Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

Llanfrotlion

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

News
Cite
Share

P erThyri d,e udraeth. BWRDD Y GWARCHEIDWAID. Oynhaliwyd y arfod pythiefnosol ddydd Mawrth, Mr John Jones, Y.H. (Ynysfor) yn Uywvddu. ADRODDIAD Y MEISTR. Yr oedd y Meistr (Mr D. J. Jones) wedi vs- grifenu adroddiad i'r pwyllgor ymchwiliadol yn cwyno oherwydd ymddygiad merched (able- bodied) yn y ty, ac yn dweyd ei fod wedi gorfcd galw am gymhorth swyddog heddgeidwadol ddi- wrnod ar ol y Bwrdd diweddaf.—Adroddai y pwyllgor ymchwiliadol eu bod wedi gohirio ystyr- iAeth y gwyn a dderbyniwyd er cael gwell presen- ol deb, gan fod rhai o'r Gwarcheidwaid yn barhaus yn cwyno mai canlyniad yr anghydwele-diad rhwng y moistr a.'r deiliaid ydoedd ymweliad da.u neu dri o aelodau y pwyllgor ymweliadol. Dymunai yr aelodau hyny wrthdyetio yn erbyn yr haer.-id. Yr oeddynt hwy yn cyflawni eu dyledswyddau tra yr oedd eraill yn eu hesgeuluso, ac yr. y dyfod ol nid oeddynt am eistedd ar y pwyllgor heb i'r aolodau eraill hefvd roddi eu preeenoldeb. CYHUDDIADAU MRS CASSON. Darllenwyd adroddiad y pwyllgor a benodwyd i wneud ymchwiiiad i'r drefn o weinyddu silan- gynorthwy mewn nwyddau a ddygwyd o amgylch. mewrj) canlyniai i rybudd a roddwyd gan Mrs Casson a'r cyhuddiadau a wnaed gaa-dcli yn nglyn a'r cyfryw gynorthwy. Wedi esbonio y modd yr oedd y cymhorth j'u cael ei weinyddu a thrwy bwy, aeth y pwyllgor yn mlaen i argymhell ar fod pob cais am gymhorth mewn nwyddau yn cael ei ben- derfynu gan yr holl Fwrdd, ac nid cyfran o hono. Oanfyddodd y pwyllgor na chyfleniwyd y tlodion ag arian i brynu y nwyddau. Nid oedd yr areh- ebion yn cyfeirio at unrhyw berson, ac ni ofynid byth i'r tlodion brynu y nwyddau gan fasnachwr neillduol, ond fe roddwyd esiampl neu ddwy o hynllle yr oedd y posiburwydd i dlottyn fyned i le, oherwydd y pellder y byddai yn bur anghyjleus i'r swyddog fyned i dalu am y nwyddau. Fe ddigwyddai weithiau fod y tlodion yn derbyn nwyddau gwahanol i'r rhai ganiateid. Telid yn ddiwahaniaeth am y nwyddau gan swyddogion yr elusen. Fe ddygwyd "returns" gan ddau swyddog yn damgos y cyfanswm a dalwyd i bob masnachwr yn nghyda enw y masnachwr lie yr oedd y swm yn cyrhaedd i ddeg swllt, Hefvd, canfyddodd y pwyllgor fod amryw o'r masnachwyr a enwyd yn y "returns" yn Warcheidwaid yr lTii- deb yr adeg y cyflenwyd y nwyddau, ac yr oedd yn groee i'r gyfraith i unrhyw fasnachwr oedd hefyd rm Warcheidwad gyflenwi nwyddau ar ar- cheb swyddog yr elusen. Canfyddodd y pwyll- gor yn mhellach for v dderbyneb am y nwyddau yn cael ei rkoddi gan enw arall yn lie y masnach- wr, megis gan y wraig, plentyn, neu gynorthwy- wr y aaaenachwr. Mown achosion fel hyn dylid bob amser ddangos allan fod y dderbyneb yn cael ei gwneud ar ran y masnachwr. Oanfyddasanfc mewn un achos fod cymhorth vchwanegol mewn nwyddau wedi ei ganiatau ar ol cael ei wrthod gan y Bwrdd, ond nid oedd tystiolaeth i ddajigos pa un a ganiatawyd y cyfryw gan Fwrdd llawn yn ddilynol ynte gan rarj o'r aelodau ac ar ol i'r Bwrdd ymranu. Gofynodd y Cadeirydd ai dymuniad y Bwrdd oedd gohirio y cwestiwn