Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

Llanfrotlion

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

News
Cite
Share

Penrhosilisw. Gwasan;\ethau Diolchgarwch nm y CjrnJiauaf.— Dydd Mawrth cynhaliwyd y gwaaanaethau hyn, pan yr oedd yr adeilad bychan hardd yn orlawn drwy'r dydd. Deehreuwyd yn y borou am ddeg gyda gwas- anaeth Cymraeg, a phregeth gan y Parch E. H. Grif- fiths, B.A., curad LIandyfrydog. Am haner awr wedi un-ar-ddeg cynhaliwyd gwasnaeth Seisnig. Canodd y cor Seisnig yr emynau diolchgarwch yn ardderchog. Chwareuwyd yr organ gan Arglwydd Boaton. Am chwech yn yr hwyr cynhaliwyd gwas- anaeth Cymraeg arall, a cliafwyd pregeth o'r radd uchelaf gan y Parch E. H. Griffiths. Yr oedd yr eghvys drwy y dydd yn orlawn, ac yn y gwasanaeth hwyrol nid oedd braidd lie i sefyll. Cymerwyd rhan hefyd gan y Parch T. E. Jones, B.A., yr Higher Grade School, Llanerchymedd, a'r Rheithor, y Parch R. Richards. Gwnaethpwyd casgliadau tuagat In- firmary Bangor a gwahanol gymdeithasax yr esgob- aeth. Yn y gynulleidfa gwelsom Arglwyddes Boston, Mrs Bains, Arglwyddes N eave a'r Anrhydeddus Miss Neave, Miss Jervis, Mrs a Miss Lloyd, Llaneilian, y Parch Morris Lloyd, Mr BainA, etc. »

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices