Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

Llanfrotlion

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

News
Cite
Share

Porthmadog- Cyrhaeddodd Dr. Wm. Jones Morris adref nosSad- wrn o Montreal, lie y bu, yn nghwmni Dr. Roberts, ien.. Penygroes, yn bresenol yn nghyfarfodydd y meddygon. ( Nos Sul yn Nghapel y Tabernacl (M.C.) ca«- glwyd 40p at y genhadaeth ar Fryniau Cassia. Y mae y swm hwn yn ychwanegol at oddeutu 149p a gyfranwyd yn flaenorol. Y Rheilifordd Ysgafn i Beddgelert.—Mewn cifar- fod o hyrwyddwyr rheilifordd ysgafn o Borthmadog i Beddgelert -.ayd Ddn, a gjTihaliwyd ddydd Gwener, hysbysodd y pe:iriialydd fod y survey wedi ei orphen, ac fod y planiau yn barod i'w hargraphu. OhtrwyTdd ymadawi.1d yr ysgrifenydd (Mr Williams) o'r ardal, ac i'r hwn y talwyd diolch am ei wasanaeth, ethol- wyd Mr A. Bromwich yn unfrydol i'r swydd. Go- beithir y ecir archch yn mis Tachwedd g.-in y dirprwy- wyr. fel y gellid myned rhag blaon i ffurno y rheil- ffordeL LLYS YR YNADON. CjrrjJialiwyd y Ilys hwn ddydd Gwener gerbron Dr. S. Griffith (yn y gadair), Mri Osmond Wil- liams, Robert Rowland, Robert Thomas, J. tl. Pritchard, J. T. Jones, a Jonathan Davies. TRWYDDED PEN Y WYDDFA. Yr oeddys yn disgwyl y gwneid ail gais am drwydded i westy newydd ar ben y Wyddfa, ond derbyniwyd brys neges oddiwrth Mr H. Lloyd Carter yn dweyd na wneid y cais.—Yr oedd Mr S. D. Evans, A.S. (yn cael ei gyfarwyddo gan Mri George a George) yrt bresenol i wrthwynebu ar ran Syr Edward Watkin a Chyngor Plwyf Bedd- gelert, a chwynai oherwydd y drafferth a'r draul y i-iflwyd hwy iddo.—Yn ddiweddarach yn y dydd bu i Mr Madden, Lerpwl (yn cael ei gyf&rwyddo gan y Mri Pugh a Bone, Llandudno), wneud cais am ryddid i helaethu y gwesty presenol ar ben y Wyddfa, sef y Snowdon Summit Hotel.—Dygwyd y planiau gerbron acnli fu i'r Fainc eu "hang- hymeradwyo." LONDON TEA WAREHOUSE. Gwnaeth Mr John Humphreys (Mri Jones a Jones) gais am drosglwyddiad trwydded y London Tea Warehouse (Shop Newydd) i ysgutorion y diwec?dar Mr Roberts.—Dywedodd Mr Georgo fod y ty yn meddu trwydded llawn, ond y flwydd- yn ddiwcddaf fe ymgymerwyd i beidio ei ddefn- yddio ond fel ty yn meddu off licence. Os ym- rwymid -i wneud yr un peth eto ni fyddai iddo wrthwynebu.—Mewn atebiad i'r Fainc. dywedodd Mr Humphreys mai yr ysgutorion oeddynt Mr J. R. Pritchard, Caernarfon, a Miss Pugh, eto. Hyd nes y gwneid i ffordd a'r eiddo byddai i Miss Pugh, diweddar o'r Sportsman Hotel, Caernar- fon, arolygu y ty.—Wedi i Mr George ddweyd yr ymddibynai ar ei gyfaill, Mr Humphreys, yn cario allan addewid y flwyddyn ddiweddar, cania- tawyd y trosglwyddiad. Y SAILORS' HOME. Hysbysodd Mr C. E. Breese ei fod ef yn syrthio i mewn i amodau y Fainc mewn perthynas i ad- newyddiad trwydded y Sailors' Home, ac y byddai i ddrws cefn y ty gael ei gau. I MEDDWDOD. Gyhuddwyd Griffith Roberts, Beddgelert, gan! yr Heddgeidwad Davies o fod yn feddw ac afreol- us, a dirwywyd ef i 10s a'r costau. YMDDISWYDDIAD YR HEDDGEIDWAD ROBERTS. Galwodd Dr. Griffith sylw at y ffaith for y Rhingydl Roberts yn ymddiswyddo a dylid rhoddi ar y cofnodion y parch mawr yn mha un yr oedd y rhingyll yn sefyll yn ngolwg y Fainc. Yr oedd bob amser wedi bod yxi ofalus i gyflawni ei ddyled- swyddau, a byddai i'r Fainc ei golli yn fawr.— Cadarnhawyd y sylwadau hyn gan Mr Robert Rowland, Mr Casson, Mr William George, a'r; Uchrarolygydd Jones, a diolchodd ,y E^iiigyli Roberta am y teimladau da arddangoswyd tuag ato.

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices