Hide Articles List

23 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

!Llyscsdd CofrGstria^oi Ken-

News
Cite
Share

Llyscsdd CofrGstria^oi Ken- LLANGEFNI. I Cynlialiodd Mr Waiter Baldwyn Yates lvs yn Llan- gefni ddvdd Llun, yn ystaieii v Llys yiroi", i edrych i mewn i restrau etholiadol, goiynion, a gwrthwyneb- iadau yn y ptwyti canivnol:—Llangristiolus, Tre- gaian, Llanddyfnan, Hsnsglwys, Bodwrog, Llangefni, Llanfaiimathafarneithaf, Trewalchmai, Liangs-Hog, Llanbedi'guch, a Cerrigceinwen. Ymddangosai Mr R. Chambers dros y Gymdeithas Geidwadol, a, Mr R. H. Williams dros y Eiiyddtryd- A ganlyn ydoedd y dyfarniadau :— Plwyf Llangefni: Un hawl eiddo i'r Ceidwadwyr wedi ei chaniatau; un occupation claim Ceidwadol g\vrthode<lig; dau lodger claims i'r Ceidwadwyr, caniatawyd tri gwrthwynebvvyd gan y Ceidwadwyr difodwyd dau claim, a syinudwyd y HaH i Division 111. Llangristiolus Caniatawyd dau claim di-blaid. 0 bump o wrthwyntbiadau ar ran y Ceidwadwyr, tyn- ,wyd dau yn ol, difodwyd dau, a chaniatawyd un. Cafodd un gwrthwj-nebiad Khyddfrydol ei ganiatau drwy declaration. Tregaian Caniatawyd un claim Ceidwadol. Heneglwys Un claim Ceidwadol wedi ei ganiatau pedwar gan yr overseer eto; un gwrthwynebiad Rhyddfrydot, difodwyd. Llanfairmathafarneithaf: Caniatawyd dau claim Ceidwadol. Trewalchmai: Tri gwrth-wynebiad gan y Ceidwad- v-p-, difodwvd. Llangwyllog: Caniatawyd dau ownership claims i'r Ceidwadwyr. 0 bedvrar o occupation claims wnaed gan y Ceidwadwyr caniatawyd dau. Llanbsdrgoch Gwnaed dau claim Ceidwadol, ond ni cliiniatawl-cl hwynt. Cen'igceinwen Gwnaed tri gwrthwvnebiad gan y Ceidwadwyr, a difodwvd v pleidleisiau"—Gohebydd.* AMLWCH. Cýnhaliwyd cyfarfod yn y Dinorben Hotel, ddydd Iau, Medi lbeg, o flaen Mr W. B. Yates, bargyfreith- iwr, i arcliwilio a chywiro y rhestrau. Gweithredai Mr R. Chambers, 'Rhen Bias, Llan- gefni, dros y blaid Geddwadol, a Mr R. H. Yviliiama, Caergj'bi, dros y Rhyddfrydwjrr. Nid oedd ond gwaith tfuriiol yn nghn a'r plwyfi Nid oedd ond gwaith tfuriiol yn nglyn a'r plwyfi bychain canlynol, sef, Rhosybol, Llanfairynghornwy, Llamhwydrus. Llaneilian, Lhmwenllwyfo, a Llan- babo, ac awd trwyddo yn bur rhwydd. Yr oedd am ryw wrthwynebiaau yn mlilw^-fi Llan- fee hell a Llanbadrig. CynorthWJoid Mr Chambers am yr ardal uchod gan ei fab, Mr J. R. Chambers, a buont yn hynod lwydd- ianus. Gyda rhestrau plwyf Amlwch cj-northwyodd Mr David Jones, Bull Inn, a dywedir ei fod wedi myaed trwy y gwaitli dyrys yn rhagorol iawn. Allan o 18 o bleidleisiau newyddion, sicrhawyd 17 gwrt-hwynebwyd i 11; a phrofwyd 8. Dywedir mai 13 o ha.wliau newjrddion (yn cynwys pedwar o hawl- I iau dros Geidwadwyr rhonc) a sicrhawyd gan y Rhyddfrydwyr, yn nghyda. pump o wrthwynebiadau (objections). Amlrcii- Y Bel Dro:<i.—Dydd Gwener, bu Qwb Pei Droed LlangefHi yn tynu torch a bechg/n Amlwch. Cafodd y dyeithiiaid garfa dost, Y canlynfad fu :Aailwch,four goals Llaxgefai, nil. Y Br\n,Taad.—Bu y bywydfad allan prydnawn ddyddGwener am ei hymarfferiad chwaiterol dim olyg- ia-ith yr ysgiifenydd hynaws: (Mr J. Hughes, Fron- dc-g). Yr oedd y tywydd yn atw a'r mor yn bur uchel ei donau. Cafwyd pob boddlosrwydd gyda'r exer- cise. Mae atlodau neTrydd y Bwrdd Ysgol yn ae^hreu eu cyfnod yn bur chwyrn. Gwelir ami hyd y par- wydydd rybudd i rieni ac eraiil. Bygytliiant erlyn rhieni am anfon eu plant i wasanaeth dan 13eg oed, hciyd erlynant bersonau a gyrner blant o'r oedran yma i'w gwasanaetli. Da iawn, dym2:r TIor-dd i'r,- cael, i'r ysgol. fona. Y LLYS TRWYDDEDOL BLYNYDDOL. Cynhaliwyd yn yr ystafell arferol ddydd Gwener, Medi 17eg. o ilaen Mr H. Roberts (caLleirydd), yn nghyda mainc hynod lawn. Darllenodd yr Arolygydd Jones, Caergybi. ei ad- roddiad arferol, ond ni clilywsom y manylion. Y mddangosai pedwar o weinidogion Ymneillduol yr ardal fel dirprwyaeth odcliwrth y cyfeillion dir- westol jm erfyn ar i'r ustusiaid geisio gan y tafarnwyr roddi i fyny yr arferiad o servio plant dan 13 oed gyda diodydd meddwol i'w gario allan. Wrth ganiatau y trwyddedau, dywedai y Cadeirydd fod yr ustusiad jn dymuno i'r tafarnwjT gario y penderfyniad allan. 0 Gwrthwynebai yr heddgeidwaid i drwydded y "George the Fourth," Amlwch Port. Ymddangosai Mr S. R. Dew dros y trwyddedwr, ac wedi ymdrafodaeth fer gyda'r Fainc, caniatawyd y drwvdded. Y Rhingyll 0. Williams a gyhuddai John Lemin, Eleth Inn, o fod yn feddw ac afreolus ar y 14eg o Awst. Profwyd yr aclios. a dirwywyd ef i 5s a'r costau. Iiwysiai yr un swvddog Hugh Jones. WLieat Sheaf Inn. o ganiatau meddwdod. Ymddangosai Mr S. R. Dew dros yr heddgeidwaid, a Mr Fanning, Amlwch, dros y trwyddedwr. Wedi gwrandawiad maitli. dirwywyd Hugh Jones i lp a'r costau. a gohiriwyd rhoddi y drwydded hyd y cyfarfod ncsaf. Ymdrinwyd amryw o fan achosion dibw;-s eraiil.

Advertising

----=-.------.:..L... Y Goiofn…

Y FFYNON. !

Rh . nŸWŸDIHCHL YN AIDD

DYCHWELIAD MILWR O'R INDIA.

MR H. LLOYD CARTER, CAERNARFON.

SYLW AR ANGHYDFOD CHWAREL…

MYFYRDOD UWCH BEN BEDD RHIENI.…

lS GWN I.

Advertising

1:todion o Gaergybi. I

Advertising

) Modion Amaethyddol. \-

[No title]

[No title]

[No title]

S Llaniacfcrcein.

. | ^ Llangefni.

Advertising