Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

Llanfrotlion

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

News
Cite
Share

I Cymdeithas w'nio Mon. Cynhaliwyd pedwerydd, cyfarfod blynyddol o aelodau y gymdeithas hon yn y New Hall, Porth- aethwy, prydnawn Mercher diweddaf. Cymerwyd y gadair gan y llywyddes, Lady Magdalen Bul- keley; ac yr oedd yr is-lywyddes, Mrs Pritcliard- Rayner, hefyd yn bresenol. Yr oedd y pwyllgor, llywyddesau y dosbeirth, a'r aelodau, oil yn cael eu cyi irychioli'n dda. Cynwysai y presenolion- Mrs a Miss Bickersteth, Mi's Burton. Mrs Chadwick, Mrs Clegg, Miss Denton, Mrs Evans, Newboro' Rectoiy; Miss Jones, a Miss Ed- wards, Tre' Ajirfa; Mrs Jones, Hendre', Gwivlab- mai; Mrs Francis Jones, Miss Skinner Jtjues, Miss Jones, Bodfeirig Miss Jones, The R»r!»ry, Llanerchymedd; Mrs Williams Mason, Plaa Bad- afon; Miss Moulsdale, Mrs Morgan, Llantriaftnt Rectory; Miss Massey a Miss G. Massey, Miss Owen, Llangwyfan Mrs Robe, Pandy l'reben Miss Roberts, Gardd Irby; Miss Rowlands, Clegir Mawr; Mrs a Miss Smith, Rhosyboi Vicarage; Mrs Williams, Tro'castell; Miss Wil- liams, Garnedd Goch Miss Williams, Pen-y-pare, Gaerwon; Miss Williams, Tyddyn Hwrdd, ote. Darllenwyd yr adroddiad bljmyddol a myneg- iad o'r cyfrifor; gaji yr ysgrifenyddesau mygedol, a phasiwyd hwy. Dangosai'r cyfrifon arianol fod y gymdeithas mown sefyllfa. lwyddianus yn yr ystyr hono. Gwnaethpwyd trefniad;ju er cs,el yr ar- ddangosiad o ddillad a gwrthbanau yr.4 Mliorth- aethwy yn gynar ddechreu mis Tachwedd. Bu y rheolau yn fater o drafodaeth tra byyriog am am- ser byr, a therfynodd mewn mabwysiadu un neu ddau o awgrymiadau y rhai, gobeithid, allent lod o fantais i weithiad y gymdeithas. Penderfyn- wyd ychwanegu pedair yn rhagor ar y pwyllgor, a dewiswyd pedair o foneddigesau fel y cyfryw. Pasiwyd pleidlais unolo ddiolchgarwch i Mr Cox Minygarth, am archwilio cyfrifon y flwyddyn, ac hefyd i Lady Magdalerj Bulkeley am lywyddu. Fe fydd y dilladau a'r blancodi i'w gweled i'r cy- hoedd, ac anfonir hwy allan i lywyddesau y gw&- lianol ddosbarthiadau i'w rhanu mor fuan ar ol hvnv ag y bydd yn ymarferol. .4"

Family Notices