ynte pasio penderfyniad i fabwysiadu yr adroddiad? Oynygiodd Mr William Powell fod iddynt ohirio y mater a chael mantais yn y cyfamser i weled yr adroddiad. Dywedodd Mr Cadwaladr Roberts fod Mrs Casson wedi profi pobpeth oedd wedi dyfod yn mlaen ac wedi llwyddo i ladd amryw adar ag un ergyd. Credai ef y dylent basio yr adroddi-id yn lied, unfrydol. Mr Tegid Jones a ddywedodd fod arno of eisiau mwy o fanyhon. Mr Cadwaladr Roberts a sylwodd y caent hyny trwy wneud cais at swyddogion yr elusen, gar. y rhai yr oedd yr enwau. Yr oedd y ffaith fod y Cadeirydd wedi eistedd ar y pwyllgor yn ddigon o brawf fod pob chwareu teg wedi ei roddi i bawb, ac fe dynwyd allan yr adroddiad er llee y cyhoedd. • Efe a gynygiai fod iddynt fabwysiadu yr ad- roddiad. Mr Tegid Jones a ddywododd fod arno ef ei:;iau yr un manylion a'r Oadeirydd. Dywedodd y Cadeirydd eu bod wedi Ind yn edstedd am amryw oriau, ac wedi myned yn fanwl rr holl fanylion. Pe buasai yr holl Fwrdd wedi cynal yr ymchwiliad buasent wedi dyfod i'r un penderfyniad. Mr Powell a ddywedodd y buasai yn dda ganddo weled yr adroddiad er myned drosto ei huaan. Yr oedd arno eisiau ei farnu yn rgwyneb y cy- huddiadau a wnaed gan Mrs Casson. Os oedd yr adroddiad yn gywir ni fyddai ddim gwaeth o'i chwilio. Efe a gynygiai fod iddynt ohirio ytyr- i iaeth yr ad-roddiad am bythefnos. Yr oedd yn beth difrifol chwareu a chymeriad pobl. Mr Cadwaladr Roberts a ddywedodd na fu i Mrs Casson ddyfod a chyhuddiad yn erbyn un- rhyw berson unigol. Mr Powell: Y mae Mrs Casson wedi enwi mas- nachwyr ac yr wyf fi yn fasnachwr. Y Cadeiiydd: Os oes yma rywun yn tybio fod y cap yn ei ffitio bydd i Mr Roberts (y olerc) eu cyflenwi a'r manylion. Ni fu i Mrs Casson roadi tystiolaeth o gwbl ond y swyddogion, ac y mae'r enwau ganddynt hwy. Mr Tepid Jones: Os ydyw rhai o'r Gwarcheid- waid wedi gwneud rhjwbeth anghyfreithlawn, gadewch i ri ed gael allan (clywch, clywch). Yr wyf yn cefnogi fod i, ni ohirio am. bythefnos. Yr oedd Mr Richard Roberts yn credu mai gwell fydd&i gohirio er mwyn cael ychwaneg o amser i ystyried yr adroddiad. Y Cadeirydd: Os oes rhywun yn credu ei fod yn cad cam ni raid iddo ond gofyn i'r swyddog- ion am y manylion. Mr Powell a ddywedodd ei fod yn foddlawn i hyn, oT(d yr oedd arno eisiau yr un hysbysrwydd ag a roddwyd i'r pwyllgor. Kiliodd Mr Owen Jones (Llan) gynygiad Air Cadwaladr Roberts fod yr adroddiad yn cael ei fabwysiadu. Eglurodd Mrs Morgan yr oil yr oedd Mrs Casson wedi ed wneud, sof cyfeirio yn unig at y llyfrau. Mr O. R. Hughes, un o'r pwyllgor, a ddywed- odd fod yn amlwg fod y Gwarcheidwaid wedi ym- ddwyn yn anghyfreithlawn. ond ar yr un pryd credai eu bod wedi gwrfeud. hyny mewn anwybod- aeth. Diagwyliaa y mabwysiadid yr adroddiad, 8C y rhoddai hyny derfyn ar y mater. Mr Tegid Jones a ddywedodd ei fod yn fodd- lown ar yr eglurhad yma, ac mai math o rybudd ydoedd hwn. Yna ymranwyd, pan y pleidleisiodd. chwech dros y gwelliant a naw dros fabwysiadu yr adroddiad. Ar gynygiad Mr 'niomas Davies, yn cael ei eilio gan Mr John Thomas, talwyd diolch i'r pwyllgor.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices