Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

EI AN GYLE S NO S.!

Y Qwir, iii, 2im ond y Gwir,

Y Budd Mawr Cyhosddus

T Ddaeargryn yn yr India.

Advertising

-----Ffeithiau yziNghylch…

.------------_-----Cyflafan…

!Damwain Arswydns yn Kghaerfyrddin.

Nod ion Gwasgaredig.

[No title]

--------_.-__.------_.----__---Arddangosfa…

r.Dam wain Ddifrifol Angladd

Advertising

:!o Marwolaeth a Chladdsdigaeth…

rMagwraeth Anifeiiiaid

News
Cite
Share

r Magwraeth Anifeiiiaid A ganfyn oedd JT anerrchiacl a draddodwyd gan Mr Williams, Pencefn, Tregaron, yn Ysgoldy y Bwrdd, Felinfach, nos Sadwrn, y 4ydd o Fedi. Cafwyd cy- farfod godidog, a llywyddwyd yn fedrus gan Mr J. D. Jenkins, Rhydybannau Mae'r testyn yr wyf wedi ymgymeryd ato heno yn un oelaeth iawn, ac yn un nas gallaf wneuthur cyf- lawilder ag ef mewn darlith fer o'r fath ynia. Y mae yn gorchuddio cjTnaint o dir fed ar yr adeg bresenol y mae yn llawn cymaint o bwys i'r meistr tir a'r bobl- ogaeth yn gyffredinol ag yw i'r deiliaid. Yn awr, gan fod y ifermwr Prydeinig yn gorfod cystadlu yn ei farchnad e.4 hun a ciiynyreii yr holl wleaydd ereill, yr unig obaith sydd ganddo o gynal ei sefyllfa yw cynyrchu pethau o ansawdd fyddont yn deilwng i gystadlu, neu os gellir rhagori ar y rhai yma, ac ar mwyn gwneud hyn goreu po fwyai o wybodaeth fydd gan y ttermwr o'r rhan yma o'i waith, a cha.wn ninau ein poeni yn llai gan y cystadleuaethau hyn. Mae y gelfyddyd o fagu yn cael ei sylfaenu yn gyffredin ar, egwyddorion cyffredin, rhai y gall pob un dael yn- ddynt gyda'r rhwydduLb mwyai. Y pctli cyntaf i ni sylwi arno yw y ddeddf a elwir y Ddeddf Etifeddol (Law of Heredity) i raddau helaeth. Tebyg a gen- i.edla. debyg. Pa nc-iilduolrwydd bynag fydd o ochr y tarw neu y fuwch, bydd yn rllesymol i ni ei ddisgwyl yn eu hiliogaeth. Fe daylai pob magwr craaduriaid a fyddai yn ymdrechu gwelia ei stoc fod a rhyw am- canion nijwn golwg, ur rnwjTi iddo, ar ol ei holl ym- drechion, gj^nyrchu pwyritluu o ragoriaeth yn ei stoc, ac os na fydd ganddo rjTW amcall neillduol at ba un i gyraedd, mentraf .dehveyd mai ofer fydd ei lafur. Mae yn rhaid cael rhyw bwynt i weithio ato./ Fe fydd y pwyntiau yma, wrth reswm, yn ymddibjrmi yn gywir ar y creadur y bydd yn myned i'w fagu- Felly, fe fydd medrusrwydd y magwr yn cael ei ymarfer i droi at eu gilydd y creaauriaid fydd a'r rliinwedclau rhyngddynt ag y dymiinai efe weled yn y creadur ag y mae yn amcanu ei fagu. Os bydd rhyw bwjrnt neillduol yn ymddangos jrn giyf iawn o un ochr (tarw), ac yn wan o'r ochr arail (fuwch), y tebyg- olrwydd yw y bydd prinder yn y fuwch wLdi cael ei wneud i fyny gan ormodedd y tarw, ac y bydd wedi j'inddadblygu yn y llo mown modd dymunol, yn enwedig os bydd y ddau o rywogaeth iawn. Os bydd i'r magwr ganfod fod ganddo ansawdd (quality) yn ei stoc ond fod y mamt yn eisieu, fe ymdrecha i gywiro y byrdra yma trwy ddefnyddio tarw mwy o taint, heb aberthu yr ansawdd fydd ganddo. Fe ddylai y magwr sefydlu yn ei feddwl rhyw fimcan neillduol, a dylai ymarier y gofallllwyaf er eadwraeth yr arddull hwnw ar ol unwaith ei sefydlu. Ar yr un piyd, fo ddjrlid cymeiyd gofal arbenig i beidio magu oddiwrth y naill genliacllaetu ar ol jr llall—peidio magu oddiwrth greaduriaid fydd yn porthyn yiit-liy agos i'w gilydd trwy waed, neu mewn geiriau ereill, "In and in breeding." Er mai hyn yn ddiddadl yw y ffordd gyntaf o sefydlu rhj-woga^th gwirioneddol ac un- tfurfiol, nis gellir ei chymeradwyo ond i'r magwr mwy- af medrus. Y pcrygl yw fod y cynllun hwn yn cael ei ddifyn yn ami iawn gyda. cholled yn maintioli y creaduriaid, ac hefyd yn eu cj'fansoctdiad. Y P-'rygl mawr yw y gall fod yna rhyw wendid cyfansoddia.dol yn y creaduriaid y byddir yn magu oddiwrthynt, a chan eu bod yn perthj-n, wrth reswm tueddu i chwanogu hyn wnaiii y cjnillun yma. Mae llawer o ddjuion sydd wedi treulio eu hoes wrth y gwaith hwnw, a hyn gyda'r Hwyddiant mwyaf, yn dal h fyd fod y creituioiui(i yma yn lLnver mwy tu- eddol i glefydau, ac yn llai epilgar. Y cyntaf o'r ddau yr wyf, fel pawb ereill, yn el giedu, ond am JT ail y mae llawer o ddadleu yn ei gylch. Can hyny, os yw y dull ymn i gael ei gario 9 allan yn llwyddianus, j" mae yn rhaid gwneud dowisiad gr,"j'Iiadwrus iawn, ac nid oes ond y creaduriaid cad- arnaf ac lachaf o bob ochr, ac heb un math o wendid i gael eu dewis, neu rmvw na thebyg mai ofer fydd ei waith, ac mai wedi taflu ei arian yn ofer y bydd Ambail waith y mae yn fuddicd i ddwyu i mewn waed ffres i'r stoe o yroedd ereiil trwy JT hyn y mao yn bosibl iachau beiau i raddau helaeth, os bydd iddynt ymdd¡mgos.' Y ffordd i wnoud hyn yw trwy brynul tarw sydd mor gywir JTI mhob ystyr ag j- gellir e? gael, ac yn gryf j'n y pwynt y mae y fuwch j-n wan ynddo. Mae llawer iawn o bwj-ntiau pwysig i'w cymeryd i ystjTiacth wrth ddewis creaduriaid, yn ymddibj-ivu ar y "breed" ar ba un yr ydym yii myned i weithredu, ac hefyd ar y gwahanol amear.ion at ba ba rai yr ydym yn bwriadu J cael ein stoc. Yn mhob achos y creaduriaid sydd fwyaf tebyg o adael stoc fydd yn taro at Y gwahanol bwrpason a fyddir yn amcanu a.tynt a ddy lid eu dewis. in yr ystad wylit yr ydym yn cael dewisiad natreriol rhwng yr anifeiiiaid. yr hwn mae Darwin yn alw "The survival of tha fittest," neti "Goruchafiseth y cjanhwysa." Y mae y creaduriaid gwanaf naill ai JTI marw o glefyd neu ya cael eu gorchfygu gan en cryfach, ac yna nid oes ond y cryf a'r iach yn caoi byw. "Y creaduriaid dof ni, yr ydym yn gorfod myned i mewn am celfydd- ydol, ac mor belled ag y gallom ddewis y rhai goreu i fagu. Pan yn ceisio gweilhau oi stoc o unrhyw fa.th, fe ddylai y magwr yniariVr ei alluoedd dewl.sia.dol 0 b;)b ochr—gwryw a benyw—ond fe ddylid cymeryd gofal arbenig j'n newisiad y tarw, oherwydd fe fydd ei bwyntiau ef yn ddangos yn yr holl stoc pan na fydd pwyntiau y fmvell yn dangos mewn dim ond un mewn bhvvddvn. Wrth ddewis creaduriaid i fagii oddiwrthynt, ymafl o fantais anghyffredin i edrych i mewn i'w hachydd- ia.eth, yn ogystal a dewis rhai da yr olwg. Y mae yn digwydd yn ami iawn fod creaduriaid da yr olwg ar- nj'nt, pa un a i ceffylau da, neu dclefaid j'n dyfod oddi- wrth un creadur da JT olwg, a'r llall yn wael JT olwg* Mewn achosion o'r fath yina, fe fydd y stoc yma yn debyg o berchen rhai o bwyntiau da. eu dymunol rieni, ond y mae ei siawns yn llawn gymaint o gael creadur gwael os na fydd y rhywogaetb. yn dda. (I'w barkan.)

Advertising