? HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL DESCPvirTIOHa 11 -) t, 11asaj Cotapaaiea. Public Oorattaiws, Boliaitornj AuttooMit executed with pror^ptitade. lk?rospecixi988 1 I'lventnres Piaasrde Artioles of Aasoci* j fHrcnlsr? i invoirm, Catalogoea. | B«eii>ess i Acdrew Cw<3<> B»I ht»»da. A«,