Hide Articles List

23 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

!Llyscsdd CofrGstria^oi Ken-

Advertising

----=-.------.:..L... Y Goiofn…

Y FFYNON. !

Rh . nŸWŸDIHCHL YN AIDD

DYCHWELIAD MILWR O'R INDIA.

MR H. LLOYD CARTER, CAERNARFON.

SYLW AR ANGHYDFOD CHWAREL…

MYFYRDOD UWCH BEN BEDD RHIENI.…

lS GWN I.

Advertising

1:todion o Gaergybi. I

Advertising

) Modion Amaethyddol. \-

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Bu Mr James W. Lowther, cadeirydd y Fwyll- gorau yn Nhy y Cyffredin, yn siarad mewn Mr- ddangosfa amaethyddol yn agos i CarHsle y dydd o'r blaen. Dywedodd ei fod yn credu y cynwysai I adroddiad y Ddirprwyaeth Freiniol ar Amaethydd- iaeth Lawer oedd yn hynod werthfawr. Er nad oedd yn awgrymu tmrhyw if ootid frenliikiol i Iwyddiant mewn amaethyddiaeth, awgrymai well- iantau gwerthfawr yn Neddf y Daliadau Amaeth- yddol, pa rai yn ddiau y byddai i'r Llywodraeth neu ryw aelod preifat eu corphori mewn Mesur. Yr oedd yn rhaid i amaethwyr Prydeinig wyaebu cystadleuaeth o bob parth o'r byd, a thybiai y Ddirprwyaeth y gellid disgwyl Hawer o Argentina, ond nis gellid dadblygu Argentina ei hxai heb wario Hawer o gyfalaf ar reilffyrdd i gario ei gyroedd en- fawr a'i chnydau aruthrol i'r porthladdoedd, ac yr oedd cyfalafwyr Prydeinig yn bresenol yn och- elgar wrth rodcti eu harian allan. Yn Argemina aderyn hynod yswel vdeedd cyfalaf, ac nid oedd; yn debyg o gael ei dual yir/ yr un fagl yn mha un yn flaenorol y collodd goes. Gan hyny amhonai efe a fyddai yr Argentine am beth amser eto wedi ei dadblygu mor gyflawn ag i anfon i'r wlad hon y swm anferth o gnycLm a cliig a ddisgwylid gan: y Ddirprwyaeth Fremiol Yr oedd y cadeirydd, meddai, wedi gwrfcjiwynebu cystadleuaethau ol- i wynfeirch mewn arddangosfeydd amaethyddol, ond yr oedd yn rhaid i amaethwyr gofio fod yr olwynur yn un o'r "cystadleuwyr" yr oedd yn rhaid i fagwyr cogylau gyfarfod, a chystadleuydd hynod galed hefyd. Byddai yn rhaid iddynt fagu ceffylau cyflymach i guro yr olwynur. Ar dùi- wedd yr arddangosfa yr oedd ef yn hollol baiod i i gystadlu Ulir geffyl i Keswick, o ba le v daeth, ac antuitai ddweyd os aethant ar hyd yr I ffordd-nid a'i efe dros y gelltydd-y byddai efe JTIO gyntaf. Fel ag y geHid meddwl creodd y sylw hwn gryn ddifyrweh.

S Llaniacfcrcein.

. | ^ Llangefni.

Advertising