Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

!Llyscsdd CofrGstria^oi Ken-

Advertising

----=-.------.:..L... Y Goiofn…

Y FFYNON. !

Rh . nŸWŸDIHCHL YN AIDD

DYCHWELIAD MILWR O'R INDIA.

MR H. LLOYD CARTER, CAERNARFON.

SYLW AR ANGHYDFOD CHWAREL…

MYFYRDOD UWCH BEN BEDD RHIENI.…

lS GWN I.

Advertising

1:todion o Gaergybi. I

Advertising

) Modion Amaethyddol. \-

[No title]

[No title]

[No title]

S Llaniacfcrcein.

News
Cite
Share

Llaniacfcrcein. Gwyl De.—Trwy garedigrwydd y Parch D. Jones, M.A., rh.ithor. mvrynhaodd Ysgol Sul eglwys y plwyf hwn wledd o de a bar a britii yn y Rheithordy piydnavm ddydd Gwener. y 17eg cyfisoL Gwledd ydoedd hon i'r rhai o 'de, yn mynydra yr Ysgol Sul ac yn dilyn mewn ftyddlondeb. Daeth pawb yn. lied gryno i'r Rheithordy erbyn pedwar o'r gloeh, lie yr oedd y byrddau weai eu gosod a'u trwmlwytho o daD y trugareddau oedd ar ein cyfer, ac ni raid dweyd na wnaeth pawb gy^iwnder a'r oil. Pe buasai y iywydd yn ffafriol ar y lawnt yr oedd y wledd wedi ei tiirefnu i fod. Modd bynag, wedi i bawb gael eu diwailu, daeth yn ychydig yn fwy Ifairiol o ran y tywydd, ac ymneilldu-yd yno i gynal chwarenon diniwed, ac yn sicr ni chafwyd gweil hwyl crioed yn yr un o'n "treats" blynyddol nag a gafwyd yn hon eleni. Ar ol yr holl lafur a'r lludded yma, yn wir, golwg lluddedig oedd ar I yr oil, ar ol cymeryd rJian mor aiddgar yn y chwareu- on. yn enwedig yn y "tug of war," aed i ystafell eang barotowyd er cynal cyngherdd a chvfarfod adloniadol. Cymerwyd rhaoi ynddo gan Mrs Evans-Jones, Brym- bo Miss Jones, Rheitiiordy Miss Jones (bonedd- ige,; ddyeithr sydd yn aros yn y Rheitiiordy) Miss M. Parry, Miss Annie Jones, Ty Pobty: Meistri J. Price, Penyrorsedd, a J., Williams (Alawfardd), war- deniad yr eglwys O. Jones, Ty Pobty Owen Ellis, Ty Bentir J. T. Price, Penyrorsedd. lYafriv-)-d gwyddfodohon ag "Irish song" gan Mr Patrick Dillon, Rcset-place. Hefyd cafwyd adroddiad teimladwy o "Fedd y dyn tylawd" gan Mrs Ellen Williams, Pen- llain. CYllerwyd dyddordeb mawr gyda ni gan y Parch J. Evans-Jones, ficer nevydd etholedig Brym bo, a'i serchog briod; gwnaethant a allent i'n ded- wyddoii, a bydded iddynt dderbyn ein dymuniadau da, yn nghyda phob llwydd iddynt yn eu He newydd a phwysig. Hefyd bu i Mr a Mrs Price. Penyrorsedd, fel mae yn arfer ganddynt yn wastadol, gyflenwi p;,thau angenrheidiol eraill gogA-fer a'r wiedd. a theilwng ydi-nt o'n dlolchgarwcli. Marwoiaeth a Chladdedigaeth Gwraig Garedig.— Ya bm' annisgwyliadwy ar forell LIun, y 6ed cyfisol, bu farw Mrs Owen, anwyl briod Mr W. Owen, Par- Iwr. Yr oedd yn y capel nos Sul. pryd y tarawyd hi yn waeI. a boreu y Llun yr oedd ei hysbryd wedi ehedcg i'w dragwyrldol breswyl. Yr oedd Mrs Owen yn aelod gyda'r Bedyddwvr yn Pont-yr-arw. ac yn ifyddlon iawn yn ol ei gallu. Gwraig garedig iawn ydoedd Mrs Owen, ddirodres a dijuiliongar, a choffeir eto yn y blynyddoedd sydd i ddod gan blant yr ardal am ei charedigrwydd. Yr oedd yn hynod barchus I' yn ei plilwyf. Caiodd angladd luosog, a dodwyd yr hyn oedd farwol ohoni i orphwys yn mynwent y plwyf. Heddwch i'w llwch.

. | ^ Llangefni.

Advertising