Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

News
Cite
Share

Lhnsngan- Dydd Gwener cynlidiv.yd cyfarfodydd diolchgar- wch am y cynhauaf yn eglwys y piwyl uchod. Decli- reuwyd gweithrediadaai y dydd gyda g-,yeinyddiad o'r Oymun Bencligaid wyth o'r gloch yn y boreu gan y Parch H. O. Widiams, rliedthor. Am haner awr wedi dau intaniwyd y gwasanaeth prydnawnol ga.n y rheithor. a phregethwyd yn addas i'r achlysur gan y Parch Sinnett Jones, rheithor y Rhiw. Am saith o'r gloch yn yr hwyr intoniwyd y gwasanaeth eto gan y rheithor, a phreg..thwyd odeliar St. Matthew xiv. 39, gan y Parch Canon Dayies, Pwllheli. Cafwyd preg- e-th rymus, gjTihwj-sfawr, a. phriodol i'r amgylchiad, a cliadwodd "Dyfrig" y dorf enfawr oodd wedi ym- gynuH megis "ar flacnau ei fysjdd" hyawdledd a. plia- un. y traddoelai ei genadwri. Yr oedd y gwas- anacthau i gyd yn gorawl; y canu o dan arweiniad Mr Phillip Parry; a cbwareuai Mr T. Llewelyn Evans ar yr organ. Yn y gwasanaeth prjainawnol cor-ganwjTd Psalm xxiv. ar y chant Anon, ac yn yr hwyr Psalmau Lvv. a cl. ar y chants Goss a Goodson. Yn yr hwyr canwyd yr anthem "Mawl a'th erys di yn Seion" (lsalaw) gyda. chwaeth a mynegiant can- moladny, a chyda'g ysbryd ac effaitn a roddodd fodd- lonrwydd cj7ffrediri(d. Gyda llaw dymunwn yn os- tyngedig alw sylw arweinydd a. phwyllgor "Undeb Corawl l']ghvjTsig Deoniaeth Lleyn" at yr anthem hon fel un yn meddu cjui^hanedd lawn a cliref, yn nghyaa thlysni melodedel, ond eto sydd yn syml ac o fewn cyrhaedd corau gwledig allu disgwyl gwneud cyfiawn-, I der a hi. Cyfrifir hen eglwys y plwj4 hwn yn un o'r rhai helaethaf yn Lleyn, ond yn y gwasanaeth hwjToI llanwyd lii at yr ymylon gan gynullaidfa barchus na wehvyd mo'i lluosocach yma o'r blaen. Bernir fod cyd- rhwng chwech a saith gant o bobi yn bresenol, ac ymddygodd pawb yn weddus a defosiynol. Nod- weddid y gwasana^thau a'r canu gydag ysbryd a defosiwn, a thebygol ydyw na chlywyrd yma. erioed o'r blaen ganu mor wresog ac effeitiiiol. Gwnawd casgliadau yn ystod y gwasanaethau tuagat dreuliad- &u yr achos Eglwysig. Addurnwyd yr eglwys yn chwaethus i'r amgydchiad gan Mrs Williams a theulu y Rheithordy, Mr T. Ll. Evans, Mr William Manley, ac eraill.—Gohebydd.

Llanfrotlion

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices