Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

Llanfrotlion

Banger.

News
Cite
Share

Banger. Myv'.o",ima Poc-le.—-Bydd y Mvriorama Ysplcnycld hon yn Porfformio yn y PenrhjrnHall drwy yr wythnos hon, g ai caechreu no Lun, a chaiff trigolion Bangor a'r cyii h yfte i dreulio ychyrhg oriau o wir ddifyr- wch trwy fynsd i'w gweled a'u gwrandaw. Cyn- vysa'r ptrfiormiadau y "Cinematograph," un o brif ddyfeisiadau yr oes, ac y mae y rhai a gymerant ran yn üdymon o fedrusrwydd diamlieuol. Tret i Weithwyr.—Yn ol eu harfer ddaionus bob blwyddyn, rhodiies Meistri Thomas Lewis a'i Gyf. dret i'w gweithwjT yn y City Steam Mills, Bangor, yn nghyda'u teuiuoedd. Lerpwl a ddewiswyd i fyned iddo eleni, a chan ei bod yn dywydd hyfryd inwyn- haodd yr oil eu hunain yn rhagorol, pawb mewn gwahanol gyfeiriadau. Afraid dweyd fod y teimladau goreu yn bodoli cydrhwng y meistri a'r gwasanaeth- yddion, a hir y parhao yw dymuniad pawb. Bwrdd y Gwarcheidwaid. — Cynhaliwyd cyfarfod o'r Gwarcheidwaid foreu Gwener, Mr Hugh Thomas yn llywyddu dros gynulliad bychan o'r aelodau. Caf. odd pwyllgor ei apwyntio i agor "tenders" a'u hystyr- ied. Y Cadeirydd a'r Clerc (Mr R. B. Evans) a roddasant aelroddiad cryno o'r Poor Law Conference gynhaliwyd yn Llangollen yr uytlmos cynt, yr hon y gofynodd y Bwrdd iddynt fyncd iddi. Dy^redasant fod cynhadledd y ilwyddyn nesaf i gael ei cljynal yn Mangor. Pasiwyd pleidlais unfrydol o ddiolchgar- wch i'r ddau am fyned i'r gynha.dlcdd ac am yr adroddiad a roddasant. Te a Chyfarfod Adloniadol.— Dydd Merehcr y cyn- haliwyd y eyfarfod te ac adloniant bfynyddol mewn cysylltiad ag Ysgolion SaLbothoi Cymreig a Seisnig Eglwys St. Mair, yn yr Ysgol Genedlaethol, Garth- road. Rhoddwyd te i'r ;ielodau ieui-ngaf yn y pryd- nawn, ac i'r aelodau hynaf ychydig yn ddiweddarach. Yr oedd y byrddau yn drwmlwythog o ddanteithion hudolus, y rha.i oeddynt dan ofal y boneddigesau can- lynol :—Mrs Thomas, chemist; Miss Davies, Fron- ds-street Miss Roberts, Brynymor Mrs Benjamin Tliomas, Mrs Williams, Garth Mrs Williams, Ed- mrmd-street; Mrs Eardley, Misses Hughes, Bangor Uehaf Mrs Pueeves, Mrs D. Hughes, a Miss Parry, Tanrhiw. Arolygydd yr ysgol yw Mr Lloyd Hughes, Bangor Uchaf, ac fimlwg jrw fod yr ysgol mewn cyflwr blodeuog iawn oddiwrth y ffaith nad ocdd dim llai na 300 o aelodau yn bresenol ar yr achlysur presenol. Yn yr hwyr aethpwyd drwy raglcn pur ddyddorol, yr hon a fwynhawyd yn drwyadl gan y nifer fawr oeddynt bresenol. Yr ysgribnydd oedd Mr 0. J. Jones, a chynorthwyid ef yn effeithiol ga.n Meistri 0. E. Thomas ac R. P. Jones yn nghyda'r Parch Benjamin Thomas, B.D., yr hwn sydd ar fin ein gadael am Lundain. Agor Organ Newydd v Brifeglwys.-—Mao yr organ newydd erbyn hyn wedi ei chwblhau yn yr Eglwys Gadeinoi, a dydd Mawrth (heddyw) bydd yn cael ei yu ffurfiol, pryd mai yr orgatvydd am y dydd fydd Syr Walter Parratt, Mus. Doc., o St. Georgs's Chapel, Windsor. Fe fydd yno bedwar o sersmoniau, fel y canljm: Am 9.30 a.m. Boreuol weddi a wydd ojdiwyniad. Am 11 a.m Choral Celebra- tion, gyåa phregeth gan v Parch C. E. T. Griffith, ficer Treveilun, Pontvpool. Am 2.30 p.m. Orgaai recital. Am 6.30 p.m. "Daughter of Jairus." Fe genii rhan o "Messe Solennelle" Gounod am unarddeg o'r gloch, a bydd i Syr Walter Parratt chwareu Chammads's "Prelude in D. minor" a Lemmen s "Ito Missa eet" fel voluntaries. Am haner awr wedi chwech yn yr InvjT, pan y bydd i gantawd Stainer gael ei chanu gan 140 o leisiau, yr unawdwyr fy eld ant Madame Clara Leighton (soprano), Mr William Davies, o Eglwys Gadeiriol St. Paul (tenor), a Mr Charles James, Eglwys Gadeiriol Bangor (baM), Lbfwyddir wrth yr organ gan Syr Wa.lter Parratt, yr hwn a chwery fel voluntaries Widor's "Allegretto Cantabile" a, Mendelssohn's 4th Sonata. Blaenorir yr oratorio gan"antiphon"dyddorol a gymerir oDdefod lyfr Bangor, a chenir "I will extol Thee" (Costa) gan Madame Leighton. Bydd y mynediad i'r Brifoglwys yn rhad, ond deallwn y gellir cael tocynau "reflorved aea.tI" i'r recital a pherfformiad yr oratorio (i dan- j-sgrit'wjT a rhai hob fod yn danysgrifwyr) gan y Deon. Gwneir casgliad yn y prydnawn a'r hwyr, a iiyderir y bydd i'r presenolion gyfranu'n had er cyn- < ithwyo i orphen talu'r draul fawr yn nglyn a'r organ newydd. Yn Masnachdy W. 0. Williams mae yr holl De- portments wedi fu cjdiexiwi gyda Nwjaidau NewjTdd yr Hydrex. Yn y Showroom chwi ganfyddweh gyf- i en wad detholedig iawn o Millinerjr, Capes, Costumes, Jackets, Furs, etc., etc. hefyd Novelties mewn Dress Goods, yn nghyda. Dressmaker o'r dosbarth eyiitaf. At yr uchod y mae yno New Art Serges a Plushetts at wneud Curtains Diysau a Ffenestri, etc. Byddweh gystal a galw vn 343 i 350a, High-street, Bangor. LLYS YR YNADON. Cynhaliwyd y llys hwn ddydd Mawrth, o fiaen Meistri J. E. Roberts, J. Bryn Roberts, A.S., Thomas Eobmtl1, a W. Pnghe. CYHUDDIAD DIFRIFOL YN ERBYN CHWARELWR, John William Thomas, Cwmyglo, a ddygwyd eil- waith gerbron yn cael ei vyliud-do o ffugio enw ei dad (William Tiioinas,Allt Goch, Cwuiyglo) ar "notice of withdrawal" a gj'Ilwynodd efe yn Llythyrdy Ban- gcr er cedi y swm o 3p. Erlynwyd gan Mr Allanson ar ran awdurdodau y Llythmlv, ac ymddangosodd Mr S. R. Dew dros y cyiiuddedig. Wedi gwrandaw tj'stiolaeth Williani Daniel Jones, clerc yn Llythyrdjr Cwmyglo. John Davies, clerc yn Llythyrdy Bangor, a ddv- wododd i'r cyhuddadig, ar yr 2il o Orphonai diweddaf, ddyfod i Lrthyrdy Bangor, a dweyd fod arno eisieu codi arian "gyda'r pellebyr, gan ddangos llyfr talu (depositor's book) y-rl enw William Thomas. Estyn- wyd iddo llurÍlen. H. darfu iddo anvyddo enw William Thomas ar y gwaelod. Yna gofynodd y tyst iddo am y rheswm dros y groes ar ffrynt y tudalen o'r llyfr. YntRu a at: bodd y gallasai ysgrifenu ei enw ei hunan, ond darfu i bobl Lljthyrdy Cwinjrglo wneuthur hyny dros to. Nid codd y tyst yn foddlawn ar hyn, a gofynodd os oedd yn aelwae-n rhywun yn y dref oedd yn ei adnabod ef. Cryhwyllodd yntau euw landlord yr Anglesey Arms, ac junadawodd. Y tyst, yn y dull arferol, a bellebrodd am yr arian. Ni thalodd y cyhuddedii' am y pollebvr, eithr gofynodd iddo ef (tyst) ei (IdalI allan o'r arian oedd i'w cadi. Galwodd y dyn yn y Llj'thjrdy' drachefn jm mhen ychydig wedi un o'r gloch, a dywedwyd wrtho eilwaith y caffai efe yr aidan os cyrchaA wr yr Anglesey Arms yno i ddweyd ei fod yn. ei adnabod. Yna y cyhudd- edig, yr hwn oedd yn foddw, a adawodd y swyddfa, aenj. alwocld drachefn mor bell ag y gwyddai y tyst. Yna gwnaed y mater yn hyshys i'r postfeistr. Ar y 9fed o Fedi aeth efe (tyst) i Clrwarel Oakeley, Blaenau Ffestiniog, ac adnabyddodd y cvhuddedig. William Thorny Allt Goch, Cwm^ygilo '.(ihd v cvhuddedig), a ddywedodd iddo, ar y 27ain o Hydref diweddaf, ddodi tair punt o arian yn Llythyrdy Cwm- yglo. Yr oedd yn "adnabod y groes ar y ffurflen (form) a. ddangosid iddo ac hefyd ar y d2posit book, yr hwn a gjTnerodd gyda,'{ ef u.c a'i cadwodd mewn drawer gartref. Ni cldodd j drawer, am nad oedd yn. meddwl y gellid codi JT arian yn unlle ond Cwm- yglo. Bu i'w fab adael y M:I;sia tua diwedd Mehcfin, ac arhosodd gartref gydag ef nm wythnos. Ni roddes y tyst awdurdod i neb godi yr arian nac i arwyddo ei enw. P.C. Edwards (43) a ddywedodd fod y cyhudd- edig wedi dweyd. pail. dda-rllenwyd y warant iddo, "Yr oeddwn yn feddw ar y pryd ac ni wyddwn beth oeddwn yn ei wneud. Y Careharor a gadwodd ei amddiffyniad, a thra- ddodwyd ef i sefyll ei brawf yn y Brawdlys. Gollyngwyd ef allan dan feichiafaeth—ei hunan yn y swm o 50p a. dau eraill am 25p yr nn. TROSEDD DIFRIFOL HONEDIG GAN FACHGEN. Jolin Jones, Minffordcl,Bangor, bachgen 16 mlwydd oed, a gyhuddwyd o gyflawni trosedd difrifol ar eneth bach o'r enw Alice Ann Phillips, 8, Britannia-street, f Bangor Uchaf ar y 14eg o Fedi (cjrfisol). Ymddajngosodd'Mr S. R.Dew dros JT hecldgeid- waid, v rhai a erlyne-nt, ond nid oedd neb dros y cyhiiddedig. Wedi i Mr Dew fyned dros ffeithiau yr achos, efe a alwodd ar Alice Ann Phillips, yr hon a ddywedodd ei bod yn byw gyda'i rhieni yn y cyfeiriad uchod. Ar y diwrnod crybwylledig anfonodd ei mam hi a.'i chwaer ar neges i Ysbytty'r Clefydon Heintus. Hwy a aeth- antiVno drwy y llo a elwir llwybr y Maes, lie y cjrfarfuasant a'r cvhuddedig, yr hwn oedd yn ca-sglu mWYar duor.. Ni welodd hi ef erioed o'r blaen, ond °fe a'i gwahoddodel hithau i hel rhai, gan addaw dangos lie yr oedd digon i'w gael. Ar eu ffordd yn ol o'r Ysbytty bu iddi hi a'i chwaer stopio gydag ef i gasglu mwyar duon, pryd y cyflawnodd efe y trosedd ami. Hi a ddecbreuodd waeddi allan, ond efe a rodd- odd ei gap yn ei cheg. Cadarnhawyd y ddystiolaeth uchod gan Laura Emily Phillips, naw oed. Rhoddwyd tystiolaeth hcfyd gan Mrs Phillips (mam y genethod), Dr. Langford Jones, a'r Heddgeidwad Edward Davies a chan na chynygiwyd dim tyst- iolaeth ar ran y carchnror, cafodd ei draddodi i'r Brawdlys Caniatawy-d meichiafaeth—ei dad Y11 y swm o 20p a dau eraill lOp vr un. CERTIWR ANONEST. Henry Atherton, G1 nnadda, Bangor. a. gyhuddwyd o ddwyn dau fagiad o lo, zwerth 2s, eiddo Mr John Williams, m-asnachydd glo, Bangor. Ymddengys i Atherton gaol ei anfon gyda llwyth o lo i Mrs Pritchard, Bangor Uchaf, ac iddo ar ei o lo i Mrs Pritchard, Bangor Uchaf, ac iddo ar ei ffordd droi i'r Manchester Arms i ofyn a. oedd arnynt eisieu glo. a dywedodd Mrs Williams y cymerai ddeu- cant, a thalodd 2s am dano. Nid oedd gan y di- ffynydd hawl i werthu v glo o gwbl. Y Diffyuydd. wrth anerch y Fainc, a ddywedodd i fod jrn cj*fa.ddef iddo werthu y deucant glo, ond ei Yf fod jm b^n-iadu ci jrj'mervcl i Mrs Pritchard y dydd Mawrth dilynol, pan y byddai allan yn gwertliu glo. Y Fainc a'i dirwvodd i 20s a'r costau. AHRYWIOL. Am fod yn feddw ;<* afreolus dirwywyd i perSOnall canlj-nol J. Walter Roberts, 20s a'r costau; Evan Evans, 2-- 6c a'r costau Robert Parry. 5s a'r costau Robert Hughes, 2s 6c ar costau. Am feddwi yn vnisr, John Jones a ddirwywyd i 2s 6c a'r costau Richard John Thomas, i 2s 6c a'r costau Owen Williams, 2s 6c a'r costau. Dirwywyd Richard Wil- liams i 5s a'r costau am fod yn feddw a gwrthod myned allan o'r Llan.fn.ir Inn, Llal-fairfecha-i?. Am ymosod- iad ar Robert Thompson cafodd William Griffith ei ddivwvo i 5s a'reostau ac am dori yr heddwch rhwyru- wvd W. Griffith. W. Jones, a Richard Roberts dros- odd yn v swm o 5n yr un i gadw yr heddwch r..m chwe' HPS." Hugh Hughes a John Jones a ddirwvwyd 2s 6c a'r costau bob un nm arfer iaith aft an. W. Llystyn Jones a Griffith. Owen a dairwj^wyd Is a'r costau bob un am roddi eu simneiau ar dan.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices