Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

News
Cite
Share

Etholiad Dwyieinharth Sir Ddinbych. Cynhaliwyd cyfarfod yn y Rhos nos Lun i gefnogi ymgeisiaeth Mr Kynyon, tan lywvddiaeth Syr Wat- (yn Williams Wvnn. Lla-nwyd y nouadd yn gynar gan y mob Radicalaidd, crymffastiau o fechgyn ieuanc gan mwyaf, pa rai yn ystod yr holl weithrediadau a gadwasant y terfysg a'r anniiiefn mwyaf, a hisiwyd a rhuwyd yr holl siaradwyr i ddistawrwydd. Torodd y cyfarfod i fyny mewn c-j'ffro gwaradwyddus; ac i wneud y drwg yn waeth fyth, fel yr oedd yr jungeis- ydd a'i bleidwyr yn gadael y pentref, ymosodwyd ar- nynt yn frwnt gjTda tfyn a eheryg a tharawyd amryw o honynt, yn cynwys Mrs Kenyon. Yr un noson hefyd cynlielid cyfarfod Undebol yn Rhostyllen. pentref oddeutu owy filldir o Wrecsam. Llj~wyduwyd gan Mr P. Yorke, ac ar y llwyfan yr Mr Griffith Bo&cawen, A.S., a'r Milwriad Eyre, C B. Nos Fawrth ymwelodd Mr Kenyon ag ardal Pen- ycae, lie yr anerchodd gyfarfod brwdfrydig o'r ethol- wyr Ceidwadol yn yr Ysgol Genedlaethol. Mr E. LLoyd Jones a lywyddai dros y cyfarfod, yr hwn oedd o nodwedd tra gwahanol i'r un gynhaliwyd yn Rhos y noson cynt. Yr oedd yr ystafell wedi ei gorlenwi, ac yr oedd yn mhlith y gynnlleidfa nifer o wrthwyn- ebwyr politicaidcl, y rhai, modd bynag, a beidiasant ag aflonyddu, ond rhoddasant i'r holl siaradwyr wrandawiad parchus ac amyneddgar. Yr oedd Ysgol Brynteg, Broughton, yr un noson, yn orlawn o gynullc-idfa. wedi dod yno i gefnogi ym- geisiadaeth Mr Kenyon. Mr Howel Davies a ly- wyddai, ac yn mhlith y prosenolion JT oedd Misses Heyes, Gatewen, Mr A. G. Boscawen, A.S., a'r Milwriad Eyre. Yn Coedpoetli, nos Fercher, bu gorfod i gyfarfod Mr Kenyon gael ei dori i fyny oherwydd terfysg mawr cjmulliad o fecligjm a dynion ieuainc, serch fod Mr Moss wedi pellebru i ofyn iddynt roddi chwareu teg i'w wrthwynobydd. MR KENYON AR Y DRINIAETH ANNYNOL A DDERBYNIODD. Wrth anefrch cyfarfod o'i gefnogwjT y:n Rhos- nessny, yr hwn oedd tan lywyddiai'th Mr Acton, gwnaeth Mr Kenyon y sylwadau a ganlyn ar y gweitlu-ediadau yn Coedpoetli: — Dywedir -Tt!.yf gan un o'r papjTau boreu hedd- yw fod goiwg lied ddigalon arnaf (chwerthin). Nis gwn i sut y bydd ymgeisydd yn ediych pan yn ddi- galon ond y cwbl allaf n ddweyd yw nad ydwJf yn ymwybodol o ddim teimlad o iselder ysbryd. I'r gwrthwyneb, mae yr holl "returns" ",dais i o'r gwahanol leoedd polio i fyny hyd yma o'r fath natur ag i wneud un yn lhwen yn hytrach na digalon (uchel gymeradwyaeth). Rhaid i mi wneud cyfeir- iad byr at yr hyn ddigwyddodd yn Coedpoeth. Debyg gen i fod rhai o honoch wedi bod mewn Eis- teddfod. ac fe gofiweh fod y cyhoeddiad yn dechreu gyda 'Heddwch," 'A oes Pan aethum ni i mewn i'r ystafell fawr yn Coedpoeth daeth y cwestiwn yna i fy meddwl. Yno yr oedd meistr ysgol y bwrdd 350 bechgyn o'i omgylch mewn ada.eth fawr yn ceisio cadw trefn a heddwch cyhoedd- us. Wei, y ewbl allaf li ddweyd yw, os oedd hyny yn batrwm o'r ffordd maent yn cadw heddwch cyhoeddus, un ai maa ys- golf-istriaid wedi cyfnewid llawer iawn oddiar beth oeddynt pan yr oeddwn i yn ieuanc, neu ynte mae ar fechgyn yr ysgolion eisieu llawer mwy 0 gerydd—(chwerthin)—canys ni fu i sst mwy direol erioed dderbyn curfa gan eu meistr. Pa fodd bynag, mae y pwnc yn un llawer rhy ddifrifol i'w drafod mewn dull ysmala. Nid wyf a yn naturiol o duedd nerfus iawn ond rheddwyd prawf ncithiwr o gyrT- Hun rhag-drefnedig i godi terfysg yn y cyfarfod ac i wrthod rhoddi gwramlawiad i unrhyw siaradwr a ddj^vedai ddim byd croes i'r hyn dàymunent hwjr iddo ddweyd.; Nid yiuddangosent yn medwl mai amcan cyfarfod o'r fath oedd gadael iddynt glywed rhesymau a dadleuon er eu eynorthwyo i benderfynu gan bwy yr oedd yr achos goreu a chyitrira. Ni roddasant i ni gyfleusdra i ddangos gwirionedd neu dwyll ein polisi. Pe mai hyny fuasai y cwbl. er y buasai yn ddigon drwg. ni fuaswn yn cwyno, oblegid, wedi'r cwbl, nis gellwch orfodi pobl i wrandaw arnoch. Os nad oedd arnynt eisieu gwrandaw, hawdd fuasui iddynt aros gartref (clywch, clj-wch). Ord wrth adael y cyfarfod. a chyn myned i mewn i'n carriage, gwasgwyd ni ac ymosodwyd arnom gan gyrph IWn-r o ddjTuon wedi arfogi eu hunain a eheryg o faintioli nid bychan, a'r rhai a'n gosod- asant am yspHid mewn perygl mawr i'n cjTph a'n haelodau os nad i'n bywydau hefyd ("Cywilydd"). Yn awr mi a ddjmiinwn fod yn berffaith blaen a theg yn y mater hwn. Nid wyf yn dymuno cyhuddo Mr Moss o gydgynllwyn mewn unrhyw fodd yn yr 'out- rage' hwn, oblegid nis gallaf ei dclesgrifio fel dim byd llai na'byny (clywch. clywch). Nid wyi, ychwaith, yn dymuno cyhuddo ei gefnogwyr mwyaf blaenllaw. Y cwbl a ddywedaf yw hyn Mae yn hollol eglur fod rhywun wedi trefnu yr 'outrage' hwn. Nid yw'n debyg y buasai ein cefnogwyr ni ein hunain yn gwneud trefniant i geisio malurio ein carriage a cheryg a'n gosod mewn perygl o gael ein harcholli, canlyniadau yr hyn allasai lynu wrthym am y gwedd- iil o'n hoes. Nid dyna y ffordd iawn i gario etholiad yn mlaen—(cymeradwyaeth)—ac. nid ydyw, yn y diwedd, yn gvvrs a duedda i enill pleidleisiau i'r bobl a garant ffjrnigrwydd yn hytrach na rheswm (cym- eradwyaeth). Wedi'r cwbl, yn sicr i chwi bydd i wirionedd orclifygu yn y pes. draw, er y gellir ei gadVu 01 am amser. Y cwbl ydym yn ei ofyn ydyw rhyddid riicddwl. rhyddid ymadrodd, a rhyddid II gws-ithrediad" (cymeradwyaeth mawr). Yna aeth Mr Kenyon yn mlaen i vmwneud a. chwestiwn y tir, ac ail-adroddodd ei olygiadau ar y ddeddiwriaeth oedd angenrheidiol ar y ffennwyr." Pasiwyd pleidlais unfrydol o ymddiried yn Mr Kenyon. DIWRNOD Y DEWIS. Dydd Gwener ydoedd diwrnod y dewis (nomina- tion). Ymgyfarfu Mr Thomas Williams (sirydd) a Mr J. Parry Jones (is-sirydd) yn y Neuadd Slrol, Gwrecsam, ar y dim-nod crybwylledig i'r dyben o dderbyn "nominations." Yr oedd Mr Kenyon, yr j-mgeisjrdd Ceidwadnl. yn bresenol, yn nghyaa. Mr Moss. JT ymgeisydd Rlrrddfrydol, a goruchwyhvyr y ddau yungeisydd. Rhoctdwyd i mewn iigain o "nominations papers'' dros bob un o'r ymgeiswyr. Cj-mer y pleidkisio Ie heddyw (dydd Mawrth), a dechreuir cyfrif y pleidleisiau, yn y Nouadd Sirol, am ddeg o'r gloch foreu Marcher.

Lhnsngan-

Llanfrotlion

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